eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
4/2018
vol. 22
 
Share:
Share:
abstract:

Report from the National Psychooncological Conference Towards Health in Tychy in the 25th anniversary of Polish psychooncology as part of the V project seminar Integration of life – love, work and be better

Justyna Maria Rutkowska
1

1.
VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia w Tychach
Psychoonkologia 2018, 22 (4): 144–145
Online publish date: 2019/12/30
View full text Get citation
 
PlumX metrics:
W dniu 24 lutego 2018 r. w ramach V seminarium (ścieżka psychoonkologiczna) projektu Integracja życia odbyła się Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna w 25-lecie polskiej psychoonkologii. Konferencja zgromadziła znakomitą kadrę merytoryczną oraz uczestników z całej Polski, wśród których byli przedstawiciele jednostek opieki hospicyjnej i paliatywnej, oddziałów onkologicznych, publicznych i prywatnych ośrodków zdrowia i pomocy psychologicznej. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień ukierunkowanych na wzmocnienie profesjonalizmu kadry psychologiczno-medycznej pracującej w tych obszarach. Celem spotkania była przede wszystkim wspólna rozmowa dotycząca dbałości o kondycję i higienę psychofizyczną, świadomość wartości kompetencji miękkich w kontaktach z pacjentem, rodziną i personelem oraz uważności na wzajemne relacje wśród kadry psychologicznej i medycznej. Opierając się na swoim piętnastoletnim doświadczeniu w pracy terapeutycznej i szkoleniowej w opiece hospicyjnej i paliatywnej, uważam temat higieny psychicznej wśród pracowników medycznych za coraz bardziej istotny.
Tematem wprowadzającym do dyskusji był wpływ psychoonkologa na jakość życia pracowników opieki onkologicznej i paliatywnej. Wiele wystąpień i publikacji koncentruje się wokół relacji psychoonkolog – jakość życia pacjentów. Naszym celem było podniesienie roli psychoonkologa we wzajemnych relacjach pomiędzy personelem, z uwzględnieniem istoty wzajemnej pomocy, wsparcia i szacunku wobec siebie. Mówiła o tym dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz (specja­lista psycholog kliniczny, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – PTPO). O komunikacji bardzo dużo mówi się podczas szkoleń w obszarze psychoonkologii. Mamy jednak przekonanie, że temat ten za każdym razem jest potrzebny i aktualny. Tym razem prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, specjalista psychiatra, specjalista medycyny paliatywnej, zastępca prezesa PTPO) przedstawiła te zagadnienia w kontekście humanizacji medycyny, pokazując, że kompetencje zdrowego porozumiewania się są nie tylko narzędziem psychologicznym, lecz także elementem procesu kształtowania wysokiej jakości opieki medycznej i psychologicznej. Niezwykle istotny był temat superwizji w psychoonkologii, którzy przedstawiła, opierając się na teorii i materiale klinicznym, mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska (psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii). Zależało nam, aby nie różnicując...


View full text...
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.