eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Strategie radzenia sobie u matki zmagającej się z białaczką – analiza przypadku w perspektywie trzyletniej

Iwona Kinga Czechowicz-Drewniak
1
,
Bernadetta Janusz
2
,
Barbara Bętkowska-Korpała
1

1.
Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2.
Zakład Terapii Rodzin, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 47–56
Data publikacji online: 2016/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
W prezentowanej pracy autorki chcą podkreślić związek między doświadczaniem bycia w roli matki (stres separacji, pragnienie jak najdłuższego przebywania z dzieckiem) a przeżywaniem choroby (strategie adaptacji). Przyjęta w badaniu perspektywa trzech lat dała możliwość obserwowania procesu adaptacji do zmienionego rytmu życia wynikającego z ograniczeń choroby oraz budowania zasobów istotnych w procesie leczenia w powiązaniu z wzorcami budowania więzi. Na prezentowany przypadek składa się jakościowa analiza tematyczna i kliniczny opis przypadku w kontekście dwóch powiązanych ze sobą procesów – adaptacji do macierzyństwa i radzenia sobie z chorobą nowotworową.

In the case under analysis the authors want to underline the relationship between motherhood (separation distress, longing for physical proximity) and undergoing through an illness (adaptation strategies). The adapted time-span of three years has given the possibility of observing the process of adaptation to the changed rhythm of life resulting from limitations connected with an illness and building up resources that are crucial in the treatment process in connection with attachment patterns. The presented case is built by qualitative thematic analysis and clinical case study in the context of two interrelated processes – adaptation to the motherhood and coping with an oncological illness.
słowa kluczowe:

białaczka, macierzyństwo, więź, strategie radzenia sobie z chorobą, jakościowa analiza tematyczna

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.