eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wybrane wielkie problemy geriatryczne wśród mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Mogilnie

Natalia Bieniek-Kamińska
,
Kinga Fecko-Gałowicz
,
Joanna Olchawa

Data publikacji online: 2018/01/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Populacja osób starszych stale wzrasta, a co za tym idzie zwiększa się zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze i lecznicze. Seniorzy zmagają się z wieloma problemami, które dotykają częściej pacjentów w podeszłym wieku. Nazwano je „wielkimi problemami geriatrycznymi”, do których zalicza się między innymi: nietrzymanie moczu i stolca, depresję, upadki i zaburzenia koordynacji ruchowej, a także zaburzenia wzroku i słuchu.
Cel pracy. Celem podjętych badań było zdiagnozowanie najczęściej występujących problemów u osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej, wpływających na funkcjonowanie, samodzielność i samopielęgnację seniorów.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 104 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety i techniką wywiadu.
Wyniki. Spośród wielkich problemów geriatrycznych u największej grupy badanych osób występowały choroby związane z narządem ruchu, natomiast największym problem stanowiły zaburzenia wzroku. Wśród badanych kobiet najczęstszym problemem wynikającym z nietrzymania moczu były zakażenia układu moczowego. Natomiast u mężczyzn problem stanowił przerost gruczołu krokowego. Sprawność funkcjonalna ponad połowy badanych osób mieściła się w kategorii wymagającej niewielkiej pomocy osób trzecich.
Wnioski. Choroby związane z narządem ruchu występowały u największej liczby badanych osób. Depresja nieznacznie częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Największym dominującym problemem związanym z wypróżnieniem w badanej grupie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn są zaparcia. Dysfunkcje związane z aparatem ruchowym częściej występują u kobiet niż mężczyzn.

słowa kluczowe:

problemy; zaburzenia; starość; choroba

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe