eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wpływ stresu na układ odpornościowy w przebiegu choroby nowotworowej z perspektywy biomedycznej

Agnieszka Rolińska
1
,
Jacek Furmaga
2
,
Wojciech Czyżewski
3

  1. Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  2. I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  3. Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Psychoonkologia 2017, 21 (2): 58–65
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Psychoneuroimmunologia bada relacje między psychiką a organizmem z punktu widzenia zależności, które zachodzą między układem nerwowym i odpornościowym. Podejmuje szczególnie kwestie wpływu doświadczanego stresu na stan zdrowia jednostki. Przełomem dla powstania tej dyscypliny nauki były odkrycia w dziedzinie medycyny w latach 60. XX w., które potwierdziły, że dotychczasowe przekonanie o niezależności układu immunologicznego i nerwowego jest bezpodstawne. Z biegiem lat wiedza na temat relacji, jaka zachodzi między tymi układami, zwiększała się. W ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania tematyką stresu jako czynnika przyczyniającego się do powstawania lub wpływającego na przebieg wielu chorób (zwłaszcza nowotworowych) poprzez osłabienie odporności. W pracy opisano zależności między układem immunologicznym i nerwowym oraz przedstawiono doniesienia naukowe podejmujące analizę znaczenia stresu w rozwoju nowotworów. Zwrócono także uwagę na istotne kwestie związane z metodologią badań nad rolą stresu w zaburzeniach odporności człowieka.

Psychoneuroimmunology studies the relationship between the psyche and the body from the point of view of the interactions between the nervous and immune systems. It also examines the influence of the experienced stress on a person’s state of health. The breakthrough leading to the emergence of this branch of science came with the medical discoveries of the 1960s which showed that the belief in an absolute independence of the immune and nervous systems had been erroneous and unsubstantiated. In the course of time, the knowledge of the interaction taking place between these two systems has been increasing. Lately, there has been a considerable increase in the interest in the issue of stress as a factor contributing to the emergence or development of numerous diseases through its negative impact on immunity. The present paper shows the interactions between the immune and nervous systems and presents the most recent scientific publications on the impact of stress on tumor development. Also, important issues connected with the methodology of the research on the role of stress in human immunological disorders are taken into account.
słowa kluczowe:

psychoneuroimmunologia, układ nerwowy, układ immunologiczny, stres, nowotwór

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.