en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2011
vol. 49
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-524™ z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych

Jacek Szechiński
,
Marek Zawadzki

Reumatologia 2011; 49, 4: 244-252
Data publikacji online: 2011/08/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Porównanie wpływu zażywania opatentowanego, stabilizowanego CO2 oleju z nowozelandzkich małży zielonych Perna canaliculus (PCSO-524™) oraz oleju z ryb [zawierającego standaryzowaną mieszaninę kwasu eikozapentaenowego (eicosapentaenoic acid – EPA) – 18%, i kwasu dokozaheksaenowego ( docosahexaenoic acid – DHA) – 12%] na łagodzenie bólu, zmiany w wyznacznikach jakości życia i bezpieczeństwo u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych.

Materiał i metody: U 50 pacjentów w wieku powyżej 50 lat, którzy podpisali świadomą zgodę na udział w powyższym badaniu, leczonych w Poradni Reumatologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, stosowano kapsułki Lyprinol® zawierające PCSO-524™ lub kapsułki z olejem z ryb. Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby. U wszystkich uczestników badania rozpoznano chorobę zwyrodnieniową dużych stawów obwodowych. Charakterystykę grup przedstawiono w tabelach I i II. Tuż przed rozpoczęciem badania oraz w 4., 8. i 12. tygodniu jego trwania od pacjentów zbierano informacje dotyczące intensywności odczuwanego bólu za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS); oceny stanu zdrowia z zastosowaniem kwestionariusza oceny stanu zdrowia; ogólnego stanu zdrowia i subiektywnej oceny przebiegu choroby. Aby określić bezpieczeństwo stosowania suplementów, przed rozpoczęciem badania i po jego zakończeniu przeprowadzono analizę parametrów morfologii krwi, OB, poziomu AlAT oraz badania moczu.

Wyniki U pacjentów, którym podawano PCSO-524™, zaobserwowano istotne obniżenie intensywności odczuwanego bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz ogólną poprawę jakości życia (tab. III–V, ryc. 1 i 2). U chorych z tej grupy nie wystąpiły żadne działania niepożądane. W grupie pacjentów leczonych olejem z ryb zaobserwowano statystycznie istotną mniejszą poprawę (p < 0,05). Dodatkowo u niektórych z nich wystąpiły objawy niepożądane w postaci zaburzeń gastrycznych (tab. VI).

Wnioski: Po czterech tygodniach od rozpoczęcia badania u pacjentów przyjmujących kapsułki zawierające PCSO-524™ zaobserwowano statystycznie istotne obniżenie intensywności odczuwanego bólu. Lekarze mogą się spodziewać szybszych i dłużej utrzymujących się efektów leczenia oraz mniejszej liczby działań niepożądanych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, przepisując im produkty zawierające PCSO-524™.

Aim : To compare with baseline, pain relief, changes in the indicators of quality of life and safety for osteoarthritis patients taking a patented CO2 stabilised oil from the NZ Greenshell Mussel Perna canaliculus (PCSO-524™) as compared with patients taking fish oil (containing an industry standard EPA – 18% and DHA – 12% blend).

Material and methods: 50 patients older than 50 years from the Rheumatology Clinic at the Wroclaw Medical University Hospital were administered randomly either Lyprinol® capsules that contained PCSO-524™ or fish oil capsules in a double-blind study. All subjects had a diagnosed history of osteoarthritis of the knee and/or the hip. The patients characteristics are presented in Tables I and II. At baseline and then after four, eight and 12 weeks of treatment, information was collected using first, the visual analogue scale (VAS) for pain; second, the health assessment questionnaire (HAQ); and third, the patient’s own overall assessment of the progression of osteoarthritis and their health condition. For patient safety control, before enrolment in the study and at the end of the study, patients had a blood cell count, ESR, ALAT and urine analysis.

Results : Patients treated with PCSO-524™ showed a statistically significant improvement of both their pain symptoms related to osteoarthritis and improved quality of their daily lives (Tables III-V, Fig. 1, 2). No side effects were observed in patients who took PCSO-524™ (p < 0.05). Patients treated with fish oil showed significantly less improvement and a greater level of physical discomfort caused by the fish oil during the study (Table VI).

Conclusions : Reduction of pain was statistically evident at four weeks among the subjects who took capsules that contained PCSO-524™. Practitioners can expect quicker long-term results with less risk of side effects for their osteoarthritis patients when they recommend products that contain PCSO-524™, compared with fish oil.
słowa kluczowe:

choroba zwyrodnieniowa stawów, olej z małży zielonych, olej z ryb

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.