eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wpływ stresu na układ odpornościowy w przebiegu choroby nowotworowej z perspektywy biomedycznej

Agnieszka Rolińska, Jacek Furmaga, Wojciech Czyżewski

Psychoonkologia 2017, 21 (2): 58–65
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Psychoneuroimmunologia bada relacje między psychiką a organizmem z punktu widzenia zależności, które zachodzą między układem nerwowym i odpornościowym. Podejmuje szczególnie kwestie wpływu doświadczanego stresu na stan zdrowia jednostki. Przełomem dla powstania tej dyscypliny nauki były odkrycia w dziedzinie medycyny w latach 60. XX w., które potwierdziły, że dotychczasowe przekonanie o niezależności układu immunologicznego i nerwowego jest bezpodstawne. Z biegiem lat wiedza na temat relacji, jaka zachodzi między tymi układami, zwiększała się. W ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania tematyką stresu jako czynnika przyczyniającego się do powstawania lub wpływającego na przebieg wielu chorób (zwłaszcza nowotworowych) poprzez osłabienie odporności. W pracy opisano zależności między układem immunologicznym i nerwowym oraz przedstawiono doniesienia naukowe podejmujące analizę znaczenia stresu w rozwoju nowotworów. Zwrócono także uwagę na istotne kwestie związane z metodologią badań nad rolą stresu w zaburzeniach odporności człowieka.

Psychoneuroimmunology studies the relationship between the psyche and the body from the point of view of the interactions between the nervous and immune systems. It also examines the influence of the experienced stress on a person’s state of health. The breakthrough leading to the emergence of this branch of science came with the medical discoveries of the 1960s which showed that the belief in an absolute independence of the immune and nervous systems had been erroneous and unsubstantiated. In the course of time, the knowledge of the interaction taking place between these two systems has been increasing. Lately, there has been a considerable increase in the interest in the issue of stress as a factor contributing to the emergence or development of numerous diseases through its negative impact on immunity. The present paper shows the interactions between the immune and nervous systems and presents the most recent scientific publications on the impact of stress on tumor development. Also, important issues connected with the methodology of the research on the role of stress in human immunological disorders are taken into account.
słowa kluczowe:

psychoneuroimmunologia, układ nerwowy, układ immunologiczny, stres, nowotwór

referencje:
Fleschner M, Laudenslager M. Psychoneuroimmunology: then and now. Behav Cogn Neurosci Rev 2004; 3: 114-130.
Stokłosa T. Psychoneuroimmunologia. W: Immunologia. Jakó­bisiak M (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; 326-336.
Egger J. From psychobiological stress research to neuropsychoimmunology. Padiatr Padol 1992; 27: 91-96 [Article in German].
Maier S, Watkins L, Fleshner M. Psychoimmunologia. O współzależnościach pomiędzy zachowaniem, mózgiem i odpornością. Nowiny Psychologiczne 1997; 4: 5-32.
Biondi M, Kotzalidis GD. Human psychoneuroimmunology today. J Clin Lab Anal 1990; 4: 22-38.
Quan N, Banks WA. Brain – immune communication pathways. Brain Behav Immun 2007; 21: 727-735.
Honeyman JF. Psychoneuroimmunology and the Skin. Acta Derm Venereol 2016; Suppl 217: 38-46.
Besedovsky HO, Rey AD. Physiology of psychoneuroimmunology: a personal view. Brain Behav Immun 2007; 21: 34-44.
Ferencík M, Stvrtinová V. Is the immune system our sixth sense? Relation between the immune and neuroendocrine systems. Bratisl Lek Listy 1997; 98: 187-198.
McEwen BS. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. Physiol Rev 2007; 87: 873-904.
Jegliński W. Mózg a układ odpornościowy. W: Mózg a zachowanie. Górska T, Grabowska A, Zagrodzka J (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; 91-105.
Espinosa E, Bermúdez-Rattoni F. Behavior-immunity relationship: the role of cytokines. Rev Invest Clin 2001; 53: 240-253.
Santos RV, Tufik S, De Mello MT. Exercise, sleep and cytokines: is there a relation? Sleep Med Rev 2007; 11: 231-239.
Pasic J, Levy W, Sullivan M. Cytokines in Depression and Heart Failure. Psychosom Med 2003; 65: 181-193.
Connor TJ, Leonard BE. Depression, stress and immunological activation: the role of cytokines in depressive disorders. Life Sci 1998; 62: 583-606.
Schiepers OJ, Wichers MC, Maes M. Cytokines and major depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2005; 29: 201-217.
Anisman H, Hayley S, Turrin N, Merali Z. Cytokines as a stressor: implications for depressive illness. Int J Neuropsychopharmacol 2002; 5: 357-373.
Udina M, Moreno-Espana J, Capuron L i wsp. Cytokine-induced depression: current status and novel targets for depression therapy. CNS Neurol Disord Drug Targets 2014; 13: 1066-1074.
Furtado M, Katzman MA. Neuroinflammatory pathways in anxiety, posttraumatic stress, and obsessive compulsive disorders. Psychiatry Res 2015; 229: 37-48.
Hopkins SJ, Rothwell NJ. Cytokines and the nervous system 1: Expression and recognition. Trends Neurosci 1995; 18: 83-88.
Bogaczewicz J, Kuryłem A, Sysa-Jędrzejowska A, Zalewska-Janow­ska A. Psychoneuroimmunologia a skóra. Dermatologia Kliniczna 2008; 10: 108-111.
Falaschi P, Martocchia A, Proietti A i wsp. Neuroendocrino­immunology. Ann Ital Med Int 1994; 9: 96-99.
Kelley KW, Weigent DA, Kooijman R. Protein hormones and immunity. Brain Behav Immun 2007; 21: 384-392.
Diaz L, Montero A, Gonzalez-Gross M i wsp. Influence of alcohol consumption on immunological status: a review. Eur J Clin Nutr 2002; 56: 50-53.
Rosch PJ. Stress and sleep: Some startling and sobering statistics. Stress Med 1996; 12: 207-210.
Savard J, Miller S, Mills M i wsp. Association between subjective sleep quality and depression on immune-competence in low-income women at risk for cervical cancer. Psychosom Med 1999; 61: 496-507.
Irwin M, Mascovich A, Gillin JC i wsp. Partial sleep deprivation reduces natural killer cell activity in humans. Psychosom Med 1994; 56: 493-498.
Savard J, Laroche L, Simard S i wsp. Chronic insomnia and immune functioning. Psychosom Med 2003; 65: 211-221.
Ben-Eliyahu S, Page GG, Schleifer SJ. Stress, NK cells, and cancer: Still a promissory note. Brain Behav Immun 2007; 21: 881-887.
Imbault-Huart MJ. Histoire Du Cancer. W: Les Maladie Ont Une Histoire. Le Goff J, Sournia JC (red.). Seuil, Paris 1985.
Juczyński Z. Psychoonkologia jako dziedzina badań i praktyki klinicznej. Psychoonkologia 2002; 6: 71-75.
Lopez M, Cauchi C, Sergi D i wsp. Psyche and cancer. Clin Ter 2010; 161: 69-75.
Thaker PH, Sood AK. Neuroendocrine influences on cancer biology. Semin Cancer Biol 2008; 18: 164-170.
Vegas O, Fano E, Brain PF i wsp. Social stress, coping strategies and tumor development in male mice: behavioral, neuroendocrine and immunological implications. Psychoneuroendocrinology 2006; 31: 69-79.
Thaker PH, Lutgendorf SK, Sood AK. The neuroendocrine impact of chronic stress on cancer. Cell Cycle 2007; 6: 430-433.
Vegas O, Garmendia L, Arregi A i wsp. Effects of antalarmin and nadolol on the relationship between social stress and pulmonary metastasis development in male OF1 mice. Behav Brain Res 2009; 205: 200-206.
Cacho F, Garmendia R, Vegas O i wsp. Effects of social stress on tumor development in dominant male mice with diverse behavioral activity profiles. Psicothema 2008; 20: 818-824.
Azpiroz A, De Miguel Z, Fano E, Vegas O. Relations between different coping strategies for social stress, tumor development and neuroendocrine and immune activity in male mice. Brain Behav Immun 2008; 22: 690-698.
Sastry KS, Karpova Y, Prokopovich S i wsp. Epinephrine protects cancer cells from apoptosis via activation of cAMP-dependent protein kinase and BAD phosphorylation. J Biol Chem 2007; 282: 14094-14100.
Lutgendorf SK, Cole S, Costanzo E i wsp. Stress-Related Mediators Stimulate Vascular Endothelial Growth Factor Secretion by Two Ovarian Cancer Cell Lines. Clin Cancer Res 2003; 9: 4514-4521.
Sood AK, Bhatty R, Kamat AA. Stress hormone-mediated invasion of ovarian cancer cells. Clin Cancer Res 2006; 12: 369-375.
Śliwowska I, Kopczyński Z. Matrix metalloproteinases – biochemical characteristics and clinical value determination in breast cancer patients. Współ Onkol 2005; 9: 327-335.
Vegas O, Garmendia L, Arregi A i wsp. Effects of antalarmin and nadolol on the relationship between social stress and pulmonary metastasis development in male OF1 mice. Behav Brain Res 2009; 205: 200-206.
De la Roca-Chiapas JM, Barbosa-Sabanero G, Martínez-García JA i wsp. Impact of stress and levels of corticosterone on the development of breast cancer in rats. Psychol Res Behav Manag 2016; 5: 1-6.
Biron CA, Byron KS, Sullivan JL. Severe herpes virus infections in an adolescent without natural killer cells. N Engl J Med 1989; 320: 1731-1735.
Irwin M, Daniels M, Risch SC i wsp. Plasma cortisol and natural killer cell activity during bereavement. Biol Psychiatry 1988; 24: 173-178.
Irwin M, Daniels M, Smith TL i wsp. Impaired natural killer cell activity during bereavement. Brain Behav Immun 1987; 1: 98-104.
Irwin M, Caldwell C, Smith TL i wsp. Major depressive disorder, alcoholism, and reduced natural killer cell cytotoxicity: role of severity of depressive symptoms and alcohol consumption. Arch Gen Psychiatry 1990; 47: 713-719.
Bovbjerg DH, Vladimardsdottir H. Familial cancer, emotional distress, and low natural cytotoxic activity in healthy women. Ann Oncol 1993; 4: 745-752.
Jung W, Irwin M. Reduction of natural killer cytotoxic activity in major depression: Interaction between depression and cigarette smoking. Psychosom Med 1999; 61: 263-270.
Capuron L, Miller AH. Cytokines and psychopathology: lessons from interferon-alpha. Biol Psychiatry 2004; 56: 819-824.
Capuron L, Ravaud A, Neveu PJ i wsp. Association between decreased serum tryptophan concentrations and depressive symptoms in cancer patients undergoing cytokine therapy. Mol Psychiatry 2002; 7: 468-473.
Bullmore ET, Lynall ME. Immunologic therapeutics and psychotic disorders. Biol Psychiatry 2014; 75: 260-261.
Khandaker GM, Cousins L, Deakin J i wsp. Inflammation and immunity in schizophrenia: implications for pathophysiology and treatment. Lancet Psychiatry 2014; 2: 258-270.
Kajdaniuk D, Marek B, Buntner B, Matuszewska G. Stres i endogenny układ opioidowy w chorobie nowotworowej: interakcje z osią podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową i szyszynką. Psychoonkologia 1998; 3: 5-10.
Tilan J, Kitlinska J. Sympathetic neurotransmitters and tumor angiogenesis-link between stress and cancer progression. J Oncol 2010; 2010: 539706.
Moreno-Smith M, Lutgendorf S, Sood AK. Impact of stress on cancer metastasis. Future Oncol 2010; 6: 1863-1881.
Sheridan Ch, Radmacher S. Psychobiologiczne mechanizmy zdrowia i choroby. W: Psychologia zdrowia. Wyzwania dla biomedycznego modelu zdrowia. Sheridan Ch, Radmacher S. IPZ, Warszawa 1998; 56-67.
Kemeny ME, Schedlowski M. Understanding the interaction between psychosocial stress and immune-related diseases: a stepwise progression. Brain Behav Immun 2007; 21: 1009-1018.
Shin KJ, Lee YJ, Yang YR i wsp. Molecular Mechanisms Underlying Psychological Stress and Cancer. Curr Pharm Des 2016; 22: 2389-2402
Andersen BL. Biobehavioral outcomes following psychological interventions for cancer patients. J Consult Clin Psych 2002; 70: 590-610.
Santos MC, Horta BL, Amaral JJ i wsp. Association between stress and breast cancer in women: a meta-analysis. Cad Saude Publica 2009; 25: S453-S463.
Geyer S. Life events prior to manifestation of breast cancer: a limited prospective study covering eight years before diagnosis. J Psychosom Res 1991; 35: 355-363.
Lillberg K, Verkasalo P, Kaprio J i wsp. Stressful life events and risk of breast cancer in 10,808 women: a cohort study. Am J Epidemiol 2003; 157: 415-423.
Lin Y, Wang C, Zhong Y i wsp. Striking life events associated with primary breast cancer susceptibility in women: a meta- analysis study. J Exp Clin Cancer Res 2013; 32: 53.
Duijts SF, Zeegers MP, Borne BV. The association between stressful life events and breast cancer risk: a meta-analysis. Int J Cancer 2003; 107: 1023-1029.
Ross K. Mapping pathways from stress to cancer progression. J Natl Cancer Inst 2008; 100: 914-917.
Dhabhar FS, Saul AN, Daugherty C i wsp. Short-term stress enhances cellular immunity and increases early resistance to squamous cell carcinoma. Brain Behav Immun 2010; 24: 127-137.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe