eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Pierwsze objawy chorób nowotworowych a zachowania pacjentów. Jak długo pacjenci zwlekają z wizytą u lekarza i gdzie szukają informacji medycznej

Anna Kieszkowska-Grudny
1
,
Katarzyna Zając
2
,
Agata Winiarska
2
,
Daria Welsyng
2
,
Wojciech Strzelczyk
2
,
Filip Sokołowski
2
,
Marta Ponieważ
2
,
Dawid Plutowski
2
,
Katarzyna Bielesz
2
,
Monika Rucińska
3

  1. Minds of Hope w Warszawie
  2. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  3. Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Psychoonkologia 2016; 20 (3): 123-132
Data publikacji online: 2017/01/06
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Liczba zachorowań na nowotwory rokrocznie wzrasta. Mimo dynamicznego rozwoju technologii medycznej, która pomaga we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów, i wprowadzania coraz bardziej skutecznych terapii śmiertelność z powodu nowotworów nie maleje, co może sugerować inne – także pozamedyczne – przyczyny takiej sytuacji.

Cel pracy: Ocena czasu, jaki upływa od wystąpienia pierwszych objawów do zgłoszenia się do lekarza, oraz poszukiwanie związków zachowań pacjentów z czynnikami demograficznymi i psychospołecznymi.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 101 osób z rozpoznaną chorobą nowotworową, w tym 60 kobiet (mediana 57 lat, średnia 58 lat, SD = 10,46 roku) i 41 mężczyzn (mediana 60 lat, średnia 60,54 roku, SD = 10,10 roku), które wypełniły ankietę badawczą.

Wyniki: Ponad połowa (60%) osób zgłosiła się do lekarza w ciągu 1 miesiąca, a w pozostałej grupie nawet co 5. pacjent zgłosił się dopiero po 6 miesiącach. Zaobserwowano zależności między czasem do pierwszej wizyty a korzystaniem z Internetu, stosowaniem alternatywnych metod terapii, jak również płcią oraz miejscem zamieszkania. Najczęstszym źródłem informacji na temat niepokojących objawów były gazety i czasopisma.

Wnioski: Wyniki wskazują wiele obszarów, gdzie poprzez działania edukacyjne i motywacyjne można skrócić czas od wystąpienia objawów do rozpoczęcia diagnostyki i poprawić wyniki leczenia nowotworów.

Introduction: The number of cancer cases is increasing every year. A medical technology, which helps in the early detection of cancer, changes dynamically, and more and more effective therapies are introduced. Nevertheless, a mortality from cancer is not decreasing, which may suggest an another reason of such a situation, including nonmedical factors.

The aim of the study: To examine the period of time from first symptoms to appointment to a doctor and to explore relationships with demographic and psychosocial factors with such behaviors.

Material and method: 101 cancer pts were participated in the study, including 60 women (median 57 years, average 58 years, SD = 10.46 years) and 41 men (median 60 years, average 60.54 years, SD = 10.10 years), who filled out the survey questionnaire.

Results: The results show that 60% of people visited a doctor within 1 month, but in the remaining group even every fifth patient decided to go to a doctor only after 6 months. A dependence was observed in the period of time to first visit, when a usage of the Internet, alternative therapies, as well as a gender and a place of residence were analyzed. The most common source of information about alarming symptoms were newspapers and magazines.

Conclusions: The results show many areas where through educational and motivational activities, we can still shorten the time from the first symptoms to diagnosis and improve treatment outcomes of cancer.
słowa kluczowe:

choroba nowotworowa, wczesne wykrycie choroby, opóźniona diagnoza, źródła informacji medycznej

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.