eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 67
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Współczesne wyzwania w toksykologii związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi ilustrowane przypadkami zgonów po zażyciu UR-144 oraz UR-144 z pentedronem oznaczonych w próbkach krwi metodą LC-ESI-MS-MS

Sebastian Rojek, Małgorzata Korczyńska-Albert, Joanna Kulikowska, Małgorzata Kłys

Arch Med Sąd Kryminol 2017; 67 (2): 104–120
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Temat niniejszej pracy wpisuje się w nurt badawczy dotyczący przypadków przyjmowania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) z grupy syntetycznych kannabinoidów i katynonów, rozpatrywanych z różnych punktów widzenia, w tym w aspekcie klinicznym i medyczno-prawnym. Analiza obejmuje trzy przypadki śmiertelne, w których obecność UR-144 oraz UR-144 z pentedronem w organizmie ofiar, wykazana w toku badań pośmiertnych, zaważyła na tragicznych konsekwencjach, stając się pośrednią przyczyną zgonu. Ofiarami byli mężczyźni w wieku 16, 22 i 40 lat przyjmujący narkotyki, w tym palący marihuanę lub jej zamienniki w postaci syntetycznych kannabinoidów, którzy dodatkowo mieli problemy behawioralne. W wyniku zaburzenia równowagi emocjonalnej spowodowanej zażyciem UR-144 (w jednym przy­padku) lub mieszaniny UR-144 i pentedronu (w dwóch przypadkach) w dwóch przypadkach doszło do zamachów samobójczych w postaci skoku z wysokości i powieszenia, a w jednym do przypadkowego zatrucia śmiertelnego pentedronem zażytym w celu wzmocnienia efektu działania wcześniej przyjętego UR-144.

Oznaczenie UR-144 i pentedronu w badanym materiale sekcyjnym przeprowadzono metodą chromatografii cieczowej sprzężoną z tandemową spektrometrią mas z jonizacją poprzez rozpylanie w polu elektrycznym (LC-ESI-MS-MS).

Wyniki badań toksykologicznych analizowano w kontekście możliwych tragicznych efektów ubocznych obecności UR-144 oraz UR-144 z pentedronem w organizmie człowieka.

The topic of this paper relates to the study of cases involving the use of new psychoactive substances (NPS) from the classes of synthetic cannabinoids and cathinones, analyzed from multiple viewpoints including clinical and medico-legal perspectives. The paper investigates three fatal cases in which UR-144 and UR-144 with pentedrone identified in the bodies of victims during post-mortem examinations were responsible for the tragic consequences and proved to be the indirect cause of death. The victims were men aged 16, 22 and 40 years who used drugs, for example they smoked marijuana or its substitutes in the form of synthetic cannabinoids. In addition, all of them had behavioural problems. On account of emotional imbalance attributable probably to the presence of UR-144 (in one case) and a mixture of UR-144 and pentedrone (in the other two cases), two men committed suicide by jumping from a height and hanging, and one man had fatal accidental poisoning with pentedrone which was used to enhance the effect of previously used UR-144.

The presence of UR-144 and pentedrone in the post-mortem material was analyzed by liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS-MS).

The results of toxicological tests were analyzed with a focus on possible tragic side effects caused by the presence of UR-144 and UR-144 with pentedrone in the body.
słowa kluczowe:

syntetyczne kannabinoidy, UR-144, pentedron, nowe substancje psychoaktywne (NSP), samobójstwa, LC-ESI-MS-MS

referencje:
Favretto D, Pascali JP, Tagliaro F. New challenges and innovation in forensic toxicology: Focus on the „New Psychoactive Substances”. J Chromatogr A 2013; 1287: 84-95.
Harris CR, Brown A. Synthetic cannabinoid intoxication: a case series and review. J Emerg Med 2013; 44: 360-366.
Seely KA, Lapoint J, Moran JH, Fattore L. Spice drugs are more than harmless herbal blends: A review of the pharmacology and toxicology of synthetic cannabinoids. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2012; 39: 234-243.
Zuba D, Byrska B, Maciow M. Comparison of “herbal highs” compositions. Anal Bioanal Chem 2011; 400: 119-126.
Maciów-Głąb M, Kłys M, Kula K, Rojek S. Nowe związki psychoaktywne (NPS) w dowodach rzeczowych w praktyce eksperckiej KiZMS UJ CM w latach 2010-2015. Arch Med Sąd Kryminol 2017; doi: https://doi.org/10.5114/amsik.2017.71449.
Andreeva-Gateva PA, Nankova VH, Angelova VT, Gatev TN. Synthetic cannabimimetics in Bulgaria 2010–2013. Drug Alcohol Depend 2015; 157: 200-204.
Fattore L, Fratta W. Beyond THC: The New Generation of Cannabinoid Designer Drugs. Front Behav Neurosci 2011; 60: 1-12.
Musshoff F, Madea B, Kernbach-Wighton G, Bicker W, Kneisel S, Hutter M, Auwärter V. Driving under the influence of synthetic cannabinoids (“Spice”): a case series. Int J Legal Med 2014; 128: 59-64.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 783, 1458).
Rojek S, Kłys M, Maciów-Głąb M, Kula K, Strona M. Cathinones derivatives-related deaths as exemplified by two fatal cases involving methcathinone with 4-methylmethcathinone and 4-methylethcathinone. Drug Test Anal 2014; 6: 770-777.
Rojek S, Kłys M, Strona M, Maciów M, Kula K. “Legal highs” – toxicity in the clinical and medico-legal aspect as exemplified by suicide with bk-MBDB administration. Forensic Sci Int 2012; 222: e1-6.
Rojek S, Kłys M, Maciów-Głąb M, Kula K. New challenge in forensic toxicology exemplified by a case of murder under influence of synthetic cannabinoid AM-2201. Leg Med 2017; 27: 25-31.
U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration (DEA), “Schedules of Controlled Substances: Temporary Placement of Three Synthetic Cannabinoids Into Schedule I,” 78 Federal Register 28735-28739, Washington – May 16, 2013. https://www.deadiversion.usdoj.gov/mtgs/non_dea_meetings/nasca102413.pdf.
UR-144 Critical‐Review Report, Agenda item 4.8, 36th Expert Committee on Drug Dependence, World Health Organization, Geneva, 16‐20 June 2014, http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/4_8_Review.pdf
Sobolevsky T, Prasolov I, Rodchenkov G. Detection of urinary metabolites of AM-2201 and UR-144, two novel synthetic cannabinods. Drug Test Anal 2012; 4: 745-753.
Grigoryev A, Kavanagh P, Melnik A, Savchuk S, Simonov A. Gas and liquid chromatography – mass spectrometry detection of the urinary metabolites of UR-144 and its major pyrolysis products. J Anal Toxicol 2013, 37: 265-276.
Adamowicz P, Zuba D, Sekuła K. Analysis of UR-144 and its pyrolysis product in blood and their metabolites in urine. Forensic Sci Int 2013; 233: 320-327.
Kronstrand R, Roman M, Anderson M, Eklund A. Toxicological findings of synthetic cannabinoids in recreational users. J Anal Toxicol 2013; 37: 534-541.
Adamowicz P, Gieroń J, Gil D, Lechowicz W, Skulska A, Tokarczyk B. The effects of synthetic cannabinoid UR-144 on the human body. A review of 39 cases. Forensic Sci Int 2017; 273: e18-e21.
Hermanns-Clausen M, Kneisel S, Hutter M, Szabo B, Auwärter V. Acute intoxication by synthetic cannabinoids – four case reports. Drug Test Anal 2013; 5: 790-794.
Shanks KG, Dahn T, Terrell AR. Detection of JWH-018 and JWH-073 by UPLC-MS-MS in postmortem whole blood casework. J Anal Toxicol 2012; 36: 145-152.
Schaefer N, Peters B, Bregel D, et al. A fatal case involving several synthetic cannabinoids. Toxichem Krimtech 2013; 80: 248-251.
Zimmermann US, Winkelman PR, Pilhatsch M, Nees JA, Spanagel R, Schulz K. Withdrawal phenomena and dependance syndrome after the consumption of „Spice Gold. Dtsch Arztebl Int 2009; 106: 464-467.
Panlilio LV, Zanettini C, Barnes C, Solinas M, Goldberg SR. Prior exposure to THC increases the addictive effects of nicotine in rats. Neuropsychopharmacology 2013; 38: 1198-1208.
Secades-Villa R, Garcia-Rodríguez O, Jin CJ, Wang S, Blanco C. Probability and predictors of the cannabis gateway effect: a national study. Int J Drug Policy 2015; 26: 135-142.
Rojek S, Bolechała F, Kula K, Maciów-Głąb M, Kłys M. Medicolegal aspects of PMA-related deaths. Leg Med (Tokyo) 2016; 21: 64-72.
Sykutera M, Cychowska M, Bloch-Bogusławska E. A fatal case of Pentedrone and α-Pyrollidinovaleronphenone Poisoning. J Anal Toxicol 2015; 39: 324-329.
Resenbaum CD, Carreiro SP, Babu KM. Here today, gone tomorrow… and back again? A review of herbal marihuana alternatives (K2, Spice), synthetic cathinones (bath salts), kratom, Salvia divinorum, methoxetamine, and piperazines. J Med Toxicol 2012; 8: 15-32.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe