facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2009
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Satysfakcja z życia starszych kobiet

Violetta Jachimowicz
,
Tomasz Kostka

Gin Prakt 2009; 3: 27-32
Data publikacji online: 2009/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp: Satysfakcja z życia to pojęcie oceniające ogólne zadowolenie z życia konkretnej osoby w odniesieniu do osobistych standardów. Sprzyja ona aktywności i lepszemu radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
Cel: Celem pracy była ocena satysfakcji życiowej starszych kobiet oraz ustalenie zależności między stanem fizycznym, psychicznym, czynnościowym starszych kobiet a satysfakcją z życia. Materiał i metody: Badaniem objęto 100 kobiet w wieku 65 i więcej lat, będących słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mieszkankami Domu Kombatanta i Emeryta. Do oceny satysfakcji z życia zastosowano kwestionariusz The Satisfaction with Life Scale – SWLS. Oceniono również stan czynnościowy, fizyczny, psychiczny za pomocą kwestionariuszy wchodzących w skład całościowej oceny geriatrycznej.
Wyniki: Badana grupa kobiet wykazuje w większości średnią i dużą satysfakcję z życia. Zadowolenie z życia zmniejsza choroby: nietrzymanie moczu i niewydolność krążenia, oraz mniejsza sprawność w zakresie czynności życiowych, objawy depresyjne i gorszy stan odżywienia.
Wnioski: Wiedza o czynnikach wpływających na satysfakcję z życia starszych kobiet pozwala lepiej poznać sytuację tej grupy, a także stwarza możliwość opracowania programów wspierających osoby starsze w dążeniu do pomyślnej starości.


Introduction: The term satisfaction with life encompasses an individual’s assessment of generał life satisfaction in reference to personal standards. Satisfaction with life enhances activity and an ability to manage difficult situations.
Aim: The aim of the research was to evaluate satisfaction with life of elderly women as well as to establish a correlation between physical, mental and motor states of elderly women and their satisfaction with life.
Material and methods: The research involved 100 women aged 65 and more: the University of the Third Age students and The Combatant and Veterans Houses inhabitants. The Satisfaction with Life Scale – SWLS was utilized to assess life satisfaction. Questionnaires being a part of the Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) were applied to evaluate physical, motor and mental states of the subjects.
Results: The majority of women researched demonstrate average and high levels of satisfaction with life. It is lower in subjects afflicted with diseases: urinary incontinence and circulatory insufficiency as well as those with less efficient life functions, symptoms of depression, a worse nutritional state.
Conclusions: The awareness of factors influencing satisfaction with life of elderly women allows a better understanding of the group’s situation. In addition, it facilitates the process of devising schemes aimed at assisting the elderly in pursuing successful aging.
słowa kluczowe:

starzenie się, kobiety, satysfakcja z życia, choroba, zdrowie, całościowa ocena geriatryczna

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.