en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2011
vol. 49
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ otyłości na wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Barbara Głowińska-Olszewska
,
Elżbieta Dobreńko
,
Andrzej Hryniewicz
,
Joanna Tołwińska
,
Beata Żelazowska-Rutkowska
,
Magdalena Wojciuk
,
Włodzimierz Łuczyński
,
Janina Piotrowska-Jastrzębska
,
Artur Bossowski

Reumatologia 2011; 49, 4: 231–238
Data publikacji online: 2011/08/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Przewlekłe choroby zapalne u dzieci (w tym młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – MIZS) zostały uznane za jeden z czynników wysokiego ryzyka rozwoju przedwczesnej choroby układu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena zależności między postacią MIZS, aktywnością choroby, czynnikami ryzyka a wczesnymi zmianami miażdżycowymi u dzieci z MIZS.

Materiał i metody : Badaniem objęto 37 dzieci (średnia wieku 12,9 roku) z MIZS rozpoznanym co najmniej rok wcześniej. Grupę kontrolną stanowiło 26 zdrowych dzieci (tab. I). U wszystkich badanych oznaczono: wskaźnik masy ciała ( body mass index – BMI), ciśnienie tętnicze, lipidogram, stężenie białka C-reaktywnego (C-reactive protein – CRP), fibrynogenu oraz insulinooporność (wskaźnik HOMA – homeostatic model assessment ), jak również oceniono ultrasonograficznie grubość kompleksu IMT ( intima-media thickness ) tętnic szyjnych wspólnych.

Wyniki : U dzieci z MIZS w porównaniu z dziećmi zdrowymi wykazano wyższy wskaźnik SDS-BMI: 0,7 vs –0,02, p = 0,02; stężenie CRP: 0,39 vs 0,06 mg/dl, p = 0,008; fibrynogenu: 356 vs 205 mg/dl, p = 0,003; ciśnienie skurczowe krwi: 120 vs 111 mm Hg, p = 0,002; oraz bardziej nasilone zmiany miażdżycowe (IMT): 0,51 vs 0,43 mm, p = 0,001 (tab. II). U 9 dzieci z MIZS i współistniejącą otyłością/nadwagą (24% dzieci chorych) stwierdzono wyższy wskaźnik HOMA: 3,4 w porównaniu z dziećmi zdrowymi – 1,8 (p = 0,04) oraz szczupłymi dziećmi z MIZS – 1,7 (p = 0,04), jak również większe stężenie triglicerydów i wyższą wartość ciśnienia skurczowego krwi. Dzieci otyłe miały wyższy wskaźnik IMT: 0,54 vs 0,49 mm (p = 0,001) w porównaniu z dziećmi szczupłymi z MIZS (tab. III, ryc. 1). Analiza korelacji wykazała zależności między IMT a BMI (r = 0,32, p = 0,26), IMT a SDS-BMI (r = 0,38, p = 0,007), IMT a HOMA (r = 0,38, p = 0,035), CRP a BMI (r = 0,33, p = 0,009) oraz CRP a ciśnieniem skurczowym krwi (r = 0,41, p = 0,004) (ryc. 2 i 3).

Wnioski: Występująca często u dzieci z MIZS nadwaga/otyłość jest związana z insulinoopornością, większym stężeniem triglicerydów, wyższym ciśnieniem skurczowym krwi oraz nasileniem zmian miażdżycowych. Opieka nad dziećmi z MIZS powinna obejmować działania zmierzające do utrzymania prawidłowej masy ciała w celu profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego.

Background : Chronic inflammatory diseases in children, and among them juvenile idiopathic arthritis (JIA), are considered to be one of the high-risk factors of premature cardiovascular disease. The aim of the study was to assess the relationship between the onset form of the JIA, activity of the disease, traditional risk factors and early atherosclerosis changes in children with JIA.

Material and methods: The study group consisted of 37 children, diagnosed with JIA, with disease duration > 1 year, aged 12.9 yrs, while the control group included 26 healthy children, age and gender matched (Table I). BMI, blood pressure, insulin resistance index (HOMA), lipids, CRP and fibrinogen were assessed as risk factors. Ultrasonographically IMT (intima-media thickness) of common carotid arteries was measured.

Results : In children with JIA, as compared to the control group, we have found a higher SDS-BMI ratio: 0.7 vs. –0.02, p = 0.02; higher level of CRP: 0.39 vs. 0.06 mg/dl, p = 0.008; fibrinogen: 356 vs. 205 mg/dl, p = 0.003; higher systolic blood pressure: 120 vs. 111 mm Hg, p = 0.002 and increased early atherosclerosis changes (IMT): 0.51 vs. 0.43 mm, p = 0.001 (Table II). In 9 overweight/obese JIA children (24%) we found a higher insulin resistance index (HOMA): 3.4 as compared to the healthy group – 1.8 (p = 0.04), and compared to thin JIA children – 1.7 (p = 0.04), higher triglyceride level and systolic blood pressure. Obese JIA children had increased IMT: 0.54 vs. 0.49 mm, p = 0.001 when compared to thin JIA children (Table III, Figure 1). In the correlation analysis we found significant relations between IMT and BMI (r = 0.32, p = 0.026); IMT and SDS-BMI (r = 0.38, p = 0.007); IMT and HOMA (r = 0.38, p = 0.035); CRP and BMI (r = 0.33, p = 0.009), as well as between CRP and systolic blood pressure (r = 0.41, p = 0.004 (Figures 2, 3).

Conclusions : Frequently coexisting overweight/obesity in children with JIA is connected with insulin resistance, higher triglyceride level, higher systolic blood pressure and increased early atherosclerosis in ultrasonographic studies. Medical care of children with JIA should include strategies to maintain proper body weight in order to prevent cardiovascular diseases in the future.
słowa kluczowe:

otyłość, miażdżyca, dzieci, IMT, insulinooporność, młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawówfacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.