facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
3/2000
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Reumatoidalne zapalenie stawów – epidemiologia, schematy terapeutyczne

Piotr Wiland

Przew Lek 2000, 3, 68-71
Data publikacji online: 2004/01/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest przewlekłą, zapalną, układową chorobą tkanki łącznej, charakteryzującą się niespecyficznym, symetrycznym zapaleniem stawów i występowaniem zmian pozastawowych.
Epidemiologia


Ilość świeżych przypadków rzs w ciągu roku waha się w zależności od sposobu zbierania danych (retrospektywny, prospektywny). W badaniach retrospektywnych prowadzonych w latach 1950–1974 wśród ludności Olmstead County, częstość nowych przypadków wynosiła 0,5/1000 dla kobiet i 0,2/1000 dla mężczyzn. Kobiety przeważały we wszystkich dekadach wiekowych, zwłaszcza poniżej 50. roku życia.

Szczególnie cenna jest obserwacja badań prospektywnych przeprowadzanych w Norfolk (Wielka Brytania). Dotyczyła ona chorych zgłaszających się, zarówno ambulatoryjnie, jak i szpitalnie. Roczna obserwacja nowych przypadków rzs wynosiła dla kobiet 0,36/1000, a dla mężczyzn 0,14/1000. Wśród kobiet zachorowalność osiągała plateau pomiędzy 45. a 75. rokiem życia, a następnie zmniejszała się powyżej 75. roku życia.

W badaniach częstości choroby w populacji ludności Europy i Stanów Zjednoczonych powyżej 15. roku życia liczba ta wynosi od 0,5 do 2 proc. W większości badań przewaga płci żeńskiej nad męską szacowana jest 2 do 4-krotnie.

Prowadzone są również studia nad częstością zachorowania na rzs w dłuższych odstępach czasowych. O ile badania prowadzone w Finlandii w latach 1970–1980 nie wykazały zmian odnośnie serododatniej postaci rzs, to obserwacje wybranych populacji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ujawniły tendencje spadkowe ostatnich lat, ale tylko wobec płci żeńskiej. Zjawisko to przypisuje się częstszemu stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej po menopauzie. Mechanizm, w jakim estrogeny wpływają na chorobę, nie został dokładnie poznany. Doustne środki antykoncepcyjne nie zapobiegają wystąpieniu rzs, ale mogą łagodzić przebieg choroby.

Rzs jest chorobą wywołującą częste wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, o czym świadczą dane porównawcze liczby osób z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego w wieku 45–64 lat korzystających z porady u lekarza I kontaktu lub w szpitalu na terenie Wielkiej Brytanii (Tab. 1.).Schematy terapeutyczne reumatoidalnego zapalenia stawów


Leczenie rzs powinno być...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.