eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:

Sprawozdanie
Światowe doniesienia w dziedzinie psychoonkologii – sprawozdanie z kongresu IPOS w Lizbonie w 2014 r.

Marta I. Porębiak

Psychoonkologia 2014, 4: 164–165
Data publikacji online: 2015/03/05
Plik artykułu:
- swiatowe doniesienia.pdf  [0.17 MB]
Pobierz cytowanie
 
 
W Lizbonie w dniach 20–24 października 2014 r. odbył się szesnasty coroczny międzynarodowy kongres organizowany przez International Psycho-Oncology Society (IPOS) we współpracy z towarzystwami portugalskimi – Portuguese Academy of Psycho-Oncology (APPO), Portuguese Society for Psycho-Oncology (SPPO) i Portuguese Society for Psychology Oncology Studies (SPEPO).
W zjeździe uczestniczyło ponad 600 osób pochodzących z ponad 30 krajów – psychoonkologów praktyków oraz zajmujących się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie psychoonkologii. Zdecydowaną większość uczestników stanowili psycholodzy i lekarze. Motywem przewodnim tegorocznego zjazdu była integracja psychoonkologii z podstawową opieką onkologiczną.
Podczas dwóch pierwszych dni zjazdu uczestnicy mogli wziąć udział w szkoleniach Akademii IPOS dotyczących zarówno zagadnień terapeutycznych, jak i umiejętności związanych z metodologią i publikacją badań. W ramach Akademii odbyły się m.in. całodniowe warsztaty z terapii skoncentrowanej na emocjach (emotion-focused therapy) prowadzone przez Roberta Elliota – bliskiego współpracownika Leslie Greenberga – autora tego humanistycznego podejścia terapeutycznego. Warsztaty uzupełniły Eunice Silva i Susana Alameda przykładami zastosowań takich technik, jak np. metoda dwóch krzeseł w pracy z pacjentami onkologicznymi. Polskim akcentem tegorocznej Akademii były warsztaty z terapii żałoby w rodzinie na podstawie family focused grief therapy, prowadzone wzorem lat ubiegłych przez zespół australijsko-polski: Davida Kissane i Martę Porębiak.
Trzy kolejne dni zjazdu poświęcono prezentacji wyników badań oraz doniesień dotyczących statusu rozwoju psychoonkologii i jej aktualnego miejsca w systemie opieki onkologicznej w różnych krajach.
Spośród prezentacji wyników badań nad problemami klinicznymi na uwagę zasługuje sesja dotycząca zjawiska demoralizacji wśród pacjentów chorych na raka, jako przykładu skrajnego wyczerpania zasobów emocjonalno-poznawczych charakterystycznego dla ciężkich postaci zaburzeń afektywnych. Ze zjawiskiem tym współwystępuje utrata nadziei, poczucie beznadziejności i upadek wartości, jakie do tej pory nadawały znaczenie życiu pacjenta. Szczególne zastosowanie w takich przypadkach znajduje terapia skoncentrowana na znaczeniu (meaning-centered therapy) uznająca założenia terapii egzystencjalnej i logoterapii Viktora Frankla.
Podczas sesji tematycznych nie zabrakło w tym roku miejsca na uwzględnienie czynników kulturowych związanych z pomocą psychoonkologiczną. W zjeździe czynnie uczestniczyli przedstawiciele psychoonkologii w takich krajach, jak Indie, Arabia Saudyjska czy Chiny. Problemy dotyczące opieki psychoonkologicznej w różnych krajach są ściśle związane z charakterem organizacji samej opieki zdrowotnej, postawami wobec raka i osób chorych oraz szerzej – postawami wobec opieki psychologicznej i psychoterapii.
Polskim akcentem podczas tegorocznych prezentacji były wystąpienia dotyczące obecnej sytuacji psychoonkologii w Polsce. Justyna Pronobis-Szczylik zaprezentowała referat na temat stanu polskiej psychoonkologii jako przykładu rozwoju psychoonkologii w krajach Europy Wschodniej. Małgorzata M. Stańczyk przedstawiła możliwość zastosowania w polskim systemie opieki psychoonkologicznej muzykoterapii na przykładzie pracy z pacjentami w trakcie radioterapii. Prezentacje dotyczące sytuacji Polski wywołały żywe zainteresowanie. Warto przy tym zaznaczyć, że stan psychoonkologii w Polsce na tle wielu krajów jest obiecujący, choć nadal mamy pewną drogę do pokonania, by zbliżyć się do modelu amerykańskiego czy australijskiego, gdzie oferowanie konsultacji psychoonkologicznej jest standardem leczenia onkologicznego, a interwencjami objęci są nie tylko sami pacjenci, lecz także ich rodziny oraz osoby, które zostały uznane za wyleczone z choroby nowotworowej.
Przyszłoroczny kongres IPOS odbędzie się w Waszyngtonie na przełomie lipca i sierpnia. Będzie to kongres szczególny, gdyż połączony z corocznym zjazdem krajowym Amerykańskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (American Psycho-Oncology Society – APOS). Tematem wiodącym ma być stworzenie przestrzeni do dialogu na temat wdrażania standardów wypracowanych na skalę krajową w USA w psychoonkologii światowej, zwłaszcza w krajach z psychoonkologią in statu nascendi. Będzie to ponowna okazja do wymiany doświadczeń – dzielenia się tym, co udało się wypracować lokalnie, oraz szukania rozwiązań globalnych.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.