eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:

Sprawozdanie
XI Ogólnopolska Konferencja Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów przy Polskim Towarzystwie Onkologów i Hematologów Dziecięcych, Warszawa, 13–14 listopada 2014 r.

Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2014; 4: 166–167
Data publikacji online: 2015/03/05
Plik artykułu:
- XI ogolnopolska.pdf  [0.18 MB]
Pobierz cytowanie
 
 
Polska Pediatryczna Grupa Psychoonkologów powstała w 2006 r. jako kolejna grupa robocza w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Początki pracy grupy sięgają roku 1998, kiedy siedem ośrodków (Lublin, Warszawa – Litewska, Wrocław, Poznań, Kraków, Zabrze, Gdańsk) podjęło się realizacji wieloośrodkowego programu badawczego KBN mającego na celu optymalizację metod wspomagania biopsychospołecznego. Realizacja kolejnego programu skonsolidowała i rozszerzyła grupę współpracujących osób. Początkowo spotkania odbywały się dwa razy w roku w ramach organizowanej przez prof. Jerzego Kowalczyka Polskiej Szkoły Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Od wiosny 2014 r. konferencje PPGP organizowane są przy finansowym wsparciu Fundacji Spełnionych Marzeń. Od początku działalności grupie przewodniczy Marzena Samardakiewicz z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie. Do tej pory zorganizowano 23 spotkania.
Podczas regularnych spotkań podejmowane są prace nad implementacją zasad wspomagania dzieci z chorobami nowotworowymi i ich rodzin oraz omawiane kierunki prac badawczych. W ramach prac grupy stworzono m.in. model informowania dzieci i ich rodzin o rozpoznaniu i leczeniu choroby nowotworowej oraz podjęto próbę oceny efektywności jego wdrożenia. Ustalono baterię testów psychologicznych rekomendowanych do oceny funkcjonowania chorych dzieci i ich rodziców, utworzono własny kwestionariusz do oceny późnych następstw psychospołecznych (PPNP-Dz, PPNP-Dz-2) oraz przeprowadzono adaptację narzędzi do oceny specyficznych obszarów (Psychosocial Adaptation Tool – PAT PedsQL). Wyniki badań były prezentowane na konferencjach naukowych i w szeregu wspólnych publikacji. Od 2012 r. jeden numer czasopisma „Psychoonkologia” jest poświęcony w całości problemom psychoonkologii wieku rozwojowego.
Ostatnie spotkanie PPGP, podobnie jak kilka wcześniejszych, zostało podzielone na dwie części: sesję otwartą Ocena jakości życia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym, stanowiącą element XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Chirurgia Onkologiczna Wieku Rozwojowego, oraz równoległą sesję roboczą Modele pracy psychologa we wspomaganiu dziecka z chorobą nowotworową i jego rodziny.
W sesji ogólnodostępnej dr Katarzyna Jankowska prezentowała zagadnienia komunikacji w onkohematologii dziecięcej. Wokół tematu umiejętności komunikowania się z pacjentem pediatrycznym oscylowało również wystąpienie Joanny Kmity. Ponadto Marzena Samardakiewicz przedstawiła najnowsze doniesienia dotyczące wpływu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową na jakość ich życia. Znaczenie aktywności fizycznej podkreśliła również Jagoda Rak, prezentując tegoroczną Onko-Olimpiadę, sztandarową działalność Fundacji Spełnionych Marzeń. Marta Rusek dokumentowała konieczność wielodyscyplinarnego wsparcia dziecka z chorobą nowotworową, posługując się analizą przypadku. Ciekawy problem wartości osobistych w życiu młodzieży chorej onkologicznie przedstawiła Aleksandra Tobota. Wśród słuchaczy tej sesji przeważali pediatrzy onkolodzy i chirurdzy onkolodzy.
W sesji roboczej Marzena Samardakiewicz omówiła założenia modelu opieki psychospołecznej w onkologii i hematologii dziecięcej funkcjonującej w Polsce. Eleonora Mess przedstawiła miejsce psychologa w zespole leczącym oczami pielęgniarki. Waldemar Budziński pokazał koncepcję roli psychologa w procesie leczenia dziecka przewlekle chorego. Elżbieta Szweda podzieliła się z krakowskimi doświadczeniami w prowadzeniu grup wsparcia dla dzieci z hemofilią i ich rodzin. Aneta Muczyń zaprezentowała nowe narzędzie psychoedukacyjne dla dzieci z chorobą nowotworową w postaci broszury pt. „Wygoń nowotwór”. Justyna Korzeniowska podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat związku między jakością życia a zachowaniami adaptacyjnymi. Katarzyna Jankowska zapoznała uczestników z klinicznymi aspektami relacji lekarz – pacjent w onkohematologii dziecięcej i założeniami nowego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. W części podsumowującej spotkanie Marzena Samardakiewicz podkreśliła, że nie we wszystkich ośrodkach onkohematologii dziecięcej poziom opieki psychospołecznej jest równie satysfakcjonujący. Pilną potrzebą staje się opracowanie metod oceny stopnia realizacji standardów opieki w tym zakresie. Zarysowano również plan badań dotyczących funkcjonowania osób po przebytym w dzieciństwie leczeniu przeciwnowotworowym. Kolejne spotkanie PPGP odbędzie się w Pałacu Pass koło Błonia 10–11 kwietnia 2015 r. Planowane jest także skierowanie dodatkowych zaproszeń do psychologów zatrudnionych przez różne organizacje pozarządowe zajmujące się onkologią dziecięcą, pracujących z dziećmi na różnych etapach leczenia choroby nowotworowej.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.