eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:

Sprawozdanie
46. Kongres Światowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów (SIOP), Toronto, 22–25 października 2014 r.

Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2014; 4: 168
Data publikacji online: 2015/03/05
Plik artykułu:
- 46 kongres.pdf  [0.17 MB]
Pobierz cytowanie
 
 
Kolejny Kongres Światowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów (SIOP) odbył się w Toronto w dniach 22–25 października 2014 r. Kanada już po raz trzeci gościła pediatrów onkologów z całego świata (poprzednie konferencje miały miejsce w Montrealu i Vancouver). Do Toronto zgłosiło swój przyjazd ponad 2000 uczestników ze 100 krajów, przy czym należy podkreślić, że czynnymi uczestnikami zjazdu oprócz lekarzy byli także: pielęgniarki onkologiczne, pedagodzy, psycholodzy oraz rodzice chorych dzieci i osoby wyleczone z choroby nowotworowej rozpoznanej w dzieciństwie. Różnorodność tematyczna, wielość dyscyplin i profesjonalistów skupionych w SIOP stanowią o wyjątkowości tych konferencji.
Program naukowy zjazdu w Toronto był szczególnie interesujący i bogaty: przyjęto 1335 abstraktów, z czego 237 zostało przedstawionych w formie ustnej, 232 wytypowano do prezentacji podczas sesji plakatowych, a pozostałe 525 po raz pierwszy było prezentowanych w formie e-plakatów. Podczas trzech zjazdowych dni toczyło się kilka równoległych sesji o charakterze zarówno edukacyjnym, jak i badawczym.
Z punktu widzenia wiedzy psychoonkologicznej należy zwrócić uwagę na sesje edukacyjne: medyczne – poświęcone leczeniu wspomagającemu, pielęgniarskie, dla rodziców dzieci chorych i dzieci wyleczonych, prowadzone w ramach Międzynarodowej Konfederacji Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobami Nowotworowymi (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations – ICCCPO) oraz sesje psychoonkologiczne prowadzone w ramach SIOP PPO (SIOP Pediatric Psycho Oncology Group). Grupa SIOP PPO powstała w 2008 r. podczas zjazdu SIOP w Berlinie w miejsce dawnej Grupy Roboczej ds. Aspektów Psychospołecznych SIOP, którą kierowali prof. Guseppe Masera i dr Momcilo Jankowic. Kolejne spotkania odbyły się w Bostonie (2010 r.) oraz Londynie (2012 r.). Obecnie grupie SIOP PPO przewodniczą prof. Martha Grootenhuis oraz Andrea Patenaude. Psychoonkologia dziecięca cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczył notoryczny brak miejsc w sali, w której odbywały się sympozja. Wśród tegorocznych grup tematycznych znalazły się: 1) Interwencje psychospołeczne w psychoonkologii dziecięcej; 2) Leczenie paliatywne; 3) Metody skriningowe – ich zasadność i użyteczność; 4) AYA – problemy nastolatków i młodych dorosłych z chorobą nowotworową; 5) Nowe kierunki badawcze w onkologii dziecięcej i przystosowaniu rodzin dzieci chorych; 6) Interwencje wobec zdrowego rodzeństwa dzieci chorych na nowotwór; 7) W kierunku przyszłości – standardy opieki. W sesji poświęconej standardom opieki psychospołecznej nad dziećmi z chorobami nowotworowymi dr hab. Marzena Samardakiewicz została zaproszona do przedstawienia modelu opieki funkcjonującego w polskich ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej. To właśnie opracowywanie standardów opieki psychospołecznej wraz z metodami oceny poziomu adaptacji pacjentów i ich rodzin do leczenia przeciwnowotworowego oraz poszukiwanie najbardziej efektywnych metod interwencji psychospołecznych wyznaczają obecnie główne nurty psychoonkologii dziecięcej.
Najbliższy kongres SIOP odbędzie się w październiku 2015 r. w Cape Town, a w 2016 r. zaprasza Dublin.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.