eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 67
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Współczesne wyzwania w toksykologii związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi ilustrowane przypadkami zgonów po zażyciu UR-144 oraz UR-144 z pentedronem oznaczonych w próbkach krwi metodą LC-ESI-MS-MS

Sebastian Rojek
,
Małgorzata Korczyńska-Albert
,
Joanna Kulikowska
,
Małgorzata Kłys

Arch Med Sąd Kryminol 2017; 67 (2): 104–120
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Temat niniejszej pracy wpisuje się w nurt badawczy dotyczący przypadków przyjmowania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) z grupy syntetycznych kannabinoidów i katynonów, rozpatrywanych z różnych punktów widzenia, w tym w aspekcie klinicznym i medyczno-prawnym. Analiza obejmuje trzy przypadki śmiertelne, w których obecność UR-144 oraz UR-144 z pentedronem w organizmie ofiar, wykazana w toku badań pośmiertnych, zaważyła na tragicznych konsekwencjach, stając się pośrednią przyczyną zgonu. Ofiarami byli mężczyźni w wieku 16, 22 i 40 lat przyjmujący narkotyki, w tym palący marihuanę lub jej zamienniki w postaci syntetycznych kannabinoidów, którzy dodatkowo mieli problemy behawioralne. W wyniku zaburzenia równowagi emocjonalnej spowodowanej zażyciem UR-144 (w jednym przy­padku) lub mieszaniny UR-144 i pentedronu (w dwóch przypadkach) w dwóch przypadkach doszło do zamachów samobójczych w postaci skoku z wysokości i powieszenia, a w jednym do przypadkowego zatrucia śmiertelnego pentedronem zażytym w celu wzmocnienia efektu działania wcześniej przyjętego UR-144.

Oznaczenie UR-144 i pentedronu w badanym materiale sekcyjnym przeprowadzono metodą chromatografii cieczowej sprzężoną z tandemową spektrometrią mas z jonizacją poprzez rozpylanie w polu elektrycznym (LC-ESI-MS-MS).

Wyniki badań toksykologicznych analizowano w kontekście możliwych tragicznych efektów ubocznych obecności UR-144 oraz UR-144 z pentedronem w organizmie człowieka.

The topic of this paper relates to the study of cases involving the use of new psychoactive substances (NPS) from the classes of synthetic cannabinoids and cathinones, analyzed from multiple viewpoints including clinical and medico-legal perspectives. The paper investigates three fatal cases in which UR-144 and UR-144 with pentedrone identified in the bodies of victims during post-mortem examinations were responsible for the tragic consequences and proved to be the indirect cause of death. The victims were men aged 16, 22 and 40 years who used drugs, for example they smoked marijuana or its substitutes in the form of synthetic cannabinoids. In addition, all of them had behavioural problems. On account of emotional imbalance attributable probably to the presence of UR-144 (in one case) and a mixture of UR-144 and pentedrone (in the other two cases), two men committed suicide by jumping from a height and hanging, and one man had fatal accidental poisoning with pentedrone which was used to enhance the effect of previously used UR-144.

The presence of UR-144 and pentedrone in the post-mortem material was analyzed by liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS-MS).

The results of toxicological tests were analyzed with a focus on possible tragic side effects caused by the presence of UR-144 and UR-144 with pentedrone in the body.
słowa kluczowe:

syntetyczne kannabinoidy, UR-144, pentedron, nowe substancje psychoaktywne (NSP), samobójstwa, LC-ESI-MS-MS

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe