eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Pierwotna marskość żółciowa – dylematy etiopatogenetyczne

Krzysztof Gutkowski
,
Marek Hartleb

Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (3): 125–130
Data publikacji online: 2008/06/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Pierwotna marskość żółciowa (PBC) jest przewlekłym schorzeniem wątroby o nie do końca ustalonej etiologii, charakteryzującym się uszkodzeniem międzypłacikowych przewodów żółciowych przez autoreaktywne limfocyty T. Obecnie uważa się, że rozwój PBC jest wynikiem współdziałania czynników środowiskowych i genetycznych. Pierwotne uszkodzenie nabłonka przewodów żółciowych może zostać wywołane czynnikiem infekcyjnym, chemicznym bądź toksycznym. Zjawisko to u osób podatnych genetycznie może prowadzić do mediowanej przez limfocyty T reakcji autoimmunologicznej skierowanej przeciwko komórkom tego nabłonka. Reakcja niszczenia przewodów żółciowych przyjmuje w PBC charakter ciągły i w konsekwencji prowadzi do przewlekłej cholestazy, włóknienia i marskości wątroby. W pracy przedstawiono aktualne poglądy na etiopatogenezę PBC.

Primary biliary cirrhosis (PBC) is a chronic liver disease characterized by an autoreactive T-lymphocyte mediated injury of interlobular bile ducts. However, the pathogenesis of this disease is not completely understood. In the light of current knowledge the development of PBC seems to be a result of environmental or genetic factors. Primary bile duct injury may be caused by infective, chemical or toxic factors. In genetically susceptible individuals this injury may lead to a T-cell mediated autoimmune response directed against bile duct epithelial cells. When immune mediated bile duct injury has been initiated, the disease leads to chronic cholestasis, fibrosis and hepatic cirrhosis. In this paper we discuss recent views on etiopathogenesis of PBC.
słowa kluczowe:

pierwotna marskość żółciowa wątroby, etiopatogeneza, mimikra molekularna, autoimmunizacja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe