eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
4/2013
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Quo vadis stomio

Online publish date: 2013/12/11
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Spotkanie naukowe pod tytułem „Quo vadis stomio” odbyło się 10 października 2013 r. w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Inspiracją do jego zorganizowania była zbliżająca się 20. rocznica powstania Poradni Stomijnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Pomimo znaczących postępów w zakresie technik operacyjnych chirurgii kolorektalnej stomie jelitowe wyłaniane są w dalszym ciągu. Chorzy ze stomią zarówno w okresie okołooperacyjnym, jak i późnym okresie pooperacyjnym wymagają profesjonalnej opieki, edukacji i wsparcia. Z danych uzyskanych z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy wynika, że liczba chorych odbierających wnioski na sprzęt stomijny od 5 lat wynosi niezmiennie ok. 2000 rocznie. Liczba ta jest wyraźnym potwierdzeniem potrzeby istnienia Poradni dla chorych ze stomią.

Zebranie było okazją do podziękowania osobom, które wiele lat temu przyczyniły się do powstania Poradni Stomijnej, oraz wspólnych wspomnień. W części naukowej zostały przedstawione bardzo ciekawe referaty:

– POL-ILKO – dr n. med. Krzysztof Tojek,

Zasady wyłaniania stomii jelitowej – lek. med. Jacek Frasz,

Jakość życia osób ze stomią – dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska,

Powikłania stomii – dr n. med. Wojciech Szczęsny,

Stomia w chirurgii raka jelita grubego – dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz.

W imieniu organizatorów wyrażamy serdeczne podziękowania za udział w zebraniu naukowym wszystkim zaproszonym gościom, pielęgniarkom, lekarzom, studentom, przedstawicielom współpracujących firm – producentom i dystrybutorom sprzętu stomijnego, oraz przedstawicielom organizacji POL-ILKO i wszystkim zainteresowanym tematyką stomii.dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz

dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

mgr Elżbieta Kozłowska
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej,

Gastroenterologicznej,

Kolorektalnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe