eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Special issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2018
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
Guidelines/recommendations

Position paper on the specific allergen immunotherapy. Part 2

Marek Jutel
,
Ewa Cichocka-Jarosz
,
Maciej Kupczyk

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 3: 129–167
Online publish date: 2018/09/25
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Stanowisko Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące immunoterapii alergenowej.
Część 2

Position paper on the specific allergen immunotherapy. Part 2

Wskazania do immunoterapii alergenowej – algorytm kwalifikacji

Qualifications for allergen specific immunotherapy – an algorithm

Marek L. Kowalski

Immunoterapia alergenowa w uczuleniu wieloważnym

Allergen immunotherapy in polysensitization

Barbara Rogala

Podskórna i podjęzykowa droga stosowania immunoterapii alergenowej. Schematy leczenia

Subcutaneous and sublingual routes of using allergen-specific immunotherapy. Treatment protocols

Jacek Gocki, Zbigniew Bartuzi

Stosowanie się do zaleceń dotyczących skuteczności immunoterapii alergenowej

Adherence to allergen immunotherapy

Barbara Rogala

Wpływ immunoterapii alergenowej na jakość życia chorych na astmę, alergiczny nieżyt nosa i alergię na jad owadów

Influence of allergen immunotherapy on the quality of life in patients with asthma, allergic rhinitis and insect venom allergy

Ewa Cichocka-Jarosz

Strategia leczenia chorób współistniejących a decyzja o immunoterapii alergenowej

Treatment strategies of co-existing non-allergic diseases in relation to allergen immunotherapy

Krzysztof Kowal

Dokumentacja medyczna w immunoterapii alergenowej – uwagi prawnika

Medical documentation in allergic therapy – lawyer’s remarks

Justyna Zajdel-Całkowska

Szanowni Państwo,

trzecia część aktualizacji stanowiska Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczącego immunoterapii alergenowej została poświęcona zagadnieniom praktycznym, takim jak algorytm postępowania w kwalifikacji do immunoterapii (w tym alergii wieloważnej), schematy leczenia z uwzględnieniem dróg podania alergenu, metody oceny skuteczności immunoterapii, zależność jej skuteczności od stosowania się do zaleceń medycznych.
Ważnym praktycznym zagadnieniem omawianym w tej części stanowiska jest farmakoterapia chorób współistniejących, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz optymalizację leczenia. Omówione zostały także metody oceny jakości życia, która jest jednym z głównych celów leczenia. Nowym, ważnym elementem praktycznym, o który poszerzyliśmy zagadnienia związane z immunoterapią, jest spojrzenie prawnika.
Rozdziały zostały przygotowane z myślą o ich przydatności w codziennej pracy alergologa.

Marek Jutel
Ewa Cichocka-Jarosz
Maciej Kupczyk
Copyright: © Polish Society of Allergology This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.




Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.