eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

4/2020
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Leczenie odleżyn – zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Część II

Maria T. Szewczyk
1
,
Justyna Cwajda-Białasik
1
,
Paulina Mościcka
1
,
Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Dariusz Bazaliński
2, 3
,
Arkadiusz Jawień
4
,
Anna Spannbauer
5
,
Anna Polak
6
,
Maciej Sopata
7
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Renata Jabłońska
8
,
Joanna Przybek-Mita
2, 9
,
Regina Sierżantowicz
10
,
Izabela Kuberka
11
,
Robert Ślusarz
8
,
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
12
,
Maria Kózka
13
,
Urszula Jakubowska
14
,
Marta Bakowska
15
,
Zofia Augusewicz
,
Irena Samson
16

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
3.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
4.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
5.
Instytut Fizjoterapii, Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
6.
Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice
7.
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
8.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9.
Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
10.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
11.
Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
12.
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
13.
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
14.
SOR, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
15.
Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA-MED, Rzeszów
16.
Komisja Leczenia Ran przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
LECZENIE RAN 2020; 17 (4): 151-184
Data publikacji online: 2021/02/03
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Częstość występowania odleżyn wzrasta przede wszystkim ze względu na zwiększanie się liczby chorych opero­wanych, z nowo­tworami i po urazach oraz osób starszych żyjących z różnymi niepełnosprawnościami. Najważniejszym zadaniem jest zapobieganie ich powstawaniu, jednak pomimo wszelkich starań, gdy występuje duża liczba czynników ryzyka, odleżyny pojawiają się i rozwijają. Leczenie odleżyn ma charakter interdyscyplinarny i wielospecjalistyczny. Uczestniczą w nim m.in. pielęgniarki i lekarze różnych specjalności, dietetycy, specjaliści

fizjoterapii, pracownicy socjalni oraz psychologowie. W ostatnich latach opracowano wiele nowych metod leczenia, dlatego celem niniejszych zaleceń jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań naukowych oraz osiągnięć medycyny z ostatnich lat.

The incidence of pressure ulcers increases mainly due to the increase in the number of operated patients, cancer patients, patients after injuries and the increase in the number of elderly people living with various disabilities. The most important task is to prevent their occurrence, but despite all efforts, when there are a large number of risk factors, pressure ulcers are formed and develop. The treatment of pressure ulcers has an interdisciplinary and multi-specialist character and includes nurses and doctors of various specialties, dieticians, physiotherapy specialists, social workers, psychologists and others. Many new methods of treatment have been developed in recent years, therefore the aim of these recommendations is to present the latest scientific research results and medical developments in recent years.
słowa kluczowe:

odleżyna, pielęgnacja, postępowanie miejscowe i ogólne, opatrunki, metody leczenia, odżywianie, usprawnianie, sprzęt pielęgnacyjny

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe