en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2009
vol. 47
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przeciwciała markerowe choroby trzewnej u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

Dorota Cieślak
,
Ilona Górska
,
Paweł Klincewicz
,
Krzysztof Linke
,
Zofia Niemir
,
Paweł Hrycaj

Reumatologia 2009; 47, 6: 319-322
Data publikacji online: 2010/04/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: W ostatnich latach zostało zarejestrowanych kilkanaście przypadków współwystępowania celiakii i tocznia rumieniowatego układowego (TRU). Podobna patogeneza celiakii i TRU sugeruje związek obu jednostek chorobowych. Istnieją przesłanki, że współwystępowanie celiakii i TRU może być uwarunkowane populacyjnie.
Cel pracy: Ocena przydatności oznaczania poszczególnych przeciwciał w diagnostyce celiakii w przebiegu TRU. Ustalenie częstości współwystępowania celiakii i TRU.
Materiał i metody:U 45 chorych na TRU oznaczono: przeciwciała przeciw gliadynie, przeciw GAF, przeciw transglutaminazie, ANA i panel przeciwciał ENA.
Wyniki: Przeciwciała przeciw gliadynie występowały u 31,1% chorych na TRU, przeciw transglutaminazie u 2,2% badanych chorych, a anty-GAF u 6,6% pacjentów. Nie stwierdzono korelacji między obecnością badanych przeciwciał a zajęciem przewodu pokarmowego. Nie stwierdzono korelacji między obecnością przeciwciał anty-dsDNA a obecnością przeciwciał występujących w celiakii.
Wnioski: Podwyższony poziom przeciwciał antygliadynowych u chorych na TRU jest najprawdopodobniej związany z procesem autoimmunizacji u tych chorych. W celu optymalnej diagnostyki przeciwciała anty-TG IgA i anty-GAF IgG powinny być badane jednocześnie. Obecność przeciwciał przeciw transglutaminazie najbardziej swoistych w diagnostyce celiakii wymaga dalszej weryfikacji wyników badaniem histopatologicznym.


Background:In recent years several case reports of coexistence of coeliac disease and systemic lupus erythematosus have been published. The similar aetiology of these two diseases suggests a link between coeliac disease and lupus. There are some suggestions that these two disease coexist in some populations. Aim of the study: To evaluate the frequency of coexistence of these two diseases and evaluate the utility of tested antibodies in diagnosing coeliac disease.
Material and methods:Antibodies characteristic for coeliac disease were tested in 45 patients with systemic lupus erythematosus.
Results:Anti-gliadin antibodies were present in 31.1% of patients with lupus, anti-transglutaminase antibodies were present in 2.2% of patients, and anti-GAF were present in 6.6% of patients. There was no correlation between the presence of tested antibodies and involvement of the gastrointestinal tract. There was no correlation between the presence of anti-dsDNA antibodies and antibodies characteristic for coeliac disease.
Conclusions:The increased level of anti-gliadin antibodies in patients with lupus is probably connected with the greater tendency for immunization. For the best diagnosis of coeliac disease both anti-transglutaminase and anti-GAF antibodies should be assessed. Antibodies against transglutaminase are the most specific for the diagnosis of coeliac disease – further endoscopic assessment is needed.
słowa kluczowe:

toczeń, celiakia, przeciwciała, gliadynafacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.