eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2010
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Rzadki przypadek ciała obcego ślinianki przyusznej

Elżbieta Waśniewska
,
Anna Młodkowska
,
Małgorzata Wierzbicka
,
Tomasz Kopeć

(Postępy w chirurgii głowy i szyi 2010; 1: 13–17)
Data publikacji online: 2010/06/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ciała obce w gruczołach ślinowych występują niezwykle rzadko. Najczęstszą drogą wniknięcia ciała obcego do wnętrza ślinianki jest przewód wyprowadzający Stenona lub Whartona, zdecydowanie rzadziej obserwuje się przejście ciała obcego od zewnątrz przez skórę do wnętrza gruczołu. W pracy opisano przypadek dotyczący 19-letniego chorego z obecnością licznych odłamków szkła w obrębie płata powierzchownego ślinianki przyusznej, przyjętego do Kliniki z powodu niepoddającej się leczeniu zachowawczemu przetoki ślinowej po urazie twarzoczaszki. Szczegółowa znajomość okoliczności urazu, dokładne badanie przedmiotowe oraz uwidocznienie ciała obcego w badaniu rentgenowskim żuchwy skłoniło autorów do skutecznej interwencji chirurgicznej. Powikłania zapalne w postaci przetoki ślinowej w przebiegu gojenia się ran pourazowych twarzy powinny nasuwać podejrzenie obecności ciała obcego w obrębie gruczołu ślinowego.

Foreign bodies in salivary glands are extremely uncommon. The foreign body usually enters salivary glands via the pathway of Stenton’s or Wharton’s ducts, while penetrating through the skin is less commonly observed. There is a description of a case of a 19-year-old boy with numerous glass splinters in the superficial lobe of the parotid gland, admitted to The Clinic because of a refractory salivary fistula which occurred after facial trauma. Detailed knowledge of the trauma circumstances, thorough physical examination and visualization of the foreign body in an x-ray image of the mandible resulted in successful surgical intervention. Inflammatory complications in the form of a salivary fistula emerging during wound healing after facial trauma should raise suspicion of presence of a foreign body in a salivary gland.
słowa kluczowe:

ciało obce, szkło, ślinianka przyuszna, leczenie operacyjne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.