eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2018
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Stanowisko Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące immunoterapii alergenowej. Część 1

Marek Jutel
,
Ewa Cichocka-Jarosz
,
Maciej Kupczyk

Data publikacji online: 2018/06/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:

Stanowisko Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące immunoterapii alergenowej.
Część 1

Europejskie i polskie regulacje prawne dotyczące stosowania immunoterapii alergenowej (AIT) u dzieci i dorosłych

European and Polish regulations on allergen immunotherapy (AIT) in children and adults

Karina Jahnz-Różyk, Maciej Kupczyk

Przyszłe możliwości zastosowania immunoterapii alergenowej oraz kierunki rozwoju

Future directions of application and development of allergen immunotherapy

Maciej Kupczyk

Immunoterapia w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych

Venom immunotherapy

Marita Nittner-Marszalska

Próba prowokacji z żywym owadem

Sting challenge

Marita Nittner-Marszalska, Ewa Cichocka-Jarosz

Szanowni Państwo,

upłynęło 12 lat od poprzedniego wydania polskiego stanowiska dotyczącego immunoterapii alergenowej. Choć wiele rekomendacji zawartych w edycji z 2006 r. pozostaje nadal w mocy, to pojawienie się wyników dużych, dobrze zaplanowanych badań klinicznych oraz znaczny postęp wiedzy powodują, że niezbędne jest ich uaktualnienie. Przygotowując aktualizację stanowiska, zmieniliśmy jego formę z monograficznej na zbliżoną do kompendium, kładąc szczególny nacisk na aspekt praktyczny. Podobnie jak w poprzedniej edycji za punkt odniesienia przyjęliśmy ak­tualne wytyczne Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) dotyczące immunoterapii alergenowej. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać do redakcji wybitnych polskich specjalistów w tej dziedzinie. Części tekstu dotyczące poszczególnych zagadnień będą się ukazywać w kolejnych zeszytach „Alergologii Polskiej”.
Rozpoczynamy cykl od regulacji prawnych i administracyjnych obowiązujących na rynku produktów alergenowych w Europie. Nadrzędne znaczenie mają tu prawo unijne z odpowiednimi dyrektywami oraz wymagania Europejskiej Agencji Leków. Przepisy tych instytucji wpływają na rynek produktów diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w alergologii, wyznaczają standardy postępowania w badaniach klinicznych oraz ustalają wymagania rejestracyjne dla preparatów alergenowych, odrębne dla środków stosowanych u dzieci i u dorosłych. Przedstawiamy także polskie regulacje prawne nakładające pewne obowiązki na personel medyczny w związku z traktowaniem immunoterapii alergenowej jako metody leczniczej o podwyższonym ryzyku dla pacjenta. Odnosimy...


Pełna treść artykułu...facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.