eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Strategie radzenia sobie u matki zmagającej się z białaczką – analiza przypadku w perspektywie trzyletniej

Iwona Kinga Czechowicz-Drewniak, Bernadetta Janusz, Barbara Bętkowska-Korpała

Psychoonkologia 2016, 20 (1): 47–56
Data publikacji online: 2016/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W prezentowanej pracy autorki chcą podkreślić związek między doświadczaniem bycia w roli matki (stres separacji, pragnienie jak najdłuższego przebywania z dzieckiem) a przeżywaniem choroby (strategie adaptacji). Przyjęta w badaniu perspektywa trzech lat dała możliwość obserwowania procesu adaptacji do zmienionego rytmu życia wynikającego z ograniczeń choroby oraz budowania zasobów istotnych w procesie leczenia w powiązaniu z wzorcami budowania więzi. Na prezentowany przypadek składa się jakościowa analiza tematyczna i kliniczny opis przypadku w kontekście dwóch powiązanych ze sobą procesów – adaptacji do macierzyństwa i radzenia sobie z chorobą nowotworową.

In the case under analysis the authors want to underline the relationship between motherhood (separation distress, longing for physical proximity) and undergoing through an illness (adaptation strategies). The adapted time-span of three years has given the possibility of observing the process of adaptation to the changed rhythm of life resulting from limitations connected with an illness and building up resources that are crucial in the treatment process in connection with attachment patterns. The presented case is built by qualitative thematic analysis and clinical case study in the context of two interrelated processes – adaptation to the motherhood and coping with an oncological illness.
słowa kluczowe:

białaczka, macierzyństwo, więź, strategie radzenia sobie z chorobą, jakościowa analiza tematyczna

referencje:
Wrona-Polańska H. Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie. Funkcjonalny Model Zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
de Walden-Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
Wrona-Polańska H. Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie. Funkcjonalny Model Zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Porębiak MI. Fakty i mity dotyczące chorób nowotworowych. Psychoonkologia 2008; 12: 52-57.
Piskozub M. Noetyczno-duchowy wymiar osobowości w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym. Psychoonko­logia 2010; 1: 1-13.
Kiecolt-Glaser JK. Psychooncology and cancer: Psychoneuroimmunology and cancer. Ann Oncol 2002; 4: 165-168.
Heszen I, Życińska J (red.). Psychologia zdrowia – w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2008.
Izdebski P, Tujakowski J. Psychologiczne metody pomocy chorym na raka piersi. Nowotwory – Journal of Oncology 2006; 56: 685-692.
Chochinov HM. Depression in cancer patients. Lancet Oncol 2001; 2: 499-505.
Kübler-Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Media Rodzina, Poznań 2007.
Wiraszka G, Lelonek B. The functioning of a patient with leukaemia and the acceptance of neoplastic disease. Studia Medyczne 2008; 10: 21-26.
Kozaka J. Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teoretyczne. Psychoneuroimmunologia 2010; 2: 60-69.
Halliday LE, Boughton MA, Kerridge I. Liminal reproductive experiences after therapies for hematological malignancy. Qual Health Res 2015; 25: 408-416.
de Walden-Gałuszko K. Ocena jakości życia a poczucie sensu życia. W: Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
Bowlby J. Przywiązanie. PWN, Warszawa 2007.
Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol 2006; 3: 77-101.
Bowlby J. Attachment and loss. Vol. 3. Loss: Sadness and depression. Basic Books, New York 1980.
Bowlby J. A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books, New York 1988.
Schore AN. Affect Regulation and the Repair of the Self. W.W. Norton & Company, New York, London 2003.
Stern DN. Interpersonal World of the Infant: a View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. Basic Books, New York 1985.
Aspinwall LG, MacNamara MS. Taking positive changes seriously: Toward a positive psychology of cancer survivorship and resilience. Cancer 2005; 104: 2549-2556.
Sears SR, Stanton AL, Danoff-Burg S. The yellow brick road and the emerald city: benefit finding, positive reappraisal coping, and posttraumatic growth in women with early-stage breast cancer. Health Psychol 2003; 22: 487-497.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe