facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
5/2005
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zaburzenia miesiączkowania u sportsmenek

Violetta Skrzypulec
,
Olaf Lindert
,
Marzena Morawiec
,
Krzysztof Nowosielski
,
Agnieszka Drosdzol
,
Marceli Klimanek

Gin Prakt 2005; 86, 5: 28-31
Data publikacji online: 2005/12/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy jest ustalenie częstości występowania zaburzeń miesiączkowania u kobiet czynnie uprawiających sport oraz opisanie ich jakościowego charakteru.
Materiał i metody: Badaniem o charakterze ankietowym objęto grupę 150 kobiet w wieku 18–35 lat. Grupę badaną stanowiły respondentki czynnie uprawiające sport, kontrolną – kobiety uprawiające sport okazjonalnie lub wcale. Narzędziem badawczym był samodzielnie przygotowany kwestionariusz „Sport i życie płciowe“. Analizy statystycznej dokonano w oparciu o model regresji wielokrotnej i test chi2 w programie komputerowym Statistica 6.0.
Wyniki: Kobiety czynnie uprawiające dyscypliny sportowe częściej miewają nieregularne miesiączki (50 proc.) w porównaniu z grupą kontrolną (20 proc.). Blisko 82 proc. sportsmenek uważa, iż zaburzenia te były związane z rozpoczęciem intensywnych treningów sportowych. Jedna na dziesięć sportsmenek zgłasza plamienia międzymiesiączkowe, a ponad 1/3 twierdzi, że miesiączka nie występowała u nich przez dłuższy okres.
Wnioski: Zbyt intensywne treningi sportowe mogą zaburzać homeostazę hormonalną i prowadzić do dysregulacji cykli miesięcznych. Kobiety czynnie uprawiające sport powinny być poinformowane o możliwych konsekwencjach nadmiernego wysiłku fizycznego.

The aim of this study is to establish the frequency of menstrual cycle disorder among women actively practicing sports and to describe their qualitative character.
Material and methods: 150 women age 18-35 were eligible for the study. The investigated group consisting of individuals actively practicing sports; the control group – women practicing sports occasionally or not at all. The research was based on a self-prepared questionnaire ”Sports and sexual life”. Statistica 6.0 computer software was used for statistical analysis of data.
Results: Comparing to non-cases, sportswomen have statistically more irregular menstruations (20 proc. versus 50 proc. respectively). Nearly 82 proc. sportswomen find these disorders related to time, when they begin intensive training. One in ten of sportswomen notifies spotting between menstruation cycles and nearly 1/3 claims that menstruation did not occur for a long time.
Conclusions: Too intensive training may disturb hormonal homeostasis and lead to dysregulation of menstrual cycle. Women actively practicing sports should be informed about the possible health consequences of excessive physical training.
słowa kluczowe:

zaburzenia miesiączkowania, gęstość tkanki kostnej, kwestionariusz

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.