eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
2/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Problemy żywieniowe pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Grażyna Rydzewska

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (2): 69–77
Data publikacji online: 2011/04/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Mimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w medycynie, zaburzenia stanu odżywienia stanowią nadal poważny problem kliniczny w grupie chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ), tj. na chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG). Zaburzenia stanu odżywienia dotyczą ok. 20–70% chorych i u tych osób należy rozważyć wdrożenie uzupełniającego postępowania żywieniowego. Nie istnieje ujednolicony protokół żywieniowy dla osób z NChZJ, a postępowanie dietetyczne zależy od doświadczenia lekarza i jest dostosowywane do okresu choroby. Z powodu bardziej fizjologicznej drogi podania, mniejszej liczby powikłań i mniejszych kosztów, stosowanie żywienia dojelitowego jest preferowane w porównaniu z żywieniem pozajelitowym, typowo zarezerwowanym dla pacjentów z przeciwwskazaniami lub nietolerancją żywienia dojelitowego. Suplementacja składników odżywczych w NChZJ może być związana z lepszą odpowiedzią na zastosowane leczenie, utrzymaniem remisji choroby i poprawą jakości życia chorych. Stosowanie odpowiedniej terapii żywieniowej, obok terapii farmakologicznej i zabiegowej, jest jednym z istotnych elementów leczenia skojarzonego, na co wskazują m.in. wytyczne leczenia NChZJ.

Nutritional problems are still very important in spite of the great progress in inflammatory bowel disease treatment in the last years. From 20% to 70% of patients have malnutrition and they require nutritional treatment. There is no single universal protocol for nutrition in this group. Our intervention depends on a lot of factors. We prefer the enteral, physiological way. Proper nutritional treatment leads to a better response to treatment, maintenance of remission, improved quality of life, decreased number of adverse events and lower total costs. Nowadays nutritional treatment is a very important part of the complex procedure in inflammatory bowel disease patients.
słowa kluczowe:

żywienie, nieswoiste choroby zapalne jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

referencje:

Waitzberg DL, Wlaeska TC, Correia TD. Hospital malnutrition: The Brazilian National Survey (IBANUTRI): a study of 4000 patients. Nutrition 2001; 17: 573-80.  

Marino LV, Goddard E, Workman L. Determining the prevalence of malnutrition in hospitalised paediatric patients. SAMJ 2006; 96: 993-5.  

Mijač DD, Janković GL, Jorga J, et al. Nutritional status in patients with active inflammatory bowel disease: prevalence of malnutrition and methods for routine nutritional assessment. Eur J Intern Med 2010; 21: 315-9.  

. Bavelaar JW, Otter CD, van Bodegraven AA, et al. Diagnosis and treatment of (disease-related) in-hospital malnutrition: the performance of medical and nursing staff. Clin Nutr 2008; 27: 431-8.  

Zawadzka P, Grzymisławski M. Ocena występowania stanu niedożywienia u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit. Gastroenterol Pol 2006; 13: 449-53.  

Stratton RJ, Hackston A, Longmore D, et al. Malnutrition in hospital outpatients and inpatients: prevalence, concurrent validity and ease of use of the 'malnutrition universal screening tool' ('MUST') for adults. Br J Nutr 2004; 92: 799-808.  

Crohn’s & Colitis Foundation of America. http://www.ccfa.org [stan na 12.07.2010].  

Ryżko J, Kierkuś J, Olek A. Postępowanie dietetyczne i żywieniowe w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. W: Ry¬dzewska G, Małecka-Panas E (red.). Choroba Leśniowskiego-Crohna – 100 lat diagnostyki i terapii. Termedia, Poznań 2008; 189-97.  

Norman K, Kirchner H, Lochs H, et al. Malnutrition affects quality of life in gastroenterology patients. World J Gastroenterol 2006; 12: 3380-5.

Lochs H, Dejong C, Hammarqvist F, et al. DGEM (German Society for Nutritional Medicine); ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Gastroenterology. Clin Nutr 2006; 25: 260-74.

Heuschkel RB, Menache CC, Megerian JT, et al. Enteral nutrition and corticosteroids in the treatment of acute Crohn's disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 31: 8-15.

Heuschkel R, Salvestrini C, Beattie RM, et al. Guidelines for the management of growth failure in childhood inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2008; 14: 839-49.

Lichtenstein GR, Hanauer SB, Sandborn WJ; The Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Management of Crohn’s disease in adults. Am J Gastroenterol 2009; 104: 465-83.

Dignass A, Van Assche G, Lindsay JOP, et al. dla the European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO). The second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management. Journal of Crohn's and Colitis 2010; 4: 28-62.

Assche GV, Dignass A, Reinisch W, et al. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Special situations. Journal of Crohn's and Colitis 2010; 4: 63-101.

Rydzewska G. Wybrane aspekty żywienia dojelitowego i pozajelitowego u dorosłych. Ped Współcz Gastroenterol Hepatol Żyw Dz 2004; 6: 461-5.

Ciok J. Żywienie w patogenezie i leczeniu nieswoistych zapalnych chorób jelit. Nowa Medycyna – Gastroenterologia i Żywienie 1999; 10.

Eiden KA. Nutritional Considerations in Inflammatory Bowel Disease. Practical Gastroenterology 2003; 5: 33-54.

. Campos FG, Waitzberg DN, Teixeira Mg, et al. Inflammatory bowel diseases. Principles of nutritional therapy. Rev Hosp Clín Fac Med S Paulo 2002; 57: 187-98.

Kunceki M. Planowanie leczenia żywieniowego chorego z ciężką postacią OZT [prezentacja Power Point].

Hartman C, Eliakim R, Shamir R. Nutritional status and nutritional therapy in inflammatory bowel diseases. World J Gastroenterol 2009; 15: 2570-8.

Rajendran N, Kumar D. Role of diet in the management of inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2010; 16: 1442-8.

Müller-Nothmann SD. Żywienie w nieswoistych zapaleniach jelita. Informator dla pacjentów. Falk Foundation e.V. 2007; 1: 1-64.

Piątek-Guziewicz A, Mrukiewicz J. Żywienie przez przewód pokarmowy – zagadnienia ogólne. Aktualne (2006) wytyczne European Society for Nutrition and Metabolism. Med Prakt 2006/10.

. Patient Education. Inflammatory Bowel Disease Nutrition Recommendations. http://www.ucsfhealth.org/adult/edu/ inflammatoryBowelDiseaseNutrition/index.html [stan na 09.07.2010].

Muller SD. Diet in chronic inflammatory bowel diseases – practical advice for doctor and patient. VFED e.V Aachen, 1996.

Ciok J. Żywienie w patogenezie i leczeniu nieswoistych zapalnych chorób jelit. Nowa Medycyna – Gastroenterologia i Żywienie 1999; 10.

Vagianos K, Bector S, McConnell J, Bernstein CN. Nutrition assessment of patients with inflammatory bowel disease. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2007; 31: 311-9.

. Filippi J, Al-Jaouni R, Wiroth JB, et al. Nutritional deficiencies in patients with Crohn's disease in remission. Inflamm Bowel Dis 2006; 12: 185-91.

Vagianos K, Bector S, McConnell J, et al. Nutrition assessment of patients with inflammatory bowel disease. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2007; 31: 311-9.

Gisbert JP, Gomollón F. Common misconceptions in the diagnosis and management of anemia in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2008; 103: 1299-307.

Kulnigg S, Gasche C. Systematic review: managing anaemia in Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2006; 24: 1507-23.

D’Odorico A, Bortolan S, Cardin R, et al. Reduced plasma antioxidant concentrations and increased oxidative DNA damage In inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 2001; 36: 1289-94.

Diet and Nutrition. Crohn’s & Colitis Foudation of America 2009. http://www.ccfa.org [stan na 12.07.2010].

. Goh J, O'Morain CA. Review article: nutrition and adult inflam¬matory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 307-20.

Bengmark S, Martindale R. Prebiotics and synbiotics in clinical medicine. Nutr Clin Pact 2005; 20: 244-61.

Kowalska-Duplaga K. Czy probiotyki znajdą zastosowanie w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit? Zakażenia 2007; 4. http://www.zakazenia.org.pl/ [stan na 12.07.2010].

Whelan K, Judd PA, Preedy VR, et al. Fructooligosaccharides and fiber partially prevent the alterations in fecal microbiota and short-chain fatty acid concentrations caused by standard enteral formula in healthy humans. J Nutr 2005; 135: 1896-902.

Bouhnik Y, Raskine L, Simoneau G, et al. The capacity of short-chain fructo-oligosaccharides to stimulate faecal bifidobacteria: a dose-response relationship study in healthy humans. Nutr J 2006; 5: 8.

Lewis S, Burmeister S, Brazier J. Effect of the prebiotic oligofructose on relapse of Clostridium difficile-associated diarrhea: a randomized, controlled study. Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: 442-8.

Swennen K, Courtin CM, Delcour JA. Non-digestible oligosaccharides with prebiotic properties. Crit Rev Food Sci Nutr 2006; 46: 459-71.

Podstawy żywienia klinicznego. Sobotka L (red.). Wydaw¬nic¬two Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Radwan P, Radwan-Kwiatek K, Skrzydło-Radomańska B. Rola mikroflory jelitowej w nieswoistych zapaleniach jelit. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4: 1-6.

Bamias G, Nyce MR, De La Rue SA, et al. New concepts in the pathophysiology of inflammatory bowel disease. Ann Intern Med 2005; 143: 895-904.

Neut C, Bulois P, Desreumaux P, et al. Changes in the bacterial flora of the neoterminal ileum after ileocolonic resection for Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 2002; 97: 939-46.

Swidsinski A, Ladhoff A, Pernthaler A, et al. Mucosal flora in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2002; 122: 44-54.

Sartor RB. Microbial influences in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2008; 134: 577-94.

Rodemann JF, Dubberke ER, Reske KA, et al. Incidence of Clostridium difficile infection in inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 339-44.

Sartor RB. Therapeutic manipulation of the enteric microflora in inflammatory bowel disease: antibiotics, probiotics and prebiotics. Gastroenterology 2004; 126: 1620-33.

Marino PL. Intensywna terapia. Kübler A (red. wyd. pol.). Wyd. III. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

Rose DJ, DeMeo MT, Keshavarzian A, et al. Influence of dietary fiber on inflammatory bowel disease and colon cancer: importance of fermentation pattern. Nutr Rev 2007; 65: 57-62.

Trebble TM, Arden NK, Wootton SA, et al. Fish oil and antioxidants alter the composition and function of circulating mononuclear cells in Crohn disease. Am J Clin Nutr 2004; 80: 1137-44.

Guarcello M, Riso S, Buosi R, D'Andrea F. EPA-enriched oral nutritional support in patients with lung cancer: effects on nutritional status and quality of life. Nutr Ther and Metab 2007; 25: 25-30.

Seidner DL, Lashner BA, Brzezinski A, et al. An oral supplement enriched with fish oil, soluble fiber, and antioxidants for corticosteroid sparing in ulcerative colitis: a randomized, controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: 358-69.

Barber MD, Ross JA, Voss AC, et al. The effect of an oral nutritional supplement enriched with fish oil on weight-loss in patients with pancreatic cancer. Br J Cancer 1999; 81: 80-6.

Read HG, Beale P, Volker D, et al. Nutrition intervention using an eicosapentaenoic acid-containing supplement in patients with advanced colorectal cancer. Support Care Cancer 2007; 15: 301-7.

. Turner D, Steinhart AH, Griffiths AM. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev 2007; CD006443.

Turner D, Zlotkin SH, Shah PS, et al. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2009; CD006320.

. Head KA, Jurenka JS. Inflammatory bowel disease. Part 1: ulcerative colitis – pathophysiology and conventional and alternative treatment options. Altern Med Rev 2003; 8: 247-83.

>Head KA, Jurenka JS. Inflammatory bowel disease. Part II: Crohn's disease-pathophysiology and conventional and alternative treatment options. Altern Med Rev 2004; 9: 360-401.

Seidner DL, Wiese DM, Lashner BA, et al. The effects of an oral supplement enriched with fish oil, prebiotics and antioxidants on nutritional status and disease activity in Crohn’s disease patients. FASEB J 2010; 24: lb288.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe