eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2019
vol. 69
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

Sprawozdanie z 71st Annual Scientific Meeting of American Academy of Forensic Sciences w Baltimore, USA

Michał Kaliszan

Arch Med Sadowej Kryminol 2019; 69 (3): 145–146
Data publikacji online: 2020/04/08
Plik artykułu:
- sprawozdanie.pdf  [0.29 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 18–23 lutego 2019 r. w Baltimore w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych odbyła się konferencja naukowa American Academy of Forensic Sciences (AAFS). Wydarzenie to jest organizowane co roku, za każdym razem w innym – w miarę odległym od poprzedniego – miejscu na terenie USA. Tym razem obrady odbywały się w Convention Center zlokalizowanym w pobliżu portu w Baltimore (Inner Harbor). To położone na wschodnim wybrzeżu nad zatoką Chesapeake miasto jest jednym z 20 największych w USA i liczy obecnie ok. 500 tys. mieszkańców. Jedną z jego atrakcji jest niewątpliwie wspomniany port, w którym zacumowano okręt USS Constelation – ostatni, zwodowany w 1854 r., żaglowy okręt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. W porcie znajduje się ponadto piękne oceanarium, a także liczne kawiarnie i restauracje. Warte zwiedzenia są też muzea, tj. Baltimore Museum of Art posiadające w swoich zbiorach dzieła takich malarzy, jak van Gogh, Renoir czy Picasso, a także Walters Art Museum, w którym oprócz obrazów można podziwiać kolekcję cennych rzeźb i ceramiki. Baltimore szczyci się również najstarszą katedrą rzymskokatolicką w Stanach Zjednoczonych (Baltimore Basilica), która jest pierwszą znaczącą budowlą religijną wzniesioną po uchwaleniu konstytucji USA. Do mniej napawających optymizmem ciekawostek na temat miasta należy zaliczyć fakt, że – jak twierdzą miejscowi medycy sądowi – dziennie w Baltimore i na jego przedmieściach od kul ginie ok. 5 osób. Na szczęście centrum miasta wydawało się bardzo bezpieczne.
Konferencja AAFS zgromadziła ponad trzy tysiące uczestników reprezentujących – jak co roku – różne dziedziny nauk sądowych: od patologii sądowej przez odontologię sądową, antropologię, psychiatrię sądową, toksykologię, nauki prawne, rozpoznawanie fałszywych dokumentów, kryminalistykę po metody obrazowania cyfrowego i multimedialnego. Znaczną większość stanowili Amerykanie, wyraźnie dało się jednak zauważyć aktywność przedstawicieli innych krajów, w tym europejskich, szczególnie z instytucji włoskich. Potwierdziły to liczne referaty ustne i doniesienia plakatowe prezentowane właśnie przez Włochów. Wśród amerykańskich uczestników znalazło się co najmniej kilkanaście młodych osób o znajomych, polsko brzmiących nazwiskach. To budujące, że potomkowie naszych rodaków w USA osiągają sukcesy w pracy naukowej, w tym w naszej dziedzinie, jaką jest medycyna sądowa, nawet jeśli większość nie mówi już niestety w ojczystym języku.
Na konferencji zaprezentowałem 15-minutowy referat ustny w sesji medyczno-biologicznej pt. Eye temperature measured after death in human bodies as an alternative method of time of death estimation in the early postmortem period. Polskim akcentem był także plakat w sesji kryminalistycznej pt. Costal cartilage as an alternative source for DNA typing in personal identification przygotowany przez kolegów z Katedry Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Marcina Tomsię, Rafała Skowronka, Michała Szczepańskiego i Christiana Jabłońskiego) we współpracy z dr. Gulnaz Javan ze State University w Alabamie (USA), która osobiście zaprezentowała plakat podczas sesji. Ponadto w sesji dotyczącej fałszowania dokumentów referat pt. Analysis of black toners using scanning electron microscopy (SEM) wygłosiła dr Anna Łasińska z Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie.
Wśród licznych ciekawych prezentacji znalazły się także wykłady i warsztaty o charakterze szkoleniowym dotyczące aktualnej wiedzy na temat nagłej śmierci niemowląt i dzieci, nagłej śmierci związanej z uprawianiem sportu, w tym cieszącego się coraz większą popularnością „rekreacyjnego” biegania, czy śmierci podczas podduszania w celach autoerotycznych.
Organizatorem konferencji była AAFS – instytucja wydająca czasopismo Journal of Forensic Sciences o IF 1,438 pkt, do którego po konferencji można składać pełne teksty prezentowanych prac. Następne, 72. spotkanie AAFS odbędzie się na zachodnim wybrzeżu USA – w Anaheim w Kalifornii w dniach 17–22 lutego 2020 r.

dr hab. med. Michał Kaliszan
Copyright: © 2020 Polish Society of Forensic Medicine and Criminology (PTMSiK). This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe