eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ruminacje a osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobami nowotworowymi

Nina Ogińska-Bulik
1

  1. Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 161–168
Data publikacji online: 2017/03/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Wśród uwarunkowań pozytywnych zmian potraumatycznych istotną rolę odgrywają procesy poznawcze, w tym ruminacje związane z przeżytym zdarzeniem. Podjęte badania miały na celu ustalenie, czy u nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową występuje związek między poziomem ruminacji a nasileniem osobowego wzrostu.

Materiał i metody: Analizie poddano wyniki 50 nastolatków w wieku 14–18 lat (M = 15,14, SD = 1,34), większość (66%) stanowili chłopcy. W badaniach wykorzystano Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu oraz Kwestionariusz Osobowego Wzrostu.

Wyniki i wnioski: Wyniki badań wskazały na występowanie pozytywnych zmian u chorej onkologicznie młodzieży. Większe zmiany dotyczyły percepcji siebie i doceniania życia niż relacji z innymi. Obydwa rodzaje ruminacji (natrętne, refleksyjne) były dodatnio powiązane z poziomem osobowego wzrostu, jednakże silniejsze związki dotyczyły ruminacji intruzywnych. Ten rodzaj ruminacji okazał się predyktorem osobowego wzrostu i wszystkich trzech jego wymiarów. Zachęcanie nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową do ruminowania może się przyczynić do wystąpienia wzrostu po traumie.

Introduction: Among determinants of posttraumatic growth the essential role play cognitive processes, including event related rumination. The study aimed to establish whether in adolescents struggling with cancer diseases there is a relationship between the level of ruminations and the severity of personal growth.

Material and methods: Results of 50 adolescents, aged 14–18 years (M = 15.14, SD = 1.34) were analyzed. The majority of respondents (66%) were boys. The Event Related Rumination Inventory and the Personal Growth Questionnaire were used in the study.

Results and conclusions: The results indicated the presence of positive changes in examined adolescents. Larger changes were related to self-perception and appreciation of life than relations with others. Both types of ruminations (intrusive, deliberate), were positively linked to the level of personal growth, but stronger associations concerned intrusive ruminations. This type of rumination proved to be a predictor of personal growth and all three of its dimensions. Encouraging adolescents struggling with cancer to ruminate may contribute to occur of growth after trauma.
słowa kluczowe:

ruminacje, choroba nowotworowa, nastolatki, osobowy/potraumatyczny wzrost

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.