eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology Supplements
Bieżący suplement Archiwum Reumatologia
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
1/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Reaktywne zapalenie stawów

Mariusz Puszczewicz

Reumatologia 2016; supl. 1: 68-71
Data publikacji online: 2016/10/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:

Definicja

Reaktywne zapalenie stawów (ReZS) to ostre jałowe zapalenie stawów wywołane zakażeniem, najczęściej układu moczowo-płciowego lub przewodu pokarmowego. Rozwija się zwykle w ciągu 1–6 tygodni po zakażeniu drobnoustrojami. Do czynników zakaźnych przeważnie należą: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Shigella flexneri/sonnei dysenterie, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Paratyphi B i C, Campylobacter jejuni/coli, Clostridium difficile, Yersinia enterocolitica O3 i O9, Pseudotuberculosis lub Borrelia burgdorferi oraz paciorkowiec -hemolizujący.

Kryteria klasyfikacyjne lub diagnostyczne

Nie istnieją ujednolicone kryteria klasyfikacyjne i diagnostyczne choroby. Nie ma też swoistego markera ułatwiającego rozpoznanie. W 2000 r. zespół ekspertów zaproponował kryteria diagnostyczne ReZS (tab. I).
Reaktywne zapalenie stawów jest zaliczane do spondyloartropatii (SPA) zarówno w związku z zajęciem stawów kręgosłupa, w tym krzyżowo-biodrowych (osiowa SPA) oraz stawów obwodowych, jak i obserwuje się powiązanie z obecnością HLA-B27, dlatego obecnie rozpoznanie polega na wykazaniu spełnienia kryteriów dla spondyloartropatii osiowej lub obwodowej wg kryteriów ASAS (The Assessment of SpondyloArthritis International Society) z 2010 r. oraz powiązania ich z przebytą infekcją dróg moczowo-płciowych lub przewodu pokarmowego (zob. str. 15–21).
Do diagnostyki w kierunku ReZS mogą skłonić powiązane z przebytą infekcją zmiany w narządzie wzroku, takie jak najczęściej opisywane zapalenie spojówek, ale również zapalenie przedniej części błony naczyniowej oka (uveitis anterior). Może również dojść do zmian na błonach śluzowych, np. nadżerki w jamie ustnej, zmian na narządach płciowych, określanych jako: balanitis circinata i circinate vulvitis, oraz zmian grudkowo-krostkowych na skórze, określanych terminem keratoderma blenorrhagicum. Zakażeniu Yersinia, zarówno ostremu, jak i przetrwałemu, może towarzyszyć rumień guzowaty.
Ze względów praktycznych wykorzystywane są dwa algorytmy diagnostyczne ReZS. Pierwszy dotyczy rozpoznania zakażenia wywołanego przez Chlamydia trachomatis (ryc. 1), drugi przez Yersinia i Salmonella (ryc. 2) [2].
Badania dodatkowe niezbędne do ustalenia rozpoznania. W celu ustalenia rozpoznania ReZS i podjęcia decyzji terapeutycznych należy wykonać następujące badania:
1. Badania laboratoryjne:
badania podstawowe: OB, oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego (CRP), morfologia...


Pełna treść artykułu...
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.