eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Systemy kształcenia pielegniarek w wybranych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych

Piotr Jarzynkowski
1
,
Renata Piotrkowska
2
,
Janina Książek
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
2.
Gdański Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Reformy edukacji pielęgniarek zapoczątkowano w latach 90. Podstawową cechą wprowadzonych reform było odchodzenie od typowego szkolenia zawodowego do nauki zawodu na wyższej uczelni. Porównując system kształcenia polskich pielęgniarek i pielęgniarek w innych krajach, należy przede wszystkim podkreślić, że w bardzo dużym stopniu obecną strukturę edukacyjną ukształtują wspólne przepisy Unii Europejskiej. Celem pracy była analiza systemu kształcenia pielęgniarek w wybranych państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych. W pracy wykorzystano analizę piśmiennictwa z zakresu tematu. Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć, że wspólne przepisy Unii Europejskiej spowodowały, że w większości krajów dyplom pielęgniarki uzyskany w danym kraju daje możliwość wykonywania zawodu w innym kraju. Nie oznacza to jednak, że poziom i kierunek kształcenia pielęgniarek w każdym z tych krajów jest identyczny. Jednolite są jego podstawy i ogólny zarys.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 117–122


  


Reforms in nursing education were initiated in the 1990s. The essential feature of the reforms was a departure from standardvocational training to learning a profession at a higher education institution. When comparing the educational system of Polish nurses with that of nurses in other countries, it should be stressed above all that the current educational structure is to a very large extent shaped by the common regulations of the European Union. The purpose of the paper is to analyze the nursing education systems in selected European countries and the United States. An analysis of the literature on the subjectis used in the study. The research shows that owing to the common regulations of the European Union, in most of the countries a nurse’s diploma obtained in a particular country authorizes the holder to practice the profession in another country. This is not, however, to say that the level and course of nursing education are identical in each of these countries. Itsfoundations and generaloutlineare uniform.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 117–122


 

słowa kluczowe:

pielęgniarstwo; kształcenie; nauka; zawód

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe