eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2015
vol. 65
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Samobójstwo z użyciem helu – opis dwóch przypadków

Anna Smędra
,
Szymon Szustowski
,
Agnieszka P. Jurczyk
,
Joanna Klemm
,
Stefan Szram
,
Jarosław Berent

Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (1):37–46
Data publikacji online: 2015/05/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Hel należy do gazów obojętnych, duszących fizycznie, których obecność w nadmiarze zmniejsza ciśnienie parcjalne tlenu i może w krótkim czasie doprowadzić do zgonu. W przypadku oddychania mieszaniną gazu obojętnego (hel, azot, argon) z niewielką ilością tlenu, z możliwością swobodnego wydychania dwutlenku węgla, nie pojawia się ostrzegawczy dla organizmu sygnał świadczący o duszeniu się. Brak uczucia dyskomfortu, bezbolesność, skuteczność, szybkość i względna łatwość w pozyskaniu niezbędnych akcesoriów spowodowały, że zaczęto używać gazów obojętnych w celu popełnienia samobójstwa. W niniejszej pracy opisano dwa przypadki samobójstwa przy użyciu specjalnego zestawu składającego się z tzw. worka samobójczego (suicide bag, exit bag) z doprowadzonym do jego wnętrza, przez plastikową rurkę, helem. W obu przypadkach oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz analiza zgromadzonego materiału pozwoliły na ustalenie, że mężczyźni przed zgonem przeglądali w internecie materiały instruujące, jak popełnić samobójstwo za pomocą helu. Przeprowadzone sekcje zwłok, ze względu na zaawansowany rozkład gnilny, nie pozwoliły na jednoznaczne określenie przyczyny zgonu obu mężczyzn, jednakże okoliczności zgonu sugerowały uduszenie gwałtowne na skutek niedoboru tlenu w mieszaninie oddechowej. Z uwagi na to, że w tego typu przypadkach najczęściej sekcyjnie nie udaje się ustalić przyczyny zgonu, niezwykle istotne znaczenie ma znajomość okoliczności ujawnienia zwłok, a także oględziny zwłok i miejsca ich ujawnienia.

Helium is one of inert gases causing physical asphyxiation, whose excess content in the breathing atmosphere reduces the partial pressure of oxygen and may be fatal after short-term exposure. When breathing a mixture of an inert gas (helium, nitrogen, argon) with a small amount of oxygen, with the possibility of exhaling carbon dioxide, no warning signs characteristic of suffocation are perceived by the subject. Freedom from discomfort and pain, effectiveness, rapid effect and relatively easy availability of required accessories have resulted in the use of inert gases for suicidal purposes. The paper reports two cases of suicide committed by using a special kit consisting of the so-called “suicide bag” (or “exit bag”) filled with helium supplied through a plastic tube. In both cases, examination of the sites where the corpses were found and analysis of collected material allowed to establish that before their death the subjects had searched the Internet for instructions on how to commit suicide using helium. Due to the advanced putrefaction process, the autopsies failed to determine the causes of their death unequivocally. However, the circumstances surrounding the deaths suggested rapid asphyxiation as a result of oxygen deficiency in the breathing mixture. Since in cases of the type discussed here the cause of death cannot generally be established by autopsy, knowledge of the circumstances of disclosure of the corpse, as well as examination of the cadaver and the death scene is of utmost importance.
słowa kluczowe:

samobójstwo, gazy obojętne, hel

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe