en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2011
vol. 49
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Seronegatywna spondyloartropatia zapalna w przebiegu nieswoistego zapalenia jelit

Radosław Jeleniewicz
,
Dorota Suszek
,
Maria Majdan

Reumatologia 2011; 49, 6: 450–455
Data publikacji online: 2011/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Jedną z postaci seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych (SpA) jest SpA towarzysząca nieswoistym zapaleniom jelit (NZJ). Obie grupy chorób mają prawdopodobnie wspólną patogenezę. W przebiegu NZJ u 20–50% chorych obserwuje się zapalenie stawów obwodowych lub osiowych, a w przypadku SpA w 30–60% przypadków stwierdza się w badaniu histopatologicznym cechy zapalenia jelit. Może to powodować trudności diagnostycz­ne, które zostały przedstawione na przykładzie 25-letniej chorej z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku NZJ, wywiadem zapalenia stawów obwodowych i z objawami zapalnego bólu kręgosłupa. W badaniach radiologicznych stwierdzono obustronne zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych (ryc. 1 i 2), brak istotnych zmian w zdjęciach kręgosłupa (ryc. 3 i 4) i stawów biodrowych (ryc. 5), a w badaniu endoskopowym zapalenie jelit (bezobjawowe). Ostatecznie u chorej rozpoznano SpA towarzyszącą NZJ. Diagnostyka w kierunku NZJ u chorych na SpA ma istotne znaczenie z uwagi na rokowanie w przebiegu choroby oraz dostosowany do rozpoznania schemat terapeutyczny.

Spondyloarthropathy associated with inflammatory bowel disease (IBD) is one of forms of seronegative spondyloarthropathies (SpA). Both groups of diseases may have common pathogenesis. In the course of IBD, in 20–50% of patients peripheral or axial arthritis is observed, while in 30–60% of patients with SpA microscopic gut inflammation can be diagnosed. This situation can lead to the diagnostic difficulties as it was shown in this paper with an example of a 25-year-old woman with a family history of IBD, history of peripheral arthritis and with signs of inflammatory back pain. Radiograms showed bilateral sacroiliitis (Fig. 1 and 2), no important changes in the spine (Fig. 3 and 4) and hips (Fig. 5). In endoscopy, the features of IBD were observed (asymptomatic). Finally, in our patient SpA associated with IBD was diagnosed. Examining SpA patients for gut inflammation is important because of prognostic and therapeutic implications.
słowa kluczowe:

spondyloartropatia zapalna, nieswoiste zapalenie jelitfacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.