Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
9/2000
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Postępowanie terapeutyczne w wyprysku

Andrzej Langner

Przew Lek 2000, 9, 78-92
Online publish date: 2004/03/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wyprysk (eczema) różnego rodzaju to reakcja skóry na działanie obcych, najczęściej drażniących bodźców. Jego występowanie lub nieobecność zależy od wrażliwości osobniczej osoby poddanej działaniu bodźca. W poniższym artykule autor przedstawił klasyfikację kilku rodzajów wyprysku o odmiennej etiologii oraz sposoby ich leczenia.
Wyprysk kontaktowy (Contact dermatitis)
Są to zmiany wypryskowe powstałe w miejscu zadziałania na skórę związków wpływających na nią drażniąco lub w wyniku kontaktu z alergenem, z którym pacjent zetknął się wcześniej w życiu codziennym czy w pracy zawodowej.

Etiopatogeneza
Ze względu na mechanizm powstawania zmian, należy dokonać podziału na:
- wyprysk kontaktowy niealergiczny (z podrażnienia, ze zużycia) – zmiany powstają na drodze nieswoistej, w następstwie drażniącego działania różnych substancji, co nie wymaga wstępnego uczulenia. Zmiany wypryskowe w tym przypadku można wywołać u każdego człowieka, zależy to tylko od czasu działania i stężenia substancji drażniącej, wiąże się to również z predyspozycją osobniczą. Do najważniejszych i najczęstszych związków pierwotnie drażniących należą: woda, mydło i detergenty, oleje i rozpuszczalniki, skórki owoców cytrusowych,
- wyprysk kontaktowy alergiczny – o podłożu immunologicznym (IV mechanizm), związany z nadwrażliwością na związki małocząsteczkowe. W jego przebiegu wyróżnia się dwie fazy: indukcji i wyzwalania reakcji. Zmiany wypryskowe można wywołać jedynie u osoby nadwrażliwej na dane alergeny.

Częstość występowania ww. typów wyprysku kontaktowego jest zbliżona. Wyprysk kontaktowy powstały w warunkach pracy zawodowej jest określany mianem wyprysku zawodowego (eczema professionale).

Do najważniejszych alergenów kontaktowych zalicza się:
- chrom – cement, farby, skóra (zaprawy garbarskie), zapałki, popiół, impregnaty do drewna, świeży druk; nadwrażliwość częściej spotykana u mężczyzn (wyprysk zawodowy),
- nikiel – sztuczna biżuteria i inne sztuczne przedmioty niklowane, często daje zmiany odległe od miejsca stykania się alergenu (tzw. idy niklowe); nadwrażliwość częściej spotykana u kobiet,
- kobalt – zwykle współistnieje z nadwrażliwością na chrom lub nikiel, co jest związane ze wspólnymi źródłami tych alergenów,
- składniki gumy (przyspieszacze...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.