Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
3/2000
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Rak gruczołu krokowego – leczenie radykalne

Andrzej Borówka

Online publish date: 2004/01/19
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Niniejszy artykuł jest kontynuacją opracowania na temat rozpoznawania raka stercza, wydrukowanego w Przewodnika Lekarza 1999; 2 (6), 51-59.

Wprowadzenie


W ostatnich latach nastąpił bardzo duży postęp, zarówno w rozpoznawaniu, jak i leczeniu raka gruczołu krokowego. Nowe metody diagnostyczne pozwalają nie tylko na zidentyfikowanie tego nowotworu, ale także na dokładne określenie stopnia jego zaawansowania. Ogromne znaczenie diagnostyczne miało wprowadzenie oznaczania stężenia PSA w surowicy. Znacznik ten służy nie tylko identyfikowaniu mężczyzn, u których występuje podejrzenie raka stercza, ale także pozwala na względnie precyzyjne monitorowanie przebiegu leczenia.

Niezależnie od rozwoju wiedzy na temat biologii i aspektów klinicznych raka stercza, leczenie tego nowotworu jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień we współczesnej urologii. Nadal nie wiadomo bowiem, czy leczenie przyniesie rzeczywistą korzyść choremu, czy tylko przyczyni się do przedłużenia życia. Ponadto wciąż nie ma odpowiedzi na pytanie, czy obniżenie jakości życia, jakie zapewne wystąpi w następstwie leczenia, jest ceną, którą można zaakceptować, wziąwszy pod uwagę ograniczoną skuteczność dostępnych obecnie metod terapeutycznych.

Dzięki upowszechnieniu oznaczania stężenia PSA w surowicy, zwiększa się liczba mężczyzn, u których biopsja stercza potwierdza istnienie raka. Dotyczy to zwłaszcza raka o małym stopniu zaawansowania, w tym także raka o znikomej objętości i małej złośliwości. Postać ta, określana również mianem raka bez znaczenia klinicznego, budzi wątpliwości dotyczące konieczności leczenia. Niewątpliwie, rak stercza ograniczony do narządu, wykryty w wyniku biopsji wykonanej z powodu zwiększenia stężenia PSA, jest u większości mężczyzn nowotworem mającym znaczenie kliniczne (clinically important). Oznacza to, że w razie zaniechania leczenia wykaże on w przyszłości cechy progresji i tym samym prawdopodobnie doprowadzi do skrócenia życia.

Mężczyźni, u których występuje postać raka budząca niepokój, niewątpliwie wymagają leczenia. Natomiast wiele danych wskazuje na to, że chorych, u których rak nie ma znaczenia klinicznego, należy jedynie objąć programem bacznej obserwacji (watchful waiting). Na podstawie wnikliwych badań określono zespół cech raka nie mającego znaczenia klinicznego:
...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.