eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2012
vol. 50
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Skuteczność pierwszego i kolejnych kursów terapii anty-TNF u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – wyniki Czeskiego Narodowego Rejestru ATTRA

Karel Pavelka
,
Markéta Fojtíková
,
Karel Hejduk

Reumatologia 2012; 50, 4: 294–306
Data publikacji online: 2012/09/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Skuteczność zmiany leku anty-TNF na inny z tej samej grupy w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) w praktyce klinicznej nie jest w pełni poznana.

Cel: Celem badania było porównanie skuteczności pierwszego i drugiego kursu terapii anty-TNF u pacjentów z ZZSK z wykorzystaniem danych z rejestru ATTRA.

Materiał i metody: Pacjenci spełniali kryteria CRS dla wskazania do terapii anty-TNF. Wykorzystano wyniki końcowe: BASDAI, CRP (mg/l), współczynnik zapalenia przyczepów ścięgnistych oraz przeżycie w trakcie stosowania leku w czasie jednego roku.

Wyniki: Do analizy zakwalifikowano ogółem 1175 pacjentów, z których 1012 otrzymało tylko pierwszy kurs anty-TNF (osoby „nieprzestawiane”), a 163 drugi kurs anty-TNF (osoby „przestawiane”). Przeżycie w ciągu 1–4 lat w grupie osób „nieprzestawianych” wyniosło 91%, 86%, 81% i 78%, a u osób „przestawianych” 81%, 69%, 60% i 48%. Zmniejszenie stężenia CRP było większe w grupie osób „nieprzestawianych” niż „przestawianych” we wszystkich mierzonych przedziałach czasowych. Nie stwierdzono różnicy w odsetkach pacjentów, którzy uzyskali wynik BASDAI < 4 w obu grupach.

Wnioski: Badanie pokazuje, że druga terapia anty-TNF w ZZSK jest tylko trochę mniej skuteczna niż pierwsza i że zamiana na inny lek jest uzasadniona. Drugą terapię anty-TNF po 1 i 2 latach kontynuuje 80% i 70% pacjentów, ok. 50% chorych osiąga zasadniczą odpowiedź kliniczną i taki sam odsetek pacjentów osiąga niską aktywność choroby, odpowiadającą częściowej remisji.

Background: Efficacy of switching of anti-tumour necrosis factor (anti-TNF) in ankylosing spondylitis (AS) in real clinical practice is not fully known.

Objective: The aim of the study was to compare efficacy of the first and the second course of anti-TNF in patients with AS using data from ATTRA.

Material and methods: Patients fulfilled criteria of CRS for indication of anti-TNF. Outcomes used: BASDAI, C-reactive protein (CRP) (mg/l), enthesitis index and survival on drug during 1 year.

Results: In total 1175 patients were included, of whom 1012 had received the first course of anti-TNF only (“non-switchers”), and 163 the second anti-TNF course (“switchers”). Survival during 1–4 years in “non-switchers” was 91%, 86%, 81% and 78% and in switchers 81%, 69%, 60%, 48%. Decrease of CRP was greater in the non-switcher group than in the switcher group in all measured intervals. However, there was not a different proportion of patients who reached BASDAI < 4 in both groups.

Conclusions: This study shows that the second anti-TNF therapy in AS is only a little bit less effective than the 1st anti-TNF and that switching of therapy is reasonable. 80% and 70% of the patients remain on the second anti-TNF after 1 and 2 years, approximately half of the patients reach major clinical response and the same proportion of patients reach low activity corresponding to a partial remission.
słowa kluczowe:

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, terapia anty-TNF


facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe