eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Raport

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny

Rafał Ziemiński
1
,
Monika Kozłowiec
2
,
Marzena Elżbieta Samardakiewicz
3, 4

1.
Studia Doktoranckie, Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2.
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3.
Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4.
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 165–166
Data publikacji online: 2018/09/06
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
18 listopada 2017 r. w Lublinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zatytułowana Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny. Nieformalnym patronem duchowym organizatorów był i nadal pozostaje śp. ks. dr Jan Kaczkowski – wybitny humanista, wspaniały teoretyk i praktyk kontaktu z pacjentem, bioetyk, wieloletni dyrektor Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio.
Konferencja rozpoczęła się sesją prezentacji ustnych, podczas której wyniki swoich badań przedstawiali studenci i doktoranci z całej Polski (uczestnicy konferencji reprezentowali 10 różnych jednostek naukowych, m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawski Uniwersytet Medyczny). Równolegle odbyły się warsztaty w małych grupach. Seksuolog lek. Zofia Jolanta Wieczerzak poprowadziła warsztaty Seksualność osób niepełnosprawnych – fakty i mity, dr n. med. Jerzy Bednarski warsztaty Akcja komunikacja – czyli jak nawiązać porozumienie i przekazać ważne treści, a psycholog mgr Magdalena Horodeńska warsztaty Niepomyślne informacje – jak rozmawiać i radzić sobie z emocjami. Również sesja plakatowa zgromadziła dużą rzeszę uczestników zainteresowanych poruszanymi tematami, a poziom prac był wysoki i wyrównany.
Część oficjalną rozpoczęła przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji dr hab. Marzena Samardakiewicz z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która jest również kierownikiem Zakładu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestników powitał też dr hab. Janusz Jacek Kraczkowski, zastępca kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży, która była w tym roku współorganizatorem imprezy. Główną część wydarzenia stanowiły wykłady zaproszonych gości. Wykład inauguracyjny pt. Być dobrym lekarzem wygłosił prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, który z właściwą sobie erudycją przedstawił receptę na bycie dobrym lekarzem, odnosząc się do obszaru onkologii i hematologii dziecięcej.
Pośród wykładów znalazły się prawdziwe perły zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i retorycznym – mgr Aleksandra Tomaszek, która pracuje jako interwent kryzysowy i koordynator transplantacyjny, w niezwykłej formie zwróciła uwagę na wyzwania komunikacyjne związane z czekaniem na przeszczep widziane z perspektywy pacjenta. Jej wykład był sekwencją głębokich, pełnych emocji i poruszających refleksji z pamiętnika pacjenta, z którym pracowała. Bardzo ciekawe wystąpienie miała lek. Zofia Jolanta Wieczerzak, jedna z nielicznych seksuologów Lubelszczyzny, była konsultant wojewódzka w zakresie seksuologii w województwie lubelskim. Przedstawiła, jak lekarze różnych specjalności powinni rozmawiać z pacjentami na tematy związane z ich seksualnością, a także zwróciła uwagę na palące braki kadrowe w tej branży oraz niewystarczającą edukację przed- i podyplomową lekarzy w aspekcie seksuologii.
Przedsięwzięciem, z którego jesteśmy najbardziej dumni w tym roku, była sesja perinatologiczna. Kwestie dotyczące początków życia ludzkiego są problemem bardzo aktualnym i niosą ze sobą wiele wyzwań komunikacyjnych. To niezwykłe, że udało się podjąć ten temat w sposób merytoryczny, a jednocześnie inspirujący i wzruszający, wnikając ze współczuciem i delikatnością w wielkie dramaty ludzkie, a przy tym unikając wikłania się w spory polityczne i światopoglądowe – prawdziwie akademickie rozwiązanie, godne uniwersytetu o najlepszych tradycjach. Specjalista położnictwa i ginekologii z Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży dr n. med. Tomasz Gęca w sposób bardzo ciekawy i jasny, a przy tym bardzo konkretny przedstawił swoje doświadczenia z przekazywaniem rodzicom informacji o wadzie płodu. Następnie lek. Justyna Domosud, specjalista neonatolog z tej samej Kliniki zabrała nas na „wycieczkę” na dyżur na Trakt Porodowy i w sposób niezwykle barwny i obrazowy przeprowadziła nas przez nocną rozmowę z ojcem noworodka urodzonego na granicy przeżywalności, czyli ekstremalnego wcześniaka. Kolejnym wykładowcą był o. dr Filip Buczyński, który opowiedział o hospicjum perinatalnym – nowej, wspaniałej inicjatywie Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia. Istotą wykładu była opowieść pary rodziców – beneficjentów owego przedsięwzięcia, którym w sposób niezwykle profesjonalny i delikatny towarzyszono podczas oczekiwania na poród i krótkiego, półgodzinnego życia ich synka urodzonego z chorobą genetyczną, trisomią chromosomu 18, czyli zespołem Edwardsa. Opieka hospicjum perinatalnego jest od początku 2018 r. współfinansowana przez NFZ. To niezwykle ważna informacja dla personelu położniczego opiekującego się kobietami spodziewającymi się ciężko chorego dziecka.
Podczas konferencji mieliśmy okazję wysłuchać nie tylko lekarzy praktyków, ale także specjalisty w dziedzinie socjologii, dr. n. hum. Tomasza Sobierajskiego, który w niezwykły, interesujący sposób przedstawił elementy komunikacji niewerbalnej mające duży wpływ na jakość relacji personelu medycznego z pacjentami. Wśród innych wykładowców byli dr hab. Michał Skrzypek i dr n. praw. Janusz Jaroszyński. Dzięki ich obecności konferencja nabrała szerokiego i wielodyscyplinarnego charakteru.
Jesteśmy przekonani, że warto co roku inwestować w naszą inicjatywę, która powoli staje się stałym punktem listopadowego kalendarium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.