eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Pierwsze objawy chorób nowotworowych a zachowania pacjentów. Jak długo pacjenci zwlekają z wizytą u lekarza i gdzie szukają informacji medycznej

Anna Kieszkowska-Grudny, Katarzyna Zając, Agata Winiarska, Daria Welsyng, Wojciech Strzelczyk, Filip Sokołowski, Marta Ponieważ, Dawid Plutowski, Katarzyna Bielesz, Monika Rucińska

Psychoonkologia 2016; 20 (3): 123-132
Data publikacji online: 2017/01/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Liczba zachorowań na nowotwory rokrocznie wzrasta. Mimo dynamicznego rozwoju technologii medycznej, która pomaga we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów, i wprowadzania coraz bardziej skutecznych terapii śmiertelność z powodu nowotworów nie maleje, co może sugerować inne – także pozamedyczne – przyczyny takiej sytuacji.

Cel pracy: Ocena czasu, jaki upływa od wystąpienia pierwszych objawów do zgłoszenia się do lekarza, oraz poszukiwanie związków zachowań pacjentów z czynnikami demograficznymi i psychospołecznymi.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 101 osób z rozpoznaną chorobą nowotworową, w tym 60 kobiet (mediana 57 lat, średnia 58 lat, SD = 10,46 roku) i 41 mężczyzn (mediana 60 lat, średnia 60,54 roku, SD = 10,10 roku), które wypełniły ankietę badawczą.

Wyniki: Ponad połowa (60%) osób zgłosiła się do lekarza w ciągu 1 miesiąca, a w pozostałej grupie nawet co 5. pacjent zgłosił się dopiero po 6 miesiącach. Zaobserwowano zależności między czasem do pierwszej wizyty a korzystaniem z Internetu, stosowaniem alternatywnych metod terapii, jak również płcią oraz miejscem zamieszkania. Najczęstszym źródłem informacji na temat niepokojących objawów były gazety i czasopisma.

Wnioski: Wyniki wskazują wiele obszarów, gdzie poprzez działania edukacyjne i motywacyjne można skrócić czas od wystąpienia objawów do rozpoczęcia diagnostyki i poprawić wyniki leczenia nowotworów.

Introduction: The number of cancer cases is increasing every year. A medical technology, which helps in the early detection of cancer, changes dynamically, and more and more effective therapies are introduced. Nevertheless, a mortality from cancer is not decreasing, which may suggest an another reason of such a situation, including nonmedical factors.

The aim of the study: To examine the period of time from first symptoms to appointment to a doctor and to explore relationships with demographic and psychosocial factors with such behaviors.

Material and method: 101 cancer pts were participated in the study, including 60 women (median 57 years, average 58 years, SD = 10.46 years) and 41 men (median 60 years, average 60.54 years, SD = 10.10 years), who filled out the survey questionnaire.

Results: The results show that 60% of people visited a doctor within 1 month, but in the remaining group even every fifth patient decided to go to a doctor only after 6 months. A dependence was observed in the period of time to first visit, when a usage of the Internet, alternative therapies, as well as a gender and a place of residence were analyzed. The most common source of information about alarming symptoms were newspapers and magazines.

Conclusions: The results show many areas where through educational and motivational activities, we can still shorten the time from the first symptoms to diagnosis and improve treatment outcomes of cancer.
słowa kluczowe:

choroba nowotworowa, wczesne wykrycie choroby, opóźniona diagnoza, źródła informacji medycznej

referencje:
Krajowy Rejestr Nowotworów. 2016. Nowotwory złośliwe ogółem – zachorowalność. http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/ (16.06.2016).
Krajowy Rejestr Nowotworów. 2016. Nowotwory złośliwe ogółem – umieralność. http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/ (16.06.2016).
GUS. 2014. Zgony w Polsce – 30.10.2014. http://stat.gov.pl/prezentacje/zgony-w-polsce-infografika,10,1.html (26.12.2015).
Zatoński W, Didkowska J. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce – bilans otwarcia. W: Zatoński W (red.). Europejski kodeks walki z rakiem. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2011.
WHC. 2012. BAROMETR WHC. Raport na temat zmian w zakresie dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce nr 1_1_2012 stan na luty-marzec 2012 r. http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/barometr-whc_1_1_2012.pdf (23.12.2015).
WHC. 2015. ONKOBAROMETR WHC. Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych stosowanych w walce z nowotworami w Polsce nr 5/3/10/2015. Stan na wrzesień 2015 r. http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/onkobarometr_ix.2015_finalp.pdf (data odczytu: 23.12.2015).
WHC. 2015. ONKOBAROMETR WHC. Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych stosowanych w walce z nowotworami w Polsce nr 3/1/2015. Stan na styczeń 2015r. http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/raport_3_i_2015.pdf (23.12.2015).
Chojnacka-Szawłowska G. Wiedza o symptomach nowotworowych pacjentów poddawanych diagnostyce onkologicznej a stopień klinicznego zaawansowania choroby. Psychoonkologia 1998; 2: 27-36.
Antoszewski B, Kasielska A, Fijałkowska M. Face Skin Neoplasms – reasons for delayed treatment. Polski Przegląd Chirurgiczny 2011; 83: 361-366.
Chen Z, King W, Pearcey R, Kerba M, Mackillop WJ. The relationship between waiting time for radiotherapy and clinical outcomes: a systematic review of the literature. Radiother Oncol 2008; 87: 3-16.
van Harten MC, Hoebers FJP, Kross KW, van Werkhoven ED, van den Brekel MWM, van Dijk BAC. Determinants of treatment waiting times for head and neck cancer in the Netherlands and their relation to survival. Oral Oncol 2015; 51: 272-278.
Montella M, Crispo A, Botti G i wsp. An assessment of delays in obtaining definitive breast cancer treatment in Southern Italy. Breast Cancer Res Treat 2001; 66: 209-215.
Richards MA, Westcombe AM, Love SB, Littlejohns P, Ramirez AJ. Influence of delay on survival in patients with breast cancer: a systematic review. Lancet 1999; 353: 1119-1126.
Choan E, Dahrouge S, Samant R, Mirzaei A, Price J. Radical radiotherapy for cervix cancer: The effect of waiting time on outcome. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 61: 1071-1077.
Do V, Gebski V, Barton MB. The effect of waiting for radiotherapy for grade III/IV gliomas. Radiother Oncol 2000; 57: 131-136.
Renzi C, Mastroeni S, Mannooranparampil TJ, Passarelli F, Pasquini P. Timely diagnosis of cutaneous squamous cell carcinoma: the GP’s role. Family Practice 2011; 28: 277-279.
Yamasaki-Nakagawa M, Ozasa K, Yamada N i wsp. Gender difference in delays to diagnosis and health care seeking behaviour in a rural area of Nepal. Int J Tuberc Lung Dis 2001; 5: 24-31.
Saunders-Pullman R, Wang C, Stanley K, Bressman S. Diagnosis and referral delay in women with Parkinson’s disease. Gend Med 2011; 8: 209-217.
Cohn JA, Vekhter B, Lyttle C, Steinberg GD, Large MC. Sex disparities in diagnosis of bladder cancer after initial presentation with hematuria: A nationwide claims-based investigation. Cancer 2014; 120: 555-561.
Blankart CR. Does healthcare infrastructure have an impact on delay in diagnosis and survival? Health Policy 2012; 105: 128-137.
Kyle G, Forbat L, Rauchhaus P, Hubbard G. Increased cancer awareness among British adolescents after a school-based educational intervention: a controlled before-and-after study with 6-month follow-up. BMC Public Health 2013; 13: 190.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe