eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
2/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Problemy żywieniowe pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Grażyna Rydzewska

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (2): 69–77
Data publikacji online: 2011/04/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Mimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w medycynie, zaburzenia stanu odżywienia stanowią nadal poważny problem kliniczny w grupie chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ), tj. na chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG). Zaburzenia stanu odżywienia dotyczą ok. 20–70% chorych i u tych osób należy rozważyć wdrożenie uzupełniającego postępowania żywieniowego. Nie istnieje ujednolicony protokół żywieniowy dla osób z NChZJ, a postępowanie dietetyczne zależy od doświadczenia lekarza i jest dostosowywane do okresu choroby. Z powodu bardziej fizjologicznej drogi podania, mniejszej liczby powikłań i mniejszych kosztów, stosowanie żywienia dojelitowego jest preferowane w porównaniu z żywieniem pozajelitowym, typowo zarezerwowanym dla pacjentów z przeciwwskazaniami lub nietolerancją żywienia dojelitowego. Suplementacja składników odżywczych w NChZJ może być związana z lepszą odpowiedzią na zastosowane leczenie, utrzymaniem remisji choroby i poprawą jakości życia chorych. Stosowanie odpowiedniej terapii żywieniowej, obok terapii farmakologicznej i zabiegowej, jest jednym z istotnych elementów leczenia skojarzonego, na co wskazują m.in. wytyczne leczenia NChZJ.

Nutritional problems are still very important in spite of the great progress in inflammatory bowel disease treatment in the last years. From 20% to 70% of patients have malnutrition and they require nutritional treatment. There is no single universal protocol for nutrition in this group. Our intervention depends on a lot of factors. We prefer the enteral, physiological way. Proper nutritional treatment leads to a better response to treatment, maintenance of remission, improved quality of life, decreased number of adverse events and lower total costs. Nowadays nutritional treatment is a very important part of the complex procedure in inflammatory bowel disease patients.
słowa kluczowe:

żywienie, nieswoiste choroby zapalne jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe