eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Udział pielęgniarki w diagnostyce chorób alergicznych - testy skórne

Elżbieta Ziętkowska
,
Ziemowit Ziętkowski
,
Anna Bodzenta-Łukaszyk

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Choroby alergiczne są jednym z najczęściej występujących schorzeń współczesnej cywilizacji. Większość chorób z tej grupy ma charakter
przewlekły i wymaga systematycznego leczenia. Leczenie alergii jest trudne i musi być wielokierunkowe.

Podstawowym badaniem, które wykonuje się w przypadku chorób alergicznych, są testy skórne. Są one najbardziej skuteczną metodą
służącą do wykrywania uczulenia i określenia uczulającego alergenu. W zależności od miejsca podania alergenu wyróżnia się: testy śródskórne,
punktowe oraz naskórkowe - płatkowe.

Znaczącą rolę w procesie diagnozowania pacjenta chorego na alergię odgrywa pielęgniarka, która powinna udzielić informacji choremu na temat
istoty, celu i przebiegu przeprowadzonego testu diagnostycznego, a także prawidłowo założyć, odczytać i udokumentować wyniki przeprowadzonych
testów. Poza tym sprawuje ona opiekę zarówno przed przeprowadzeniem testów, w ich trakcie, a także po ich wykonaniu.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 523-528

Allergic diseases are very common in the present civilization. Most of these disorders are chronic and systematic therapy is needed. Allergy
treatment is difficult and should be multidirectional.
The essential tests, used in the diagnostics of allergic diseases, are skin tests. They are the most effective method in allergy detection and
allergen identification. In the dependence of the site of application skin tests are divided on intradermal, prick and epidermal - patch tests.
The nurse plays an important role in the diagnostics of allergic patient. She should inform the patient about the aim and course of performed
procedure, as well as correct applicate, read off and document the results of tests. Moreover, she takes care on the patient before, through
and after performed tests.

Nursing Topice 2010; 18 (4): 523-528
słowa kluczowe:

choroby alergiczne; testy skórne; pielęgniarka

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe