eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2007
vol. 45
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wielkopolskie korzenie polskiej reumatologii

Irena Zimmermann-Górska

Reumatologia 2007; 45, 2: 102–107
Data publikacji online: 2007/04/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy przedstawiono udział lekarzy wielkopolskich w organizacji opieki nad chorymi i w prowadzeniu badań naukowych związanych z reumatologią na początku lat 30. XX w. Najważniejszym wydarzeniem stał się wówczas I Polski Zjazd w Sprawie Badania i Zwalczania Reumatyzmu (Inowrocław, 1930 r.). W jego przeprowadzeniu uczestniczyło wielu przedstawicieli Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego i lekarzy z całej Wielkopolski. Pamiętnik Zjazdu opublikowano w Nowinach Lekarskich wydawanych w Poznaniu. Ubezpieczalnia Krajowa w Poznaniu ufundowała dla chorych na reumatyzm ”gmach leczniczy” w Inowrocławiu (1930 r.). Szczególne zasługi w tworzeniu wielkopolskiej reumatologii należy przypisać prof. Franciszkowi Raszei, który utworzył wraz z prof. Wincentym Jezierskim pierwszą w Poznaniu i jedną z 3 działających wówczas w kraju poradnię reumatologiczną. F. Raszeja był jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa do Walki z Reumatyzmem, a później jego wiceprezesem i delegatem do Międzynarodowej Ligi do Walki z Reumatyzmem (ILAR). Jego prace naukowe, dotyczące aspektów patogenetycznych, klinicznych i terapeutycznych chorób reumatycznych, były niezwykle nowatorskie. Franciszka Raszeję należy uznać za pioniera wielkopolskiej reumatologii.

We describe the role of doctors from the Wielkopolska region in organizing health care and developing scientific research connected with rheumatology at the beginning of the 1930s. The most important event of that time was the 1st Polish Congress on Researching and Fighting Rheumatism, which took place in Inowrocław in 1930. Its participants were numerous representatives of the medical faculty of Poznań University and doctors from all over the Wielkopolska region. The diary was published in Medical News, edited in Poznań. The National Health Security Council then founded a hospital for rheumatic patients in Inowrocław, in 1930. The man who rendered considerable services for the establishment of rheumatology in Wielkopolska was Professor Franciszek Raszeja. He and Professor Wincenty Jezierski opened the first rheumatology outpatient clinic in Poznań (one of the three existing then in Poland). F. Raszeja was also one of the founder members of the Polish Society Against Rheumatism and finally became its vice-president and a delegate for the International League Against Rheumatism (ILAR). His scientific works about pathogenetic, clinical and therapeutic aspects of rheumatic diseases were extremely innovative. F. Raszeja must be considered the pioneer of rheumatology in Wielkopolska.
słowa kluczowe:

historia reumatologii, reumatologia w Wielkopolsce

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe