eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Wytyczne rozpoznawania i leczenia cukrzycy dla lekarzy rodzinnych Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Agnieszka Mastalerz-Migas
1
,
Leszek Czupryniak
2
,
Wiesława Fabian
3
,
Karolina Kłoda
4
,
Irina Kowalska
5
,
Justyna Ledwoch
6
,
Maciej Małecki
7
,
Krzysztof Strojek
8
,
Tomasz Tomasik
9
,
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
10

  1. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  2. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
  3. Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Szczecin
  4. MEDFIT Karolina Kłoda, Szczecin
  5. Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  6. Sekcja Wytycznych i Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
  7. Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  8. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny
  9. Zakład Medycyny Rodzinnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  10. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Lekarz POZ 4/2022
Data publikacji online: 2022/10/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Dokument rekomendowany przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej

oraz konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii

Wytyczne opracowano na podstawie „Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę 2022. Stanowiska Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego”

opublikowanych w „Current Topics in Diabetes” nr 1/2022

Na początku każdego rozdziału zgrupowano najistotniejsze zalecenia oparte na wynikach badań naukowych, stanowisku lub doświadczeniu ekspertów oraz określono klasy zaleceń:

klasa A − zalecenia oparte na dowodach z właściwie przeprowadzonych badań klinicznych z randomizacją o odpowiedniej mocy statystycznej, których wyniki można uogólniać, w tym z wieloośrodkowych badań klinicznych oraz metaanaliz,

klasa B − zalecenia oparte na wynikach właściwie przeprowadzonych badań kohortowych, w tym metaanaliz badań kohortowych,

klasa C − zalecenia oparte na danych pochodzących ze słabo kontrolowanych lub niekontrolowanych badań,

klasa E − zalecenia oparte na stanowiskach ekspertów lub doświadczeniu klinicznym.

Dokument rekomendowany przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej

oraz konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii

Wytyczne opracowano na podstawie

„Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę 2022.

Stanowiska Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego”

opublikowanych w „Current Topics in Diabetes” nr 1/2022

Na początku każdego rozdziału zgrupowano najistotniejsze zalecenia oparte na wynikach badań naukowych, stanowisku lub doświadczeniu ekspertów oraz określono klasy zaleceń:

klasa A − zalecenia oparte na dowodach z właściwie przeprowadzonych badań klinicznych z randomizacją o odpowiedniej mocy statystycznej, których wyniki można uogólniać, w tym z wieloośrodkowych badań klinicznych oraz metaanaliz,

klasa B − zalecenia oparte na wynikach właściwie przeprowadzonych badań kohortowych, w tym metaanaliz badań kohortowych,

klasa C − zalecenia oparte na danych pochodzących ze słabo kontrolowanych lub niekontrolowanych badań,

klasa E − zalecenia oparte na stanowiskach ekspertów lub doświadczeniu klinicznym.
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.