facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Spojrzenie na piękno ciała kobiety

Piotr Drozdowski

Gin Prakt 2008; 3: 35-41
Data publikacji online: 2008/10/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Piękno, szczególnie rozpatrywane w odniesieniu do ciała ludzkiego, nie jest pojęciem łatwym do zdefiniowania. Pytanie, jaką rolę odgrywa ono w życiu kobiety, wydaje się co najmniej retoryczne. Pojawia się natomiast pokusa zdefiniowania go, ujarzmienia, opracowania wręcz recepty na stworzenie go od podstaw. Często określane in- tuicyjnie wyrywa się spod wszelkich miar i ucieka przed kategoryzowaniem. Jeśli spojrzeć na problem z szerszej perspektywy, obejmującej uwarunkowania kulturowe oraz historyczne, jego jednoznaczność i uniwersalność stają się jeszcze bardziej dyskusyjne. Autor artykułu proponuje krótki przegląd definicji piękna w kontekście historycznym, kulturowym oraz społecznym. Przedstawia próby poszukiwania związku pomiędzy proporcjami ciała i symetrią a kryteriami piękna – poczynając od dzieł Leonarda da Vinci, poprzez innych przedstawicieli Odrodzenia, kończąc na współczesnych – artystach i lekarzach zajmujących się estetyką ciała ludzkiego. Proponuje spojrzenie na piękno ciała człowieka przez pryzmat osobniczych doświadczeń, kręgu kulturowego, w którym dana osoba się wychowała, wpływów społecznych, obok nie mniej istotnych cech, takich jak naturalny ład, zgodność z powszechnie obowiązującymi kanonami piękna czy wreszcie przejściowymi modami i trendami. Przemyślenia na temat piękna – postrzeganego coraz częściej jako wartość sama w sobie – umiejscawia również w kontekście chirurgii plastycznej oraz medycyny estetycznej, dających niejednokrotnie nadzieję na zrealizowanie recepty na piękno oraz powstrzymanie procesów starzenia się. Nadzieję – należy dodać – nierzadko złudną.

Aim of the study was to determine, how important it is – not only for women – but also for all those physicians, who deal with aesthetic medicine, to define beauty. Author places it in historical and social context, allowing to outline its impor-tance and position in contempo-rary world of values. Study was designed as systematic review of literature and scientific publications. It is obvious that it is not easy to define beauty – especially if human body is taken under consideration. If we analyse the issue respecting vast cultural and historical background, its univocity and universal character tend to dissolve. Author proposes short review of history of beauty regarding definitions, with respect to its cultural and social aspects. He presents the attempts of relating beauty to proportion and symmetry – starting from Leo-nardo da Vinci\'s works, passing through other artists of Renaissance, to conclude by presenting contemporary con-cepts. He proposes to look at issue through personal experien-ces, cultural circle, in which one grew up, social impact, not to forget natural order, conformity with common beauty canons and – last but not least – transient fashion and trends. Having analysed issue thoroughly, author concludes, that it is not only difficult to define beauty because of its relativity to cultural and histo-rical background, but placing it in context of plastic surgery and aesthetic medicine sometimes gives the patiens hope for youth “wonder – prescription”, which may turn out to be deluding and unrealistic.
słowa kluczowe:

piękno, estetyka, twarz, chirurgia plastyczna

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.