eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rodzina z dzieckiem z chorobą rozrostową układu krwiotwórczego – perspektywa matki

Katarzyna Kichler, Martyna Hnatyszyn

Psychoonkologia 2015, 4: 169–174
Data publikacji online: 2016/03/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dziecko zmagające się z chorobą nowotworową jest pacjentem, który ze względu na wiek rozwojowy nie ma możliwości prawidłowego rozumienia sytuacji choroby poprzez nadanie jej odpowiedniego znaczenia. W czasie długotrwałego procesu leczenia to relacje z opiekunami i obserwacja ich reakcji pozwalają mu na ocenę sytuacji, w jakiej się znajduje. Badanie miało na celu przybliżenie funkcjonowania matki dziecka chorego na nowotwór jako głównego opiekuna w czasie hospitalizacji. Skupiono się na radzeniu sobie ze stresem, źródłach wsparcia społecznego oraz cechach systemu rodzinnego. Aby otrzymać pełniejszy obraz relacji małżeńskich, o wypełnienie kwestionariuszy poproszono zarówno matkę, jak i ojca. Analiza wyników pozwoliła na wykazanie wielu zasobów, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie systemu rodzinnego: wiele źródeł wsparcia społecznego, radzenie sobie ze stresem skoncentrowane na zadaniu, komunikacja małżeńska oparta na zaangażowaniu i wsparciu, wzajemna empatia. Prawidłowe funkcjonowanie matki bez wątpienia pomaga choremu dziecku w zmaganiu się z chorobą.

A child, who suffers from cancer, is a kind of a patient, who is too immature to understand the situation of his or her illness properly by attributing it the right meaning. During the treatment, a relation with parents helps the patient to estimate his or her situation. This survey aimed to present psychological functioning of a mother of a terminally ill child. The focus was directed on coping with stress, the sources of social support and the features of a family system. Additionally, the survey presents the marital relationship both from mother and father perspective. The results of the survey illustrate a great amount of resources such as: problem-focused coping with stress, marital communication based on support, commitment and mutual empathy. A properly functioning mother is undoubtedly a great help with dealing with her daughter’s illness.
słowa kluczowe:

białaczka, stres i radzenie sobie, relacje małżeńskie, perspektywa matki, choroba dziecka

referencje:
Hasselbarth B, Graubner U. Psychoonkologia w pediatrii. W: Psy­cho­­onkologia. Dorfmueller M, Dietzfelbinger H (red.). Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2011.
Buczyński LF. Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.
Kazanowska B, Grotthus E. Epidemiologia nowotworów. W: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci. Chybicka A (red.). Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
Wrona-Polańska H. Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Antoszewska B. Dziecko z chorobą nowotworową. Problemy psycho­pedagogiczne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
Dorfmueller M. Wywiad, podstawowe dane biograficzne, aktualna sytuacja psychospołeczna i socjoekonomiczna. W: Psychoonkologia. Dorfmueller M, Dietzfelbinger H (red.). Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
Łopatkowa M. Samotność dziecka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.
Budziński W. Psychologiczne aspekty leczenia dzieci z chorobą nowotworową. Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2004.
Strelau J, Jaworska A, Wrześniewski K, Szczepaniak P. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS). Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005.
Samardakiewicz M, Piotrowska-Matyszczak M. Radzenie sobie ze stresem przez rodziców dzieci chorych na nowotwory na przykładzie stylu skoncentrowanego na zadaniu oraz stylu skoncentrowanego na unikaniu. Psychoonkologia 2013; 3: 105-112.
Makarowski R. Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym. Wydawnictwo Diffin SA, Warszawa 2010.
Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Sęk H, Cieślak R (red.). Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.
Sęk H. Zastosowanie teorii zachowania zasobów S. Hobffolla do interpretacji mechanizmów działania zasobów w świetle wybranych badań z zakresu psychologii zdrowia. W: Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia. Bielawska Batorowicz E, Dudek B (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012; 65-80.
Zwoliński M. Systemowe zasoby rodzinne a poczucie koherencji u dorosłego dziecka. Przegląd Psychologiczny 2000; 2: 139-156.
Margasiński A. Skala Oceny Rodziny SOR. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009.
Margasiński A. Rodzina w Modelu Kołowym i FACES IV Davida H. Olsona. Nowiny Psychologiczne 2006; 4: 69-87.
Kaźmierczak M. Oblicza empatii w relacjach małżeńskich: perspektywa psychologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Ogińska-Bulik N. Osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową. Psychoonkologia 2012; 1: 1-8.
Radziwiłłowicz W. Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne. Impuls, Kraków 2011.
Szulman-Wardal A, Zdolska-Wawrzkiewicz A. Percepcja rzadkiej choroby onkologicznej dziecka w kolejnych rzutach choroby – analiza przypadku. Psychoonkologia 2013; 2: 79-82.
Papaikonomou M, Nieuwoudt J. Exploring parents’ stories of coping with their child’s cancer: A qualitative study. South African Journal of Psychology 2004; 34: 283-300.
Dymecka J. Poczucie koherencji a stan zdrowia rodziców zmagających się z chorobą onkologiczną dziecka. Psychoonkologia 2013; 17: 16-22.
Samardakiewicz M, Kowalczyk JR. Międzynarodowe rekomendacje dotyczące opieki psychospołecznej nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia 2000; 7: 3-7.
Pawełczak-Szastok M, Pilarczyk J, Pobudejska-Pieniążek A i wsp. Lęk w rodzinach dzieci chorujących na nowotwory. Psychoonkologia 2012; 16: 29-36.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe