facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
6/2004
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Uwagi do Komentarza do ogólnopolskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy, napisanego przez Pana prof. dr. hab. med. Marka Spaczyńskiego – prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Wenancjusz Domagała

Gin Prakt 2004, 12; 6: 4-6
Data publikacji online: 2005/01/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

I. Autor Komentarza dostrzega jakieś główne przesłanie programu, którego nie ma. Nie dostrzega natomiast w ogóle celu programu, który jest precyzyjnie zapisany na str. 3. i 4. Dla przypomnienia cytuję:
Cel główny – zmniejszenie o 20–40 proc. umieralności kobiet na raka szyjki macicy do roku 2014. Realizacja programu ma obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.
Cele pośrednie:
1. Podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
2. Wdrożenie populacyjnego screeningu w ramach programu aktywnej profilaktyki raka szyjki początkowo (w r. 2004) w minimum 16 ośrodkach, w których istnieje odpowiednio przeszkolona kadra i wysoko specjalistyczny sprzęt.
3. Specjalistyczne szkolenie kadry: należy podjąć działania zmierzające do wprowadzenia cyklu specjalistycznych szkoleń, w wyniku których w najbliższych latach dodatkowe umiejętności zawodowe nabędzie minimum 250 cytotechników i 40 patomorfologów.
4. Utworzenie nowych pracowni cytodiagnostyki ginekologicznej w zakładach patomorfologii w Polsce, tak aby na terenie Polski powstała sieć ok. 20 tych pracowni, posiadających nowoczesną aparaturę i wysoko kwalifikowany personel.
5. Wprowadzenia na terenie całego kraju standardu postępowania diagnostycznego opartego przede wszystkim na następujących elementach:
a. pobieraniu przez ginekologów wymazu szczoteczką jednorazową;
b. przeprowadzaniu oceny mikroskopowej przez wyszkolonych cytotechników i patomorfologów;
c. dokonywaniu oceny mikroskopowej w systemie Bethesda.

II. Autor pisze, że w programie nie uwzględniono roli lekarza ginekologa. W rzeczywistości program uwzględnia rolę lekarza ginekologa precyzując, że
a) pobiera on wymaz cytologiczny (program jednocześnie precyzuje minimalny standard tego pobrania);
b) informuje pacjentkę o wyniku i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości o dalszym postępowaniu diagnostyczno-leczniczym. Jeżeli konieczne jest leczenie, pacjentka kierowana jest do specjalistycznej placówki medycznej, która przejmuje dalsze leczenie w ramach umowy podpisanej z NFZ na świadczenie usług w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
III. Wbrew temu co pisze autor Komentarza założenia programu nie kończą się na uzyskaniu wyniku badania...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.