eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2019
vol. 69
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Weryfikacja użyteczności metody określania wysokości śmiertelnych upadków opracowanej przez Lau i wsp.

Anna Milaszkiewicz
1
,
Tomasz Cywka
1
,
Grzegorz Teresiński
1

1.
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
Arch Med Sadowej Kryminol 2019; 69 (3): 93–99
Data publikacji online: 2020/04/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Niniejsze doniesienie stanowi kontynuację naszych poprzednich badań nad ustalaniem wysokości śmiertelnych upadków i dotyczy weryfikacji metody opracowanej przez Lau i wsp. Grupę badaną rozszerzono do 109 osób, a wysokość upadku każdej z ofiar wyliczono za pomocą wzoru matematycznego opracowanego przez Lau i wsp. Obliczone wg wspomnianego wzoru wysokości upadków istotnie (w 72,5% przypadków) różniły się od rzeczywistych wysokości, co wskazuje na ograniczoną wiarygodność ocenianej metody.

The present report is a follow-up to our previous studies on the determination of the height of fatal falls, and it is focused on the verification of the method developed by Lau et al. The study group was extended to a total of 109 individuals, and the height of fall of each victim was calculated using the mathematical formula put forward by Lau et al. The heights of falls calculated with the formula referred to above were significantly different (in 72.5% of cases) from the actual heights, which points to limited reliability of the method under evaluation.
słowa kluczowe:

upadki z wysokości, wypadki śmiertelne, samobójstwo, wysokość upadku, analiza wielowariantowa, liniowa regresja wieloraka

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe