eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

Sprawozdanie
46. Kongres Światowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów (SIOP), Toronto, 22–25 października 2014 r.

Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2014; 4: 168
Data publikacji online: 2015/03/05
Plik artykułu:
- 46 kongres.pdf  [0.17 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Kolejny Kongres Światowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów (SIOP) odbył się w Toronto w dniach 22–25 października 2014 r. Kanada już po raz trzeci gościła pediatrów onkologów z całego świata (poprzednie konferencje miały miejsce w Montrealu i Vancouver). Do Toronto zgłosiło swój przyjazd ponad 2000 uczestników ze 100 krajów, przy czym należy podkreślić, że czynnymi uczestnikami zjazdu oprócz lekarzy byli także: pielęgniarki onkologiczne, pedagodzy, psycholodzy oraz rodzice chorych dzieci i osoby wyleczone z choroby nowotworowej rozpoznanej w dzieciństwie. Różnorodność tematyczna, wielość dyscyplin i profesjonalistów skupionych w SIOP stanowią o wyjątkowości tych konferencji.
Program naukowy zjazdu w Toronto był szczególnie interesujący i bogaty: przyjęto 1335 abstraktów, z czego 237 zostało przedstawionych w formie ustnej, 232 wytypowano do prezentacji podczas sesji plakatowych, a pozostałe 525 po raz pierwszy było prezentowanych w formie e-plakatów. Podczas trzech zjazdowych dni toczyło się kilka równoległych sesji o charakterze zarówno edukacyjnym, jak i badawczym.
Z punktu widzenia wiedzy psychoonkologicznej należy zwrócić uwagę na sesje edukacyjne: medyczne – poświęcone leczeniu wspomagającemu, pielęgniarskie, dla rodziców dzieci chorych i dzieci wyleczonych, prowadzone w ramach Międzynarodowej Konfederacji Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobami Nowotworowymi (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations – ICCCPO) oraz sesje psychoonkologiczne prowadzone w ramach SIOP PPO (SIOP Pediatric Psycho Oncology Group). Grupa SIOP PPO powstała w 2008 r. podczas zjazdu SIOP w Berlinie w miejsce dawnej Grupy Roboczej ds. Aspektów Psychospołecznych SIOP, którą kierowali prof. Guseppe Masera i dr Momcilo Jankowic. Kolejne spotkania odbyły się w Bostonie (2010 r.) oraz Londynie (2012 r.). Obecnie grupie SIOP PPO przewodniczą prof. Martha Grootenhuis oraz Andrea Patenaude. Psychoonkologia dziecięca cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczył notoryczny brak miejsc w sali, w której odbywały się sympozja. Wśród tegorocznych grup tematycznych znalazły się: 1) Interwencje psychospołeczne w psychoonkologii dziecięcej; 2) Leczenie paliatywne; 3) Metody skriningowe – ich zasadność i użyteczność; 4) AYA – problemy nastolatków i młodych dorosłych z chorobą nowotworową; 5) Nowe kierunki badawcze w onkologii dziecięcej i przystosowaniu rodzin dzieci chorych; 6) Interwencje wobec zdrowego rodzeństwa dzieci chorych na nowotwór; 7) W kierunku przyszłości – standardy opieki. W sesji poświęconej standardom opieki psychospołecznej nad dziećmi z chorobami nowotworowymi dr hab. Marzena Samardakiewicz została zaproszona do przedstawienia modelu opieki funkcjonującego w polskich ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej. To właśnie opracowywanie standardów opieki psychospołecznej wraz z metodami oceny poziomu adaptacji pacjentów i ich rodzin do leczenia przeciwnowotworowego oraz poszukiwanie najbardziej efektywnych metod interwencji psychospołecznych wyznaczają obecnie główne nurty psychoonkologii dziecięcej.
Najbliższy kongres SIOP odbędzie się w październiku 2015 r. w Cape Town, a w 2016 r. zaprasza Dublin.
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu www.termedia.pl.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe