eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
6/2020
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Ślad węglowy inhalatorów – co powinien wiedzieć lekarz rodzinny?

Andrzej Emeryk
1
,
Tomasz Sosnowski
2
,
Maciej Kupczyk
3
,
Paweł Śliwiński
4
,
Justyna Zajdel-Całkowska
5, 6
,
Tadeusz Zielonka
7, 8
,
Agnieszka Mastalerz-Migas
9

  1. Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  2. Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
  3. Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  4. II Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  5. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  6. Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  7. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  8. Przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza
  9. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Data publikacji online: 2021/02/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Przedstawiono zagadnienie emisji gazów cieplarnianych (tzw. ślad węglowy) związanej z inhalatorami stosowanymi w medycynie. Największy ślad węglowy mają inhalatory ciśnieniowe dozujące (pMDI) z propelentem HFA 134a (wszystkie na polskim rynku), następnie inhalator płynowy dozujący (MDLI) oraz inhalatory suchego proszku (DPI). Należy utrzymać dostępność wszystkich rodzajów inhalatorów, gdyż są grupy chorych, którzy nie mogą korzystać z DPI. Zalecana jest ostrożność i kierowanie się aktualną wiedzą medyczną w przypadku zamiany inhalatorów pMDI na DPI u chorych na astmę czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Potrzebny jest skuteczny i bezpieczny system recyklingu inhalatorów wszystkich typów.

The issue of greenhouse gas emissions (the so-called carbon footprint) related to inhalers used in medicine is presented. Pressurized metered dose inhalers (pMDIs) with HFA 134a propellant (all on the Polish market) have the largest carbon footprint, followed by metered dose liquid inhaler (MDLI) and dry powder inhalers (DPIs). All types of inhalers should be available, as there are groups of patients who cannot use DPI. Caution is advised and the use of current medical knowledge is recommended when replacing pMDI inhalers with DPI in patients with asthma or COPD. An efficient and safety recycling system for inhalers of all types is needed.
słowa kluczowe:

ślad węglowy, efekt cieplarniany emisji, inhalator ciśnieniowy dozujący, inhalatory suchego proszku, zamiana inhalatorów, astma, POChP

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.