eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
5/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Właściwe rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc a personalizowane leczenie

Tadeusz Płusa

Data publikacji online: 2018/11/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W leczeniu chorób przewlekłych przyjmuje się zasadę docierania do celu – treat to target. Jest to możliwe, o ile rozpoznanie choroby jest właściwe, oparte na współczesnych kryteriach. Drugim warunkiem skutecznej realizacji postawionego celu jest posiadanie odpowiednich leków, które mogą docierać do najbardziej obwodowych dróg oddechowych. Proces zapalny w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) toczy się bowiem w małych oskrzelach, do których nie wszystkie leki wziewne mogą się dostać. Ponadto rozpoznanie endotypu POChP – eozynofilowego lub neutrofilowego – ma istotne znaczenie w doborze leczenia. Chorzy z endotypem eozynofilowym POChP dobrze reagują na wziewne glikokortykosteroidy, natomiast w przypadku endotypu neutrofilowego lepszą odpowiedź pozwalają uzyskać preparaty długo działających agonistów muskarynowych (LAMA). Leczenie benralizumabem i mepolizumabem u chorych na POChP z wysoką eozynofilią znamiennie zmniejszało liczbę zaostrzeń. Z uwagi na nowe możliwości terapeutyczne konieczne jest precyzyjne rozpoznanie choroby, aby stosownie do endotypu i fenotypu personalizować podejmowane leczenie.

In the treatment of chronic diseases, the principle of reaching the goal or “treat to target” is assumed. It is possible if the diagnosis of the disease is appropriate, based on contemporary criteria. The second condition in the effective implementation of the goal is to have appropriate drugs that can reach the most peripheral airways. The inflammatory process in the course of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) takes place in small bronchi, which not all inhaled drugs can reach. In addition, the diagnosis of COPD – eosinophilic or neutrophilic endotype – is important in the choice of treatment. In the eosinophilic endotype, patients with COPD respond well to inhaled glucocorticoids, while in the neutrophilic endotype there is a better response to administered preparations of long-acting muscarinic agonists (LAMA). Treatment with benralizumab and mepolizumab in patients with COPD with high eosinophilia significantly reduced the number of exacerbations. New therapeutic options require a precise diagnosis of the disease in order to personalise the treatment according to the endotype and phenotype.
słowa kluczowe:

POChP, endotypy, eozynofilia, małe oskrzela, leczenie

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe