eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Wartość kliniczna badania PET/CT w różnicowaniu guzów trzustki – analiza 52 przypadków

Zbigniew Kula
,
Bogdan Małkowski
,
Jarosław Szefer

Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (4): 185–191
Data publikacji online: 2008/09/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 

Wstęp: Konwencjonalne metody diagnostyczne, takie jak ultrasonografia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny są bardzo przydatne w rozpoznawaniu nieprawidłowej masy w trzustce, jednak rzadko umożliwiają odróżnienie zmian złośliwych od łagodnych. Połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową (PET/CT) jest jedną z najnowszych metod czynnościowego i anatomicznego obrazowania całego ciała lub wybranego narządu.
Cel: Ocena wartości klinicznej badania PET/CT w różnicowaniu guza nowotworowego od guza łagodnego trzustki.
Materiał i metody: Do badań włączono 52 osób z guzem trzustki stwierdzonym w konwencjonalnych badaniach obrazowych. Badanie PET/CT wykonano aparatem Biograph LSO firmy Simens 60 min po podaniu dożylnie 18-F-fluorodeoksyglukozy (FDG).
Wyniki: Spośród 52 osób z guzem trzustki 23 miały raka trzustki, a 29 guz zapalny trzustki. Za pomocą PET/CT u wszystkich prawidłowo rozpoznano guz nowotworowy. Fałszywie dodatnie wyniki stwierdzono u 6 badanych z guzem zapalnym trzustki. Nie było wyników fałszywie ujemnych. Czułość, specyficzność i trafność diagnostyczna w rozpoznaniu raka trzustki wynosiła odpowiednio 100, 79,3 i 88,5%.
Wnioski: Badanie PET/CT ma dużą wartość kliniczną w różnicowaniu zmian złośliwych od łagodnych trzustki u chorych z guzem trzustki stwierdzonym w konwencjonalnych metodach obrazowania. Badanie PET/CT może skutecznie wspomagać inne dotychczas stosowane badania diagnostyczne w raku trzustki.


Introduction: Conventional imaging techniques such as ultrasonography, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are able to detect pancreatic masses but are not always able to differentiate a malignancy from other benign disease processes. Positron emission tomography combined with computed tomography (PET/CT) is one of the most modern methods of functional and morphological imaging of the entire body or selected organ.
Aim: To assess the clinical value of positron emission tomography with CT (PET/CT) in the differentiation of malignant from benign pancreatic tumour. Material and methods: 52 patients with pancreatic tumour detected by conventional imaging methods were selected for this study. The PET/CT was performed with a Siemens Biograph LSO 60 minutes after intravenous administration of 5 MBq/kg 18-F-fluorodeoxyglucose (FDG).
Results: 23/52 patients had pancreatic cancer and 29/52 patients benign disease. PET/CT correctly diagnosed all malignant tumours. False positive results were caused by inflammatory tumours in 6 patients. No false negative findings were found. The sensitivity, specificity and accuracy for cancer detection were 100, 79.3 and 88.5% respectively.
Conclusions: PET/CT imaging may have significant clinical value in differential diagnosis of malignant vs. benign pancreatic lesions in patients with pancreatic tumours detected by conventional imaging methods. PET/CT imaging can be effectively helpful for other useful diagnostic methods which are used in pancreatic cancer.
słowa kluczowe:

PET/CT, guz trzustki, rak trzustki

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.