eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ edukacji diabetologicznej na ocenę jakości życia chorych z cukrzycą typu 2

Anna Chudiak
1
,
Katarzyna Lomper
1
,
Beata Jankowska-Polańska
1
,
Izabella Uchmanowicz
1

1.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekłą rozwijającą się podstępnie przez długie lata bez objawów klinicznych. Powoduje wiele zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu, przez co obniża ocenę jakości życia. Obok farmakoterapii ważnym elementem leczenia pacjenta z cukrzycą jest edukacja diabetologiczna, która ma za zadanie odpowiednio przygotować pacjenta do współuczestniczenia i współpracy w procesie leczenia.


Cel pracy. Celem pracy było zbadanie wpływu edukacji diabetologicznej na ocenę jakości życia chorych z cukrzycą typu 2.


Materiał i metody. Grupa respondentów liczyła 100 osób (56 kobiet i 44 mężczyzn). Wszystkich chorych podczas pobytu poddano zorganizowanej edukacji diabetologicznej. Grupę kontrolną stanowiło 100 pacjentów (57 kobiet i 43 mężczyzn). Do pomiaru oceny jakości życia oraz satysfakcji z leczenia chorych z cukrzycą typu 2 wykorzystano kwestionariusz ogólny SF-36 (Short Form 36) oraz specyficzny ADDQoL (Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life).


Wyniki. Choroba wpłynęła na ocenę jakości życia w grupie chorych edukowanych oraz nieedukowanych. Chorzy edukowani lepiej oceniali swoją jakość życia we wszystkich domenach kwestionariusza SF-36 oraz ADDQoL.


Wnioski. Edukacja diabetologiczna pozytywie wpływa na ocenę jakości życia we wszystkich domenach kwestionariusza SF-36 i ADDQoL.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 1–6


  


Introduction. Type 2 diabetes is a chronic disease which develops insidiously for many years without clinical symptoms. It causes a lot of changes in the current functioning which lowers the assessment of life’s quality. Next to pharmacotherapy, there is an important element of treating patients with diabetes and that is diabetes education which aims at preparing the patient for interaction and cooperation in the treatment process properly.


Aim. Aim of the study was research on the impact of diabetes education on the assessment of patients’ life quality.


Material and methods. There were 100 respondents (56 women and 44 men). All patients were educated in diabetes topic. The controlled group consisted of 100 patients (57 women and 43 men). For measurement the assessment of life’s quality and satisfaction from treating patients with type 2 diabetes there were used SF-36 (Short Form 36) and ADDQoL (Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life).


Results. The disease had an impact on the assessment of life’s quality when it comes to the patients who were and were not educated in this field. However, the patients who were educated assessed their life’s quality better within all preserves of SF-36 and ADDQoL questionnaires.


Conclusions. Diabetes education has a positive impact on the assessment of life’s quality within all preserves of SF-36 and ADDQoL questionnaires.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 1–6


 

słowa kluczowe:

cukrzyca typu 2; jakość życia; edukacja zdrowotna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe