eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad ciężarną zakażoną wirusem HIV

Małgorzata Filanowicz
1
,
Ewa Szynkiewicz
2
,
Bernadeta Cegła
2
,
Aneta Dowbór-Dzwonka
2
,
Małgorzata Klafta
3
,
Małgorzata Gierszewska
2
,
Piotr Pankiewicz
4

1.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu
2.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu
3.
SPZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Z. Bartuzi
4.
Gdański Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat ciągłe prace badawcze i obserwacje umożliwiły bardzo dobre poznanie wirusa, jego epidemiologii, patogenezy oraz leczenia. Obecnie zakażenie HIV uważa się za chorobę przewlekłą, której przebieg można znacznie spowolnić poprzez podawanie odpowiednich leków. Aby terapia była skuteczna, konieczna jest współpraca pomiędzy personelem medycznym a pacjentem. Zakażenie wirusem HIV, w przeciwieństwie do wielu innych infekcji, jest nie tylko problemem medycznym, ale w dużej mierze również psychospołecznym. Ciągły wzrost liczby kobiet żyjących z HIV/AIDS oznacza więcej zakażonych ciężarnych, a tym samym wzrost ryzyka zakażeń wertykalnych. W tym samym czasie, gdy wiedza na temat HIV ciągle wzrasta, zmienia się standard opieki nad osobami żyjącymi z HIV, również nad kobietami w ciąży i ich potomstwem. Celem pracy była próba przybliżenia znaczenia opieki położniczej nad pacjentką ciężarną zakażoną wirusem HIV. W opiece nad chorą ciężarną należy upatrywać szansy w skutecznej terapii. Leczenie antyretrowirusowe chroni zakażonych przed chorobami oportunistycznymi i przedłuża życie, niekiedy umożliwia prowadzenie podobnego trybu życia do tego sprzed okresu choroby. Ciągła edukacja i odpowiednia, kompleksowa opieka nad osobami HIV-dodatnimi ma za zadanie zapewnić im dobrą jakość życia. Pomocną w osiąganiu optymalnego stanu zdrowia i zapobieganiu chorobom powinna być osoba położnej. Stawianie prawidłowej diagnozy i tworzenie procesu pielęgnowania jest priorytetem w tym zawodzie.For over a dozen years, constant research and observations have enabled gaining great knowledge about HIV virus, its epidemiology, nosogenesis and treatment. At present, HIV infection is considered to be a chronic illness whose course can be slowed down by giving appropriate medicine. A cooperation between the medical staff and a patient is necessary for the therapy to be effective. In contrast with many other diseases, HIV does not only involve medical aspect, but also a psychological one. The increasing number of women infected with HIV/AIDS means the rise of infected pregnant women as well as the growth of risk of vertical infection. In the same time, when the knowledge about the HIV is still growing, a standard of the care for people living with HIV, also of pregnant women and their offspring is changing. The aim of this work is taking a closer look at the importance of nursing care of a HIV-infected pregnant woman. The main goal of care should be an efficient therapy. Antiretrovirus treatment protects the infected against opportunist ilnesses and prolongs life, and sometimes enables the patient to lead a similar lifestyle to the one he or she has led before the infection. Constant education and the appropriate, comprehensive care of people with positive HIV- has the task of providing them with good quality lives. The midwife should be a help in achieving the optimal state of health and the prevention of illnesses. Getting a proper diagnosis and creating the process of looking after the patient are a priority in this profession.

słowa kluczowe:

HIV;opieka;edukacja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe