eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2021
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Współwystępowanie objawów depresyjnych u pacjentów z rozpoznanym trądzikiem zwykłym i łuszczycą pospolitą

Olga Grygierzec
1, 2
,
Mariusz Seweryn
1, 3
,
Kamila Kaliszczak
1, 4
,
Tomasz Kirmes
1, 5
,
Dominika Wcisło-Dziadecka
6

1.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2.
Oddział Dermatologiczny, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
3.
Oddział Urologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
4.
Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
5.
Zakład Medycyny Sądowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
6.
Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Data publikacji online: 2021/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Depresja należy do chorób afektywnych związanych ze zmianą nastroju. Łuszczyca i trądzik zwyczajny wywierają ogromny wpływ na stan psychiczny, fizyczny i socjalny chorego. Celem pracy była analiza występowania i stopnia nasilenia objawów depresyjnych u pacjentów ze schorzeniami skórnymi w porównaniu z pacjentami, który nigdy nie chorowali ani nie leczyli się dermatologicznie.

Przeprowadzono ocenę nasilenia objawów depresyjnych za pomocą 21-punktowego Inwentarza Depresji Becka u pacjentów z rozpoznaną łuszczycą pospolitą i trądzikiem zwykłym poddanych terapii dermatologicznej w konfrontacji z grupą kontrolną pacjentów bez wyżej wymienionych objawów oraz niestosujących terapii farmakologicznej. Analizę danych przeprowadzono w odniesieniu do informacji zawartych w kwestionariuszach wypełnionych łącznie przez 487 respondentów.

Pod względem rozkładu procentowego występujących objawów depresji wg Inwentarza Depresji Becka wykazano istotne statystycznie różnice (2 Pearsona = 45, p = 0,0001) pomiędzy grupą badaną i kontrolną. Średni wynik punktowy był wyższy dla grupy badanej i wynosił: 5,11 pkt u pacjentów z trądzikiem (grupa kontrolna 3,83 pkt) i 5,66 pkt u pacjentów z łuszczycą (grupa kontrolna 3,97 pkt). Umiarkowane objawy depresyjne miało aż 21% pacjentów z trądzikiem i 18% pacjentów z łuszczycą, ciężkie objawy depresyjne 4% pacjentów z trądzikiem oraz 8% pacjentów z łuszczycą. Na pytanie o chęć popełnienia samobójstwa aż 9,7% chorych na trądzik oraz 4,1% chorych na łuszczycę odpowiedziało twierdząco.

Łuszczyca i trądzik w istotny sposób wpływają na stan psychiczny pacjentów. Objawy depresyjne i zaburzenia lękowe ulegają znacznemu nasileniu u tych chorych.

The aim of the study was a detailed analysis of the occurrence and degree of severity of depressive symptoms for patients with skin diseases in comparison to patients who have no history of skin diseases.

An assessment of the severity of depressive symptoms has been made by using the 21-point Beck Depression Inventory for patients with diagnosed psoriasis and acne in comparison with a control group of patients. Data analysis was performed with respect to information contained in the questionnaires completed by a total of 487 respondents.

In terms of the percentage distribution of depression symptoms according to the Beck Depression Inventory, statistically significant differences (Pearson 2 = 45, p = 0.0001) between the treated and control groups have been shown. The average scores of the Beck Depression Inventory were higher for the tested group and amounted to 5.11 points among patients suffering from acne (control group 3.83 points), and for patients with psoriasis 5.66 points (control group 3.97 points). Moderate depression symptoms were present for as many as 21% of acne patients and for 18% of patients with psoriasis, while severe depression symptoms were noticed for 4% of patients receiving acne treatment and for 8% of patients treated for psoriasis. In response to the question of being willing to commit suicide, as many as 9.7% of patients with acne and 4.1% of patients with psoriasis expressed their affirmation.

Psoriasis and acne have a significant impact on the mental state of patients. Symptoms of depression and anxiety disorders are significantly worse for those patients.
słowa kluczowe:

depresja, trądzik, łuszczyca, kwestionariusz Becka

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.