eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wzór zachowania A jako niespecyficzny czynnik ryzyka chorób układu krążenia

Monika Kadłubowska
,
Małgorzata Fraś
,
Jolanta Kolonko
,
Agnieszka Turbiarz

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Choroby układu krążenia mają wieloczynnikową etiologię, rozwijają się przede wszystkim w związku z rozwojem cywilizacyjnym, a szczególnie
w związku z prowadzonym stylem życia, charakterystycznym dla krajów wysokorozwiniętych. Za podstawę zależności czynników
psychologicznych w etiologii i leczeniu chorób serca uznaje się mechanizmy patofizjologiczne. Obok tradycyjnych czynników ryzyka wskazuje
się także na niebagatelną wagę czynników psychospołecznych, do których należy wzór zachowania A (WZA). Polega on na zaangażowaniu
jednostki w permanentną walkę o osiągnięcie jak największej liczby celów — w jak najkrótszym czasie. Powoduje to pozostawanie
jednostki w stanie podwyższonego napięcia i utrwalenia się wzorów reagowania psychofizycznego typowego dla reakcji alarmowej. Osoby
o typie zachowania A ze stresem radzą sobie w sposób nieadaptacyjny, stosując używki, co staje się dodatkowym, behawioralnym
czynnikiem ryzyka miażdżycy i rozwoju chorób z nią związanych, w tym właśnie chorób układu krążenia.
Celem pracy było przedstawienie wpływu wzoru zachowania A na powstawanie chorób układu krążenia.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 123–127

Cardiovascular diseases have a multifactorial etiology and their formation is associated mainly with the development of civilization and
especially lifestyle characteristic of the developed countries. The basis depending on the psychological factors in the etiology and treatment
of heart disease is considered pathophysiological mechanisms. In addition to traditional risk factors also points to the considerable importance
of psychosocial factors, which include the Type A personality. There is the involvement of individuals in a permanent struggle to get as
large targets in the shortest possible time. This causes the individual to remain in a position of increased tension and fixation of the psychophysical
response patterns typical for emergency response. Cope with stress in a non-adaptive, which is an additional, behavioral risk factor
for atherosclerosis and development of diseases associated with it, in that cardiovascular disease.
Aim of the study was the describe of type A personality in the development of cardiovascular disease.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 123–127
słowa kluczowe:

zachowanie; choroby układu krążenia; czynniki ryzyka

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe