eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Wazoprotekcja układu naczyniowego w świetle aktualnych rekomendacji

Zbigniew Krasiński
1
,
Joanna Błaszak
1
,
Beata Begier-Krasińska
2

  1. Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii, Instytut Chirurgii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  2. Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Lekarz POZ 4/2022
Data publikacji online: 2022/10/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Postęp w szeroko rozumianej terapii wielu chorób, rzadziej niż w przeszłości, związany jest z odkrywaniem nowych cząstek, częściej zaś wynika z analiz danych globalnych stosowanych leków, które są sprawdzane w wielu badaniach. Te dane i metaanalizy pozwalają wyciągać wnioski, a także korygować lub rozszerzać wskazania do stosowania preparatów w różnych jednostkach chorobowych. Na końcu tego procesu są ci, którzy systematyzują tę wiedzę i tworzą wytyczne dla praktyków. Takie przejrzyste zalecenia stanowią drogowskaz, znacznie uproszczony w stosunku do metaanaliz, i możemy się nimi posługiwać w codziennej praktyce. Postępowanie z pacjentami cierpiącymi na przewlekłe schorzenia układu żylnego jest często podejmowane przez lekarzy na podstawie subiektywnych decyzji, chorzy zaś kierują się wielokrotnie przekazem płynącym z reklam, przyjmując suplementy diety zamiast leków. W obu przypadkach często prowadzi to do wyboru nieoptymalnych strategii terapeutycznych. W medycynie opartej na badaniach naukowych (evidence based medicine – EBM) tworzenie wytycznych polega na porządkowaniu poziomu dowodów i określeniu mocy zaleceń. W niniejszym artykule przedstawiono systematyczne podejście do problemu farmakoterapii sulodeksydem w chorobach układu żylnego, z zaleceniami opartymi na skumulowanych dowodach z literatury dotyczących jego stosowania. Wytyczne zostały omówione w 3 aspektach: zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, farmakoterapii przewlekłej choroby żylnej i podawania sulodeksydu jako leku o działaniu wazoprotekcyjnym. Wytyczne, które będą omawiane w tym artykule, to dokumenty z 3 ostatnich lat: European Society for Vascular Surgery i International Angiology [1, 2]. Poziomy dowodów uwzględnianych w wymienionych wytycznych obejmują zakres A–C, a moc zaleceń przyjmuje wartość 1 lub 2 [2]. Poziom A (najwyższy) oznacza, że dowody pochodzą z dwóch lub więcej naukowo uzasadnionych randomizowanych badań (randomized controlled trial – RCT) lub przeglądów systematycznych i metaanaliz, których wyniki są jednoznaczne i mają bezpośrednie zastosowanie w populacji docelowej. Należy podkreślić, że dowody na poziomie A wskazują, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby dalsze badania zmieniły nasze zaufanie do szacowanego efektu. Sulodeksyd to lek, który jest obecnie szeroko badany w różnych jednostkach chorobowych, a najnowsze wytyczne dotyczą chorych z COVID-19 [3]. Sulodeksyd jest oczyszczoną mieszaniną glikozaminoglikanów uzyskiwaną ze śluzówki jelit...


Pełna treść artykułu...
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.