eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2013
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wsparcie społeczne w chorobie nowotworowej

Małgorzata Fopka-Kowalczyk

Psychoonkologia 2013, 4: 156–162
Data publikacji online: 2014/04/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Diagnoza choroby przewlekłej zmienia funkcjonowanie człowieka w każdej płaszczyźnie życia. Dotyczy to zwłaszcza choroby nowotworowej, kiedy sama choroba i towarzyszące jej dolegliwości wpływają na dotychczasowe życie człowieka. Wydaje się, że zmiany te następują głównie w czterech płaszczyznach funkcjonowania człowieka: somatycznej, społecznej, emocjonalnej i duchowej, powodując konieczność poszukiwania nowych rozwiązań i zachowań. Trzeba podkreślić, że choroba oddziałuje zarówno na osobę nią dotkniętą, jak i na osoby z najbliższego otoczenia. Niezaprzeczalnie sytuacja choroby i następujących zmian w życiu powoduje, że poszukuje się w tym okresie szczególnego wsparcia i pomocy. Mówi się wtedy o poszukiwaniu określonej „sieci wsparcia”: najbliższej rodziny, znajomych lub profesjonalistów, gdy pomoc najbliższych okazuje się niewystarczająca. Otrzymywane wsparcie może być różnego rodzaju ze względu na jego treść. Wśród najważniejszych rodzajów wsparcia społecznego w chorobie nowotworowej szczególnego znaczenia nabierają wsparcie emocjonalne i wartościujące, pozwalające choremu na zachowanie poczucia własnej wartości, dodające sił do samodzielnego i konstruktywnego radzenia sobie z chorobą. Ważnym elementem wsparcia społecznego w chorobie nowotworowej jest również szeroko rozumiana psychoedukacja na temat samej choroby, jej leczenia i ewentualnych objawów towarzyszących. To także pomoc osobie chorej w odnajdywaniu wewnętrznych osobistych zasobów, tak aby umiała ona w późniejszych sytuacjach wykorzystać indywidualne możliwości radzenia sobie.

The diagnosis of the chronic disease causes the change in every aspect of human functioning. It especially happens in the case of neoplastic disease. This is the experience that influences the mode of current living. It seems that the change appears in four basic dimensions of human life: somatic, social, emotional and spiritual. All of them necessitate the search for new solutions and actions. We need to underline that the presence of disease affects the sick person as well as their relatives. Undoubtedly, the situation of the disease and changes it causes in the patient’s life requires the search for special support during that period. It is often expected from the relatives, with whom the sick person gets on well. It concerns the search for “the net of support”: relatives, friends or professionals, when the help of the family is not sufficient. Received care may be different in respect of its content. Among the kinds of social support in neoplastic disease the most important appears to be emotional and evaluative assistance which enables the sick to preserve high self-esteem and helps them in dealing with a disease. A crucial element of social support in neoplastic disease is also broadly defined psychological education on the very disease, its treatment, and possible accompanying symptoms. It may also be helpful in work with emotions, views on disease, as well as in finding internal personal resources to deal with future problems.
słowa kluczowe:

pacjent chory onkologicznie, udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych, formy udzielania pomocy, siatka wsparcia społecznego

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.