eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rodzina z dzieckiem z chorobą rozrostową układu krwiotwórczego – perspektywa matki

Katarzyna Kichler
,
Martyna Hnatyszyn

Psychoonkologia 2015, 4: 169–174
Data publikacji online: 2016/03/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Dziecko zmagające się z chorobą nowotworową jest pacjentem, który ze względu na wiek rozwojowy nie ma możliwości prawidłowego rozumienia sytuacji choroby poprzez nadanie jej odpowiedniego znaczenia. W czasie długotrwałego procesu leczenia to relacje z opiekunami i obserwacja ich reakcji pozwalają mu na ocenę sytuacji, w jakiej się znajduje. Badanie miało na celu przybliżenie funkcjonowania matki dziecka chorego na nowotwór jako głównego opiekuna w czasie hospitalizacji. Skupiono się na radzeniu sobie ze stresem, źródłach wsparcia społecznego oraz cechach systemu rodzinnego. Aby otrzymać pełniejszy obraz relacji małżeńskich, o wypełnienie kwestionariuszy poproszono zarówno matkę, jak i ojca. Analiza wyników pozwoliła na wykazanie wielu zasobów, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie systemu rodzinnego: wiele źródeł wsparcia społecznego, radzenie sobie ze stresem skoncentrowane na zadaniu, komunikacja małżeńska oparta na zaangażowaniu i wsparciu, wzajemna empatia. Prawidłowe funkcjonowanie matki bez wątpienia pomaga choremu dziecku w zmaganiu się z chorobą.

A child, who suffers from cancer, is a kind of a patient, who is too immature to understand the situation of his or her illness properly by attributing it the right meaning. During the treatment, a relation with parents helps the patient to estimate his or her situation. This survey aimed to present psychological functioning of a mother of a terminally ill child. The focus was directed on coping with stress, the sources of social support and the features of a family system. Additionally, the survey presents the marital relationship both from mother and father perspective. The results of the survey illustrate a great amount of resources such as: problem-focused coping with stress, marital communication based on support, commitment and mutual empathy. A properly functioning mother is undoubtedly a great help with dealing with her daughter’s illness.
słowa kluczowe:

białaczka, stres i radzenie sobie, relacje małżeńskie, perspektywa matki, choroba dziecka

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.