eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ruminacje a osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobami nowotworowymi

Nina Ogińska-Bulik

Psychoonkologia 2016; 20 (4): 161–168
Data publikacji online: 2017/03/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Wśród uwarunkowań pozytywnych zmian potraumatycznych istotną rolę odgrywają procesy poznawcze, w tym ruminacje związane z przeżytym zdarzeniem. Podjęte badania miały na celu ustalenie, czy u nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową występuje związek między poziomem ruminacji a nasileniem osobowego wzrostu.

Materiał i metody: Analizie poddano wyniki 50 nastolatków w wieku 14–18 lat (M = 15,14, SD = 1,34), większość (66%) stanowili chłopcy. W badaniach wykorzystano Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu oraz Kwestionariusz Osobowego Wzrostu.

Wyniki i wnioski: Wyniki badań wskazały na występowanie pozytywnych zmian u chorej onkologicznie młodzieży. Większe zmiany dotyczyły percepcji siebie i doceniania życia niż relacji z innymi. Obydwa rodzaje ruminacji (natrętne, refleksyjne) były dodatnio powiązane z poziomem osobowego wzrostu, jednakże silniejsze związki dotyczyły ruminacji intruzywnych. Ten rodzaj ruminacji okazał się predyktorem osobowego wzrostu i wszystkich trzech jego wymiarów. Zachęcanie nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową do ruminowania może się przyczynić do wystąpienia wzrostu po traumie.

Introduction: Among determinants of posttraumatic growth the essential role play cognitive processes, including event related rumination. The study aimed to establish whether in adolescents struggling with cancer diseases there is a relationship between the level of ruminations and the severity of personal growth.

Material and methods: Results of 50 adolescents, aged 14–18 years (M = 15.14, SD = 1.34) were analyzed. The majority of respondents (66%) were boys. The Event Related Rumination Inventory and the Personal Growth Questionnaire were used in the study.

Results and conclusions: The results indicated the presence of positive changes in examined adolescents. Larger changes were related to self-perception and appreciation of life than relations with others. Both types of ruminations (intrusive, deliberate), were positively linked to the level of personal growth, but stronger associations concerned intrusive ruminations. This type of rumination proved to be a predictor of personal growth and all three of its dimensions. Encouraging adolescents struggling with cancer to ruminate may contribute to occur of growth after trauma.
słowa kluczowe:

ruminacje, choroba nowotworowa, nastolatki, osobowy/potraumatyczny wzrost

referencje:
Kowalczyk JR. Epidemiologia nowotworów dziecięcych. W: Wpro­wadzenie do onkologii i hematologii dziecięcej. Skrypt dla lekarzy specjalizujących się w onkologii i hematologii dziecięcej. Ko­walczyk JR (red.). Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011; 5-12.
Michel G, Taylor N, Absolom K, et al. Benefit finding in survivors of childhood cancer and their parents: further empirical support for the Benefit Finding Scale for Children. Child Care Health Dev 2010; 36: 123-129.
Devine K, Reed-Knight B, Loiselle K, et al. Posttraumatic growth in young adults who experienced serious childhood illness: a mixed-methods approach. J Clin Psychol Med Settings 2010; 17: 340-348.
Ogińska-Bulik N. Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły. Difin, Warszawa 2013.
Meyerson D, Grant K, Smith-Carter J, et al. Posttraumatic growth among children and adolescents. Clin Psychol Rev 2011; 31: 949-964.
Ogińska-Bulik N. Potraumatyczny wzrost u dzieci i młodzieży – występowanie, mechanizm i pomiar. Przegląd Psychologiczny 2013; 13: 405-418.
Barakat L, Alderfer M, Kazak A. Posttraumatic growth in adolescent survivors of cancer and their mothers and fathers. J Pediatr Psychol 2006; 31: 413-419.
Phipps S, Long A, Ogden J. Benefit finding scale for children: Preliminary findings from a childhood cancer population. J Pediatr Psychol 2007; 32: 1264-1271.
Ogińska-Bulik N. Osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową. Psychoonkologia 2012; 1: 1-8.
Bellizzi KM, Blank TO. Predicting posttraumatic growth in breast cancer survivors. Health Psychol 2006; 25: 47-56.
Cann A, Calhoun LG, Tedeschi RG, et al. Assessing posttraumatic cognitive processes: the Event Related Rumination Inventory. Anx Stress Coping 2011; 24: 137-156.
Nolen-Hoeksema S. The role of rumination in depressive disorders and mixed depressive/anxiety symptoms. J Abnorm Psychol 2000; 109: 504-511.
Calhoun LG, Cann A, Tedeschi RG. The posttraumatic growth model: sociocultural considerations. W: Posttraumatic growth and culturally competent practice. Weiss T, Berger R (red.). John Wiley, Hoboken 2010; 1-14.
Tedeschi RG, Calhoun LG. The Post-Traumatic Growth Inventory: measuring the positive legacy of trauma. J Trauma Stress 1996; 9: 455-471.
Tedeschi RG, Calhoun LG. Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence. Psychol Inq 2004; 15: 1-8.
Ehlers A, Clark DM. A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behav Res Ther 2000; 38: 319-345.
Ehring T, Ehlers A. Does rumination mediate the relationship between emotion regulation ability and posttraumatic stress disorder? Eur J Psychotraumatol 2014; 5: 23547.
Taku K, Calhoun LG, Cann A, Tedeschi RG. The role of rumination in the coexistence of distress and posttraumatic growth among bereaved Japanese university students. Death Studies 2008; 32: 428-444.
Morris B, Shakespeare-Finch J. Rumination, post-traumatic growth, and distress: structural equation modeling with cancer survivors. Psychooncology 2011; 20: 1176-1183.
Chan MW, Ho SM, Tedeschi RG, et al. The valence of attentional bias and cancer-related rumination in posttraumatic stress and posttraumatic growth among women with breast cancer. Psychooncology 2011; 20: 544-552.
Ogińska-Bulik N. Rola ruminacji w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia 2016; 20: 1-8.
Kilmer RP, Gil-Rivas V. Exploring posttraumatic growth in children impacted by Hurrican Katrina: Correlates of the phenomenon and developmental considerations. Child Dev 2010; 81: 1211-1227.
Stockton H. Cognitive processing and growth following trauma. Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of doctor of philosophy. eprints.nottingham.ac.uk/28063/1/580179.pdf 2012 (uzyskano 20.04.2015).
Carboon I, Anderson VA, Pollard A, et al. Posttraumatic growth following a cancer diagnosis: Do world assumptions contribute? Traumatology 2005; 11: 269-283.
Salsman JM, Segerstrom SC, Brechting EH, et al. Posttraumatic growth and posttraumatic stress disorder symptomatology among colorectal cancer survivors: A 3 month longitudinal examination of cognitive processing. Psychooncology 2009; 18: 30-41.
Park CL, Chmielewski J, Blank TO. Posttraumatic growth: finding positive meaning in cancer survivorship moderates the impact of intrusive thoughts on adjustment in younger adults. Psychooncology 2010; 19: 1139-1147.
Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu – polska adaptacja the Event Related Rumination Inventory. Przegląd Psychologiczny 2015; 58: 383-400.
Ogińska-Bulik N. Pozytywne skutki doświadczanych zdarzeń o charakterze traumatycznym u dzieci i młodzieży. Kwestionariusz Osobowego Wzrostu – KOW-27 (wersja D/M i R/O). Polskie Forum Psychologiczne 2013; 18: 93-111.
Ogińska-Bulik N. Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej – rola prężności. Polskie Forum Psychologiczne 2010; 15: 125-139.
Ogińska-Bulik N. Dwa oblicza traumy – negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych. Wyd. Difin, Warszawa 2015.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe