facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
4/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wokół cięcia cesarskiego – wskazania subiektywne do ukończenia ciąży/porodu drogą brzuszną

Katarzyna Wardak
,
Grażyna Iwanowicz-Palus

Gin Pol 2008; 4: 18-21
Data publikacji online: 2008/12/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cięcie cesarskie jako sposób rozwiązania ciąży z pominięciem drogi naturalnej i sił natury wykonywano już w starożytności. Pierwsze cięcia cesarskie odbywały się po śmierci ciężarnej. Wykonywane 200–300 lat temu wiązały się z ogromną śmiertelnością i dopiero usunięcie trzonu macicy po wydobyciu dziecka spowodowało obniżenie śmiertelności. W ostatnich kilkunastu latach rozwój technik operacyjnych, postęp anestezjologii i antybiotykoterapia sprawiły, że cięcie cesarskie stało się operacją relatywnie bezpieczną. Toczy się jednak dyskusja, czy wykonanie tego cięcia bez wyraźnych wskazań medycznych podyktowane tylko życzeniem kobiety ciężarnej/rodzącej jest uzasadnione i powinno być respektowane. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odsetek cięć cesarskich nie powinien przekraczać 10–15%, jednak zarówno w Polsce, jak i na świecie liczba cięć znacznie wzrosła [1]. W Polsce wskaźnik ten szacuje się na 25–30%, a w klinikach prywatnych sięga podobno 40–50%. Ponieważ w naszym kraju nie ma jeszcze regulacji prawnych dotyczących zagadnienia cięcia cesarskiego na prośbę rodzącej, wskazania subiektywne ciągle będą regulowane wskazaniami medycznymi. Jest to w pewnym sensie uzasadniona asekuracja lekarzy położników przed ewentualnym proce- sem sądowym, na którym najczęściej stawianymi pytaniami są: dlaczego nie wykonano cięcia cesarskiego lub dlaczego wykonano je tak późno. Z drugiej jednak strony, postępowania sądowe dotyczą również powikłań cięć cesarskich, a wykonanie operacji nieuzasadnionej (na życzenie) powoduje sytuację problemową [1–4]. Należy więc zastanowić się, jakimi motywami kierują się ciężarne postulujące ominięcie drogi naturalnej w przyjściu na świat dziecka, narażając siebie na powikłania zdrowotne, a położnika na dylematy etyczne i prawne.

Caesarean section as a method to end pregnancy which excludes spontaneous labour or labour through natural passages, was used as early as in ancient times. The first C-sections were performed after the pregnant woman’s death; those carried out 200-300 years ago were associated with high mortality rates, and it was only after the removal of the uterine body after the baby was extracted that the mortality rate stared to fall. Development of surgical techniques, and advances in anaesthesiology and antibiotic therapy over the past dozen years have made the procedure relatively safe. However, there has been an ongoing discussion whether performing Caesarean section without prior clear medical indications but only upon request of the pregnant woman/woman in labour is justified and should be respected. According to the WHO recom-mendations, the proportion of Caesarean sections should not exceed 10-15%. Yet both in Poland and abroad, the number of sections has risen significantly [1]. In Poland is it estimated that the rate is 25-30%, and in private clinics it is said to reach 40-50%. Since there are no legal regulations relating to Caesarean section upon the parturient’s request in Poland, subjective indications will still be regulated by medical indications. To some extent it is a justifiable security measure of obstetricians against a possible lawsuit, where the most frequently asked questions include: Why was a Caesarean section not performed? or Why was it done so late? On the other hand, court proceedings also concern com-plications after Caesarean section, and performing unjustified surgery (upon request) leads to a problematic situation [1–4]. Therefore, we should consider the motives of those pregnant women who postulate avoiding the delivery of their baby through natural passages, thus putting themselves under the risk of health complications and making the obstetrician face ethical and legal dilemmas.
słowa kluczowe:

wskazania do cięcia cesarskiego, powikłania, cięcie cesarskie na życzenie

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.