eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
2/2022
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Program Przewlekłej Choroby Nerek. Projekt edukacyjno-badawczy realizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Alicja Jazienicka-Kiełb
1
,
Mateusz Babicki
1
,
Magdalena Krajewska
2
,
Andrzej Oko
3
,
Agnieszka Mastalerz-Migas
1

1.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2.
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3.
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Lekarz POZ 2/2022
Online publish date: 2022/05/30
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp

Przewlekła choroba nerek (PChN) stanowi poważny problem społeczny ze względu na częstość występowania w populacji ogólnej. Obecnie w Polsce brakuje danych dotyczących rozpowszechnienia tego schorzenia, a zdecydowanie zbyt wielu pacjentów wciąż pozostaje niezdiagnozowanych. Szacuje się, że PChN w Polsce może dotyczyć nawet 4 mln osób [1]. Obecnie diagnoza stawiana jest często dopiero w fazie schyłkowej choroby, kiedy jedyną opcją terapeutyczną pozostaje leczenie nerkozastępcze [2, 3]. Wczesne wykrycie PChN oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego zdecydowanie poprawia rokowanie, dlatego konieczne jest zwiększenie wykrywalności choroby w początkowym etapie. W tym zakresie ogromną rolę odgrywa czujność diagnostyczna lekarzy POZ, którzy mogą wychwycić chorobę we wczesnym stadium oraz odpowiednio wpłynąć na czynniki ryzyka i pokierować dalszym leczeniem pacjenta [1, 4].
W związku z powyższym Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej wraz z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym zaprojektowały badanie epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia PChN w populacji pacjentów wysokiego ryzyka. W ramach projektu zaplanowano także część edukacyjną (kurs) dla lekarzy POZ. Na potrzeby realizacji programu powstała specjalna strona internetowa www.pchn.edu.pl .

Cele projektu

Głównym celem projektu jest ocena częstości występowania PChN wśród pacjentów z grup wysokiego ryzyka oraz zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy lekarzy POZ w zakresie diagnostyki i leczenia PChN.
W tym celu zaplanowano:
• działania edukacyjne – kurs on-line dostępny dla wszystkich lekarzy,
• badanie epidemiologiczne dotyczące PChN,
• opracowanie standardu opieki nad pacjentem z PChN w ramach POZ.

Metodologia

Ankieta wiedzy o PChN

W ramach realizacji projektu przed rozpoczęciem kursu edukacyjnego zaplanowano badanie ankietowe wśród lekarzy POZ dotyczące poziomu wiedzy o PChN. Ankieta była dystrybuowana za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook) w zamkniętych grupach lekarskich oraz poprzez wysyłkę zaproszeń do jej wypełnienia do członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej z bazy mailingowej.

Kurs edukacyjny dotyczący PChN dla lekarzy POZ

Kolejnym etapem projektu jest realizacja kursu w formie on-line obejmującego tematykę schorzeń nerek, zwłaszcza PChN. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. tematy dotyczące identyfikacji czynników...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.